December

Fortum driftsätter solkraftpark på 100 MW i Indien

Fortum har nu anslutit Pavagada solpark på 100 MW i Tumkur District, Karnataka, Indien. Anläggning är Fortums fjärde, och hittills största, solenergiprojekt och kommer att mer än dubbla Fortums totala solproduktionskapacitet i Indien, från 85 till 185 MW.

Fortum i samarbete med Svenska Kraftnät

Svenska kraftnät har utsett Spring by Fortum till svenskt pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet och energilager. Projektet syftar till att testa nya lösningar för att hålla balansen i elsystemet.

Kraftringen väljer Fortum Charge & Drive

Kraftringen har sedan 2009 satsat på att bygga ut laddbilsinfrastrukturen. Genom samarbetet med Fortum Charge & Drive så kopplar Kraftringen nu upp sina befintliga och planerade elbilsladdare till den molnbaserade tjänst för övervakning, drift och betaltjänster som Fortum Charge & Drive erbjuder. För elbilsförarna runt Lund innebär det att de nu smidigt kommer ha tillgång till hela Charge & Drives nätverk av nära 1500 laddare i Norden och för Kraftringen betyder det en effektivare hantering av drift och underhåll.

Folkkära museer får elbilsladdare

Historiska museet och Naturhistoriska riksmuseet blir först ut när Statens fastighetsverk sätter upp elbilsladdare vid några av Sveriges mest populära besöksmål. Satsningen på elbilsladdning sker i samarbete med Fortum Charge & Drive.

25 mils räckvidd på tio minuter

Det är vad den nya generationens laddare kan leverera under goda förhållanden och den sista november togs det första skoptaget för Sveriges första ultrasnabba laddstation. Det är McDonald’s och Fortum Charge & Drive som i Kristinehamn bygger Sveriges första ultrasnabba laddstation med en maxeffekt på 350 kW. Parallellt byggs en i Norge och under det första halvåret 2018 kommer ytterligare en station i Sverige samt en i Finland att tas i bruk. När de första bilarna som klarar dessa höga effekter når marknaden kommer de nordiska huvudstäderna alltså redan vara sammanlänkade. Dagens elbilister behöver inte oroa sig, de kan också använda laddstationerna.
November

Nu börjar laddstolparna installeras i Torsby kommun

Näckåns Energi och Fortum Charge & Drive skapar bättre förutsättningar för turism och handel i Torsby kommun med omnejd. Det är förhoppningen när de båda företagen under måndagen 27 november började installera 17 stycken laddstolpar vid bland annat Branäs, Torsby Skidtunnel, Hovfjället och Långflons köpcenter. Satsningen knyter samman laddinfrastrukturen i norra Värmland med Norge vilket är viktigt med tanke på mängden turister från elbilstäta Norge.
edsforsen

Ny strategi avgörande för vattenkraftens framtid

Utgångspunkten för Fortums nya strategi för moderniseringen av den svenska vattenkraften är mer energiproduktion – men också fler skräddarsydda miljölösningar. Då Dalälven är först ut i företagets förnyelseplane...

Ove 82 är ambassadör för solen

Miljön har alltid varit en hjärtefråga för 82-årige Ove. Han tänker mycket på det ansvar han har gentemot yngre generationer och har bestämt sig för att dra sitt strå till stacken för en mer hållbar framtid.

COP23 ett positivt steg framåt

Efter två dagar i Bonn vid @COP23 har jag fått med mig några nya intryck; hur diskussionen går i USA, hur städer runt om i världen engagerar sig, hur hälsofrågan blir allt viktigare och att modellen med prissättning på koldioxid sakta men säkert får en större spridning runt om i världen.

