Vasakronan väljer Fortum Charge & Drive

Vasakronan har valt Fortums Charge & Drive molnbaserade affärssystem för att hantera sin infrastruktur för laddning av elbilar. Vasakronans kommersiella fastighetskunder vill kunna möta sina hyresgästers förväntningar på en användarvänlig elbilsladdning och lösningen gör det möjligt för Vasakronan hantera sin laddinfrastruktur på ett enkelt sätt. Vasakronan uppskattar att minst 100 laddplatser kommer att vara tillgängliga i slutet av 2015, inklusive 3-5 snabbladdare. Utbyggnaden kommer fortsätta under 2016.
Gotlands första snabbladdare

Gotlands första snabbladdare på plats

I samband med att McDonald’s öppnade sin nya restaurang i Visby invigdes även Gotlands första snabbladdare tillsammans med Fortum Charge &Drive. Därmed togs också ett viktigt steg för att som gotlänning välja elbil. Laddstationen som även har semisnabb laddning klarar därmed av alla de typer av elfordon som finns på den svenska marknaden. Det betyder även att de fastlänningar som besöker Gotland, inte minst under sommaren, inte behöver välja bort elbilen under semestern.