mariatorget

Över 6 000 stockholmare har hittills röstat för att lysa upp Stockholm

Stockholmarna har genom Fortums belysningsprojekt, nominerat 300 platser som de anser behöver en ny förbättrad belysning. Över 6000 röster har de olika nomineringarna totalt fått och i topp ligger, just nu, gångstigen under västerbron i Långholmsparken och Pepparvägen i Farsta. Tävlingen pågår fortfarande och avslutas den 15 januari och då kommer sex av de platser som fått flest röster att under året få ny belysning.
mariatorget

Just nu …

…. leder gångstigen under Västerbron (som leder upp till två förskolor och ett vandrarhem) omröstningen om vilka sex platser i Stockholm som ska lysas upp härnäst. Följande innehar placeringarna två till ...

Svängiga elpriser

Idag har jag fått många frågor om elpriset! Bakgrunden är att de senaste dagarna har elpriset på den nordiska kraftbörsen Nordpool stigit kraftigt. Elpriset sätts på börsen och det är utbudet av kraft ...

Glava

Ett par mil utanför Arvika möts historia med framtid. I Glava, tidigare mest känt för sin glastillverkning ligger Hillringsbergs herrgård, med anor från 1789, sida vid sida mest en av de modernaste fabri...

Fortum bygger en unik fiskväg i Eldbäcken

Fortum har med medel ur Fortums Nordiska miljöfond startat ett projekt för att anlägga en unik fiskväg i Eldforsen, en så kallad biokanal. Den ska gynna såväl fisk som kräldjur och växter att etablera sig. Syftet är att studera djur- och växtlivet kring Eldbäcken.

Köpenhamn 7-18 december

Igår startade klimatkonferensen i Köpenhamn med målet att hitta ett gemensamt synsätt på hur man ska fortsätta kampen mot klimatförändringen efter 2012 när Kyotoavtalet upphör. Jag tror att det är nödvän...
En av deltagarna i tävlingen Sveriges roligaste julbelysning

Tips: julkalender i Fortums webbshop

I veckan startade årets julkalender i Fortums webbshop. Varje dag, 1-24 december, kommer en ny produkt till ett bra pris! Välkommen till fortum.se/shop.
mariatorget

Hjälp oss att lysa upp Stockholms mörkaste platser!

Gränder, gathörn, parkeringsplatser. Vet du var ljus skulle bidra till lite mer nattlig trevnad och trygghet? Tipsa oss på fortum.se/lysupp. Där kan du också se och rösta på alla förslag. Nu får din röst...

Från kol till biobränsle

Fortums mål är att producera hållbar fjärrvärme helt utan klimatpåverkan. För att nå målet har vi tagit fram en plan för att utveckla vår produktion och en hållbarhetsvision som baseras på tre grundpel...
Laddning av elbil vid Lindhagensterrassen

Hus med smarta energilösningar

Igår invigde vi och Skanska Lindhagensterrassen i Stockholm! Solpaneler täcker 40 m2 av taket vilket bidrar med 3 500 kWh el per år till husets gemensamma utrymmen. Dessutom förser den egna produktionen av ...

Norra Djurgårdsstaden blir smartast i världen

Så skriver DN idag. Bakgrunden är Fortums samarbete med ABB i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Samarbetet omfattar en forsknings- och utvecklingsanläggning för smarta elnät. Smarta elnät kommer vara e...

World Energy Outlook 2009

Igår kom rapporten World Energy Outlook 2009 från IEA (International Energy Agency). IEA är en mellanstatlig organisation som agerar som rådgivare till 28 medlemsländer för att säkra säker, prisvärd och ren ...

Att dela in Sverige i flera olika prisområden försämrar funktionen på den nordiska elmarknaden

Svenska Kraftnät föreslår att Sverige ska delas in i fyra olika prisområden på den nordiska elmarknaden för att hantera den bristande överföringskapacitet som finns i landet. Förslaget försämrar konkurrensen och står i strid med ambitionen att skapa en europeisk grossistmarknad och en gemensam nordisk slutkundsmarknad. Fortums ståndpunkt är istället att större prisområden, som sträcker sig över nationella gränser, kommer att leda till en fortsatt utveckling mot en gemensam och effektiv grossist- och elhandelsmarknad.

Sopor – en väg för att nå klimatmålen

"Att bränna fler gamla blöjor och dammsugarpåsar för att utvinna energi kan vara en av nycklarna till att nå EU:s klimatmål" skriver svd.se och hänvisar till en rapport från Avfall Sverige. Enligt rapport...
Bil som åker på en bro

50 mil på en laddning

Igår skrev nyteknik.se att elbilen Tesla Roadster troligen slagit världsrekord genom att köra 50 mil på en laddning. Det våras för elbilen även om hösten är här. Med tillönskan om en trevlig Allhelgona...
Bil som åker på en bro

Elbranschen uppvaktade EUs Transportkommissionär: Laddning av elbilar kräver standardisering

Fortum och ett 50 tal andra representanter från Europeiska el- och energiföretag och branschorganisationen Eurelectric lämnade igår över en förklaring till EUs transportkommissionär Antonio Tajani. Standardisering av infrastruktur för laddning av elbilar är en nyckelfråga för att påskynda övergången till elfordon och därmed sänka koldioxidutsläppen från transportsektorn.

Gör en film och tävla med Fortum

Jag arbetar till vardags med EnergiSnackis, som är en utbildningssatsning vi har för att få ungdomar mer intresserade och engagerade i energi, miljö, och klimatfrågor. Det otroligt roliga arbetet inne...

El på sjön

Igår läste jag i DN om en ny elbåt som nyligen visats upp i Stockholm. Enligt artikeln är det troligen världens första större fritidsbåt med eldrift med en marschfart på 20 knop och som kan gå 17 sjömil...

Fortums nya faktura förenklar för kunderna

Fortum skickar i dagarna ut en ny mycket förenklad faktura till privat- och företagskunder. Samtidigt görs också stora miljöbesparingar. I regel räcker det nu med ett enda pappersark istället för som tidigare 3-4 stycken. Det gör att över 6 miljoner pappersark sparas in under ett år.

Är framtidens energibärare el?

Idag skriver nyteknik.se att ett av Kungliga Vetenskapsakademins budskap till FN:s klimatmöte i Köpenhamn är att "Elektricitet är den viktigaste energibäraren i framtiden". De andra fyra budskapen är (...
Solceller i solnedgång Glava

Fortum utlyser filmtävling med temat – Jakten på framtidens energi

Fortum utlyser en filmtävling som riktar sig till undomar i landets gymnasieskolor. Under det gångna året har Fortum, med temat ”Jakten på Framtidens Energi”, visat vad företaget gör för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Men det hållbara samhället kan bara nås om både företag och vanliga medborgare bidrar med innovationer. Därför uppmanas eleverna att via en kortfilm gestalta hur de deltar i jakten på framtidens energi.
Elbil som laddas

9 av 10 vill provköra en elbil

Intresset för elbilar ökar! En ny undersökning visar att 9 av 10 vill provköra elbil. Intresset är allra störst hos unga och kvinnor som har en mer positiv attityd till elbilar än män. Fler än tidigare...

Starkt politiskt stöd krävs för att skapa en nordisk elhandelsmarknad

Den nordiska elhandelsmarknaden står på agendan när de nordiska energiministrarna träffas den 27 oktober. Marknadsintegration har redan identifieras som ett övergripande mål, men processen mot en verkligt harmoniserad elhandelsmarknad har hittills gått långsamt. Fortum håller helt med om fördelarna med en vidareutvecklad och integrerad nordisk elhandelsmarknad och betonar behovet av starkt politiskt stöd för att förstärka processen.

Kyla från haven …

Läste på computersweden.se att Island - vars ekonomi blivit rejält nedkyld av finanskrisen - nu hoppas på att kunna dra nytta av den naturliga kylan i export av datakraft. Det är vanligt att 40-60% av e...
Elbil som laddas

Undersökning om svenskarnas attityder till elbilar – 9 av 10 svenskar vill testa elbil

Intresset för elbilar ökar visar en ny undersökning. För andra året har Cint på uppdrag av Forum frågat drygt 1000 svenskar om deras inställning till elbilar. Resultatet visar att 9 av 10 vill provköra elbil. Intresset är allra störst hos unga och kvinnor har en mer positiv attityd till elbilar än män. Fler än tidigare tror också på att en övergång till elbilar kommer ske.

El – lätt som en plätt?

Fortum har nyligen lanserat Sveriges minst energikrävande elavtal. Erbjudandet är enkelt och snyggt presenterat med en tydlig beräknad månadskostnad. Mycket bra tycker jag, vad tycker du? Prova gärna på f...

Nu leker Gullspångslaxen!

Nu och några veckor framåt är det lektid för Gullspångslaxen. Gullspångslaxen var tidigare en utrotningshotad art men tack vare gemensamma ansträngningar av flera aktörer, bland annat Fortum och Fortums Nordiska Miljöfond, har laxens framtid nu ljusnat betydligt. Några exempel på åtgärder är bland annat restaureringen av den gamla älvfåran och laxtrappan upp till Gullspångsforsen.
Elbil som laddas

Åtta nya laddplatser i Ropsten i Stockholm

I fredags, i ett strålande väder, invigde vi åtta nya laddplatser för elbilar. En undersökning - som genomfördes strax innan sommaren - visar att tre fjärdedelar av huvudstadens invånare vill att inf...
Elbil som laddas

Åtta nya laddplatser för elbilar i Ropsten

Idag öppnar Fortum och Stockholm Parkering 8 laddplatser för elbilar vid infartsparkeringen i Ropsten. En färsk undersökning om svenskarnas inställning till elbilar visar att fler laddningsställen är något som efterfrågas. Totalt kommer Fortum att sätta upp cirka 100 laddplatser i Stockholm under 2009, nu finns drygt 30 på plats.

Mot en grönare framtid

Att grönalger kan ge upphov till en grönare framtid är något som i min mening andas tillförsikt inför kommande generationer. På Fortum jagar vi ständigt efter framtidens energi, och vi har flera satsnin...

Fortums öppenhet i klimatredovisningen i världsklass

Fortum är, för tredje året i rad, med i "Carbon Disclosure Leadership Index" från Carbon Disclosure Project (CDP). Transparent rapportering och en systematisk plan för att minska utsläppen av växthusgaser - som nu även innefattar OAO Fortum i Ryssland - har övertygat analytikerna om att Fortum är på väg i rätt riktning för att motverka klimatförändringen. Fortums resultat i CDP rankingen förbättrades från 74/100, 2008 till 79/100 i år.

Fortum i blickfånget på årets EWTEC-konferens

Under den andra veckan i oktober samlades mer än 300 internationella experter på årets European Wave and Tidal Energy conference (EWTEC) för att diskutera de senaste rönen inom vågkraft och byta erfar...

Fortum rankad som ledande i Norden i sitt klimatarbete

I rapporten "Taking the Temperature", som Ethix SRI Advisors and Insight Investment publicerade den 9 september, får Fortum placeringen som det ledande företaget i Norden i sitt arbete mot klimatförändringar. I rapporten analyseras hur de 40 största företagen i Norden hanterar risker och möjligheter knutna till klimatförändringen. Genomsnittsresultatet för de nordiska företagen var 37 av 100 poäng. Fortum får 80 av 100 möjliga poäng.

Sjöstadsdagen i Stockholm

I lördags höll GlashusEtt i Hammarby Sjöstad öppet hus. Tanken med dagen var att alla boende i området ska lära känna sin stadsdel bättre. Hammarby Sjöstad är resultatet av ambitionen att bygga en attrak...

I veckan började utfasningen …

Den första september 2009 började utfasningen av glödlampor inom EU. På Energimyndighetens hemsida kan Du läsa mer om de nya reglerna och vilka alternativ som finns. Tips: på fortum.se/shop kan Du köpa ...

Ny