Nästa steg i genomförandet av Energiöverenskommelsen

Den 19 april var satt som slutdatum att svara på Energikommissionens slutbetänkande "Krafttag för framtidens energi". Samma dag presenterar 5-partigruppen nästa steg i implementeringen av Energiöverenskommelsen från...
September
Fortum_flags_1

Trap- and transport även för nedströmsvandrande laxfisk i Klarälven föreslås i ett nyligen avslutat flerårigt forskningsprojekt

På ett seminarium vid Arlanda idag presenterade Karlstad universitet resultaten från ett femårigt forskningsprojekt som undersökt möjligheter till att öka överlevnaden hos nedströmsvandrande laxfisk i Klarälven. Närvarade gjorde bl.a. representanter från Fortum och andra kraftbolag, Kammarkollegiet, Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Vattenmyndigheten Västerhavet, Länsstyrelsen i Värmland, Länsstyrelsernas Fiskeutredningsgrupp (FUG), Klarälvens vattenråd, Sportfiskarna, Sveriges Lantbruksuniversitet samt ett par konsultföretag inom fiskvägsteknik.
blaiken

Fortum och Skellefteå Kraft inviger Blaiken, en av Europas största vindkraftsparker

Torsdagen den 7 september invigdes Blaiken med representanter från Fortum, Skellefteå Kraft, BlaikenVind, departement, myndigheter och regeringspartierna. Orsaken till uppslutningen är att Blaiken med sina 99 vindkraftverk inte bara är en av Europas största vindkraftparker med en årlig produktion motsvarande 200 000 lägenheters elanvändning, det är också en av de första i arktiskt klimat. Inte minst det senare har tydligt bidragit till en ökad kompetens rörande konstruktion och drift vilket kommer hela branschen till godo.
dsc-5625

Klarälvens Älvstädning avslutar sommarens mest meningsfulla projekt

Under Älvstädningen den 2-3 september rensades älvstränderna längs med Klarälven. Totalt deltog ca 300 ungdomar från 13 lokala idrottsföreningar som hjälptes åt att rensa bort fyra ton skräp längs med utvalda sträckor av älven. Det var sista älvstädningen för i år, som har skett i samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige.
Augusti
Fortum_flags_1

Årets sista Älvstädning sker längs med Klarälven

I juni inleddes Älvstädningen 2017 där ungdomar från lokala idrottsföreningar plockar skräp på utvalda strandsträckor utmed Dalälven, Ljusnan, Gullspångsälven med biflöden och Klarälven, i ett samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige. Nu är det dags för sista städarhelgen för i år, denna gång längs med Klarälven den 2-3 september.
Fortum_flags_1

Delårsrapport: hållbar lönsamhet och historiskt beslut

Idag publicerar Fortum Värme sin delårsrapport för årets första sex månader. Företaget har haft en hållbar lönsamhet, vunnit en lång rad nya kunder och inte minst beslutat att öka takten för att kunna f...
Fortum_flags_1

Idrottsföreningar städade rent kring Ljusnan

Under Älvstädningen den 12-13 augusti rensades älvstränderna längs med Ljusnan. Totalt deltog ca 200 ungdomar från 12 lokala idrottsföreningar som hjälptes åt att rensa bort 2,4 ton skräp längs med utvalda sträckor av älven. Städningen sker i samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige, och det märktes att även Ljusnan behövde rensas; bl.a. hittades plasttunnor och förpackningar.
Juli
martin-brolin-2016-beskuren

H&M och Fortum Värme återvinner värme i ny datorhall

H&M tar ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan från sin IT-användning genom att bygga en ny, stor datahall söder om Stockholm där Fortum Värme ska återvinna överskottsvärmen som fjärrvärme. När datacen...
solar-panel-image-1980x1200-rgb

Sänk din elkostnad – investera i solel

Överallt pratas det om sol – huruvida den kommer styra din semester inrikes eller utrikes, vilken del av Sverige som har flest soltimmar och hur du kan använda den som el till ditt hem. Ett gäng solcellspaneler mont...
Juni

En tur till månen – i veckan!

När vi började arbeta med Charge & Drive 2011 var det viktigaste för oss att hitta en partner för elbilsladdning. Vi behövde hitta företag som var riktigt tidigt ute för samarbeta kring installation av de ...
Fortum_flags_1

Sex finalister till Laddguldet – Sveriges bästa elbilskommun

Sex kommuner är i final till Laddguldet - Sveriges bästa elbilskommun. Juryn har valt ut de kommuner som de anser ger de bästa förutsättningarna för elbilar, har bäst laddinfrastruktur och på det hela taget är föredömen för personer som vill äga, köra och ladda sin elbil.
frontbild-1

Tillsammans för en renare värld – Almedalen 2017

Klimatutmaningar, en mer och mer digitaliserad värld, ett ständigt ökat behov av energi. Världen förändras och vi måste förändras med den. Under årets seminarier under Almedalsveckan lyfter vi ett antal...
borlange-judo-2-534x355

Sanning eller konsekvens

Helgen den 17-18 juni var det premiär för årets Älvstädning och det städades längs med Dalälven. Det är det femte året vi genomför Älvstädningen tillsammans med idrottsrörelsens miljöorganisation Städa Sverige....
Fortum_flags_1

Det nordiska energisamarbetet: starkt i dag – starkare i morgon

Fortum: Jorma Ollila presenterar en rad viktiga förslag för att förbättra det nordiska energisamarbetet - nu är det upp till ministrarna att det händer! oktober 2015 gav de nordiska energiministrarna Jorma Ollila uppdraget att göra en strategisk genomlysning av det nordiska energisamarbetet och föreslå konkreta åtgärder för hur samarbetet kan utvecklas under de kommande fem till tio åren. Den rapport som presenterats av Ollila i dag är välkommen och ligger rätt i tiden eftersom den knyter an till diskussionen om den nordiska dimensionen i förhållande till den mer omfattande frågan om EU:s agenda för en energiunion där frågan om regionala samarbeten fått ökad betydelse.
borlange-judo

Idrottsföreningar städade upp längs med och i Dalälven

När älvstädningen nu går in på sitt femte år har den delats upp i en helg per älv. Först ut var de 900 ungdomar från 35 lokala idrottsföreningar som under helgen 17-18 juni rensade utvalda sträckor vid och i Dalälven. Att älvstädningen, som sker i samarbete med Städa Sverige, idrottens miljöorganisation, gör nytta är uppenbart – förutom en massa plast var det allt från bortglömda surströmmingsburkar till en halv jolle som rensades bort.
anna-webrell-webb-cropped

Vill du göra Stockholm varmare ihop med oss?

Snart midsommar och skolavslutningarna har flugit förbi. Men många ungdomar vet inte vad de vill och har inte fått med sig tillräcklig med kunskap för att få sitt första jobb. Häromveckan sände SVT Stoc...

Det är dags för solen att betala tillbaka

Att installera egna solpaneler är en investering som både du och miljön har mycket att vinna på. Inte mer än rätt om du tänker på vad solen har kostat dig genom åren. I vår kalla nord uppskattar de flesta...
fish_ladder_07

Fortum och berörda fiskevårdsområdesföreningar i Österdalälven – Siljan har kommit överens

Fortum och berörda fiskevårdsområdesföreningar i Österdalälven - Siljan har kommit överens om hur kompensationen för vattenkraftens påverkan på fisket i Österdalälven ska genomföras. Överenskommelsen innebär att fiskvägar byggs för uppströms och nedströms vandring förbi de tre vattenkraftverken Blyberg, Spjutmo och Väsa. Fortum kommer även att bidra med medel till berörda fiskevårdsområdesföreningar så att de kan säkra en bra livsmiljö för fisken.
Anders-Egelrud_edit

Stockholms fjärrvärme imponerar internationellt

Huffington Post, den amerikanska dagstidningen, har just publicerat en lång artikelserie om Stockholms resa mot en fossilfri framtid. Det är fascinerande läsning på många sätt. I del fyra, som fokuserar på up...
Järvsöbollklubb

Älvstädningen 2017 inleds i juni

Under fyra helger i sommar kommer flera älvar i Sverige städas. Det är ungdomar från lokala idrottsföreningar som plockar skräp på utvalda strandsträckor utmed Dalälven, Ljusnan, Gullspångsälven med biflöden och Klarälven, i ett samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige. Tillsammans bidrar vi till att göra älvmiljöerna renare. Startskottet är den 17-18 juni längs med Dalälven.
Maj
Fortum_flags_1

I Dalälven är vårfloden över, i Klarälven är nivåerna fortsatt lägre än normalt trots gårdagens regn

I Dalälven med biflöden kulminerade vårfloden under helgen vecka 20 och nivåerna är i flera fall lägre än normalt utom i Svärdsjövattendraget där vattenflödet är mycket lågt. Klarälvens övre tillrinningsområden fick mycket regn i mitten på maj och på norska sidan var vattenföringen betydligt högre än under en normal vårflod. Detta ledde till att nivån steg snabbt i Höljessjön och magasinet är nu i det närmaste helt fullt.
vgpowerturbo-balansering-005

Fortum köper Västeråsföretaget VG Power Turbo AB:s generatorverksamhet

Genom att kombinera sina kompetenser kan Fortum och VG Power Turbo AB nu erbjuda kunderna det bästa nordiska servicekonceptet för alla delområden i turbinanläggningar. Det blir effekten av att Fortum Sverige AB nu förvärvar svenska VG Power Turbo AB:s generatorverksamhet, inkl. VG Power Tools AB. Tillsammans siktar bolagen, förutom att stärka sin position på den svenska marknaden, på tillväxt i större skala. 
laddguldet

Vem får Laddguldet – Sveriges bästa elbilskommun?

År 2030 ska hela transportsektorns klimatpåverkan ha minskat med 70%. Det kräver kommuner som går före, och därför inför nu Fortum Charge & Drive, 2030-sekretariatet och Power Circle tävlingen Laddguldet – Sveriges bästa elbilskommun.
smart-energi-norra-djurgardsstaden_1780x600

Kallare fjärrvärme ger klimatvinst

Det nya bostadsområdet Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm minskar de globala utsläppen av koldioxid med cirka 2000-3000 ton per år, eftersom vattnet i fjärrvärmen är kallare än vanligt. Det ger...
vårflod

Vårflodsrapport Klarälven och Dalälven – kalla nätter och liten nederbörd

Värmen i slutet av förra veckan satte lite fart på snösmältningen i både Trysilfjällen och Dalafjällen och tillrinningarna ökade snabbt under några dagar. Under denna vecka är temperaturen åter lägre med minusgrader på nätterna. Snösmältningen har därför stannat av och vattenflödet i över delen av Västerdalälven och tillflödet till Höljessjön i Klarälven minskar nu.
koljson

Fortum ansöker om att riva dammen i Kolsjön i Arvika

Dammen i Kolsjön är belägen i Arvika kommun ca två mil söder om Arvika. Dammen är en regleringsdamm vars bidrag till det svenska elsystemet inte är särskilt stort. Därför ansöker nu Fortum om att riva ut dammen och låta vattnen återgå till sitt naturliga flöde. I samband med utrivningen kommer biotopförstärkande åtgärder att utföras för att främja den biologiska mångfalden.
img-0901

Tomelilla kommuns elbilsladdare kopplas upp till Fortum Charge & Drive

Tomelilla kommun sätter upp en snabbladdare och fem semisnabba elbilsladdare och kopplar upp dem till Fortum Charge & Drives molnbaserade tjänst för övervakning, drift och betaltjänster. För elbilsförarna som bor eller besöker Östra Skåne innebär det att de nu smidigt kommer ha tillgång till hela Charge & Drives nätverk av 1300 laddare i Norden.
b-r0011271-lax-close-205x300

Snart har vi inte en öring på fickan!

För femte året i rad släpper vi tillsammans med Stockholms stad och HEBA ut 30 000 laxar och havsöringar i Stockholms Ström. Vi ser dessa laxar som en symbol för att vi lever i en av världens renaste huvuds...
April
Anders-Egelrud_edit

Allt snabbare omställning mot förnybart

Fortum Värme har tryckt på startknappen på ett av världens största biokraftvärmeverk och fortsätter att utveckla Öppen Fjärrvärme, där överskottsvärme tas till vara. Andelen förnybara och återvunna brä...
fortum-vrmes-biokraftvrmeverk-i-vrtan_29169445064_o (1)

Beslut vid Fortum Värmes årsstämma

Idag har Fortum Värme, som ägs till lika delar av Stockholm stad och Fortum, hållit ordinarie årsstämma. Här följer en sammanfattning av de viktigaste besluten. Val av styrelse Stämman beslutade om omva...
Birgitta_Resvik

Nästa steg i genomförandet av Energiöverenskommelsen

Den 19 april var satt som slutdatum att svara på Energikommissionens slutbetänkande "Krafttag för framtidens energi". Samma dag presenterar 5-partigruppen nästa steg i implementeringen av Energiöverenskommelsen från...
avesta-oppet-hus

Välkomna på öppet hus i Avesta!

Lördagen den 22 april arrangerar vi på Fortum ett öppet hus i Avestaforsens vattenkraftverk (nya delen). Avestaforsen har en lång historia av att förse Sverige med förnybar elektricitet och vi är stolta...
Mars

Fortum: Lägre nivåer i Skagern tidigare än vanligt men inte större än normalt

Kontrollutrustningen i Gullspångskraftverk behöver bytas ut. Under det arbetet kommer kraftverket vara avstängt. Fortum vill inte riskera att Gullspångslaxens lekgrus nedströms spolas bort om det kommer höga flöden under vårfloden. Därför har sjön Skagern börjat sänkas av inför att arbetet med Gullspångs kraftverk påbörjas den 2 maj. Den praktiska konsekvensen för boende runt sjön är att det i praktiken blir som vanligt – fast med en månads förskjutning, under förutsättningen att det är normal nederbörd under försommaren
biokol-illustration

Nu kan dina kvistar bli klimatpositiv värme

Nu öppnas portarna till biokolsanläggningen som Stockholm Vatten och Avfall och Stockholms stads trafikkontor har byggt tillsammans med Fortum Värme. Den 1-2 april är du välkommen till öppet hus att b...
mary-panel-min

Innovation inom sol kan motverka elfattigdom

På mindre än två timmar mottar jorden den mängd energi som förbrukas årligen från solen. Samtidigt saknar 1,3 miljarder människor en pålitlig källa till elektricitet. Hittills har det saknats bra och t...
Ett foto av Mikael Rönnblad

Mikael Rönnblad leder Fortums nya division Consumer Solutions

För att dra nytta av den utveckling som sker inom digitalisering har Fortum beslutat sig för att att samla alla erbjudanden och all utveckling som vänder sig till elhandelskunder i en egen division. Det står nu klart att Mikael Rönnblad blir ny divisionschef. Han har en gedigen erfarenhet från telekomsektorn där han fram tills nu ansvarat för digitala tjänster på Elisa, det ledande bolaget för telekom och digitala tjänster på den finska marknaden.
Ulf_W

Bortom noll – Stockholm kan bli en klimatsänka

Fortum Värme ska fasa ut all kolkraft och gå från 90 till 100 procent förnybar och återvunnen energi. Det kommer vara den största klimatåtgärden i Stockholms historia och göra att staden kan överträffa sina klima...

Fortum har fått tillstånd att riva ut dammen i Acksjön

Den 22 februari meddelade mark och miljödomstolen i Vänersborg att Fortum får tillstånd att genomföra de miljöåtgärder som företaget tidigare ansökt att genomföra vid Acksjödammen i Hagfors kommun. Projektet innebär att Fortum tillsammans med länsstyrelsen i Värmland genomför biotopförstärkande åtgärder i Acksjön och Acksjöälven, bland annat genom att riva ut Acksjödammen.

Fortum får grönt ljus att modernisera Untra vattenkraftverk

Mark- och miljödomstolen i Nacka har beviljat Fortum tillstånd att utföra dels dammsäkerhetshöjande åtgärder, samt dels en modernisering av vattenkraftverket enligt Fortums ansökan. Fortum fick dock avslag på ansökan att samtidigt anlägga en biokanal.
nygardsfjellet

Nu börjar Ånstadblåheia vindpark i Norge byggas

Fortum fattade för ungefär ett år sedan det strategiska beslutet att investera på gigawattnivå i sol- och vindkraft. Med investeringsbeslutet att bygga Ånstadblåheia vindpark i norra Norge har ett ste...

Lyckad projektstart för Fortums ”virtuella kraftverk” – närmare hundra Stockholmshushåll deltar

I projektet ingår närmare hundra hushåll. Genom fjärrstyrning av deras varmvattenberedare stängs de av och på vilket skapar ett virtuellt kraftverk vars effekt - eller uteblivna effekt - kan säljas på marknaden för automatisk reglerkraft. I torsdags eftermiddag lades det första budet på 0,1 MW och det är första gången i Sverige som hushållsanvändning säljs på detta sätt under verkliga förhållanden.
Februari
fortum-vrmes-biokraftvrmeverk-i-vrtan_29169436654_o

Det sista kolet ska fasas ut i Stockholm

Fortum Värme fortsätter resan för att nå ett energisystem baserat på 100 procent förnybara och återvunna bränslen och planerar att bygga ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta i nordvästra Stockholm. Satsningen...
fortum-vadesda-image

Vadstena kommun kopplar upp sina laddstolpar med Fortum Charge & Drive

Nu kopplar Vadstena kommun upp sina befintliga elbilsladdare till den molnbaserade tjänst för övervakning, drift och betaltjänster som Fortum Charge & Drive erbjuder. För elbilsförarna som bor i eller passerar Vadstena innebär det att de nu smidigt kommer ha tillgång till hela Charge & Drives nätverk av nära 1200 laddare i Norden.

Fortum Värme tar nästa steg mot 100% förnybart

Idag, måndag, publicerar Fortum Värme bokslutskommunikén för 2016. Under fjolåret har bolaget avslutat det största investeringsprogrammet i dess historia och tagit i drift världens största biokraftvärmeverk. Både omsättning och resultat steg och efterfrågan på fjärrvärme är fortsatt stark.
faluvoe-cod-170210

Falun och Hedemora väljer Fortum Charge & Drive

Falu Energi & Vatten kopplar upp sina befintliga och planerade elbilsladdare till den molnbaserade tjänst för övervakning, drift och betaltjänster som Fortum Charge & Drive erbjuder och Hedemora Ene...
V_Raft_150914_2

Hammarbyverket tar stadens kretslopp till nya nivåer

Idag, onsdag, firar Hammarbyverket 30 år. Få vet att det räknas som världens största värmepumpsanläggning. Värmen räcker till motsvarande en medelstor, svensk, stad. Och värmen kommer bara från renat avlo...
Januari
Ulf_W

Minskade utsläpp i senaste Miljöredovisningen

Nu är 2016 års miljövärden för vår, Fortum Värmes, fjärrvärme och fjärrkyla klara. Klimatpåverkan från fjärrvärmen minskade sammantaget från 83 till cirka 64 gram per kWh fjärrvärme eller sammanlagt 70 00...
HorsePower_008

Ren el från stallet

En ny EU-förordning har gjort det tillåtet att bränna gödsel utan separat tillstånd för förbränning av avfall. Genom att gödsel klassificeras som biobränsle kan allt fler anläggningar använda hästgödsel ...

Fortum och Bonava i nytt samarbete kring det smarta hemmet

Fortum och Bonava har inlett ett kommersiellt samarbete för att vidareutveckla det smarta hemmet. Lösningen planeras att vara klar att installera i slutet av 2017 och både småhus och lägenheter omfattas av tekniksamarbetet. Samarbetet är ett resultat av pilotprojektet med Smart Energi i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm där Bonava är ett av flera bostadsföretag som ingår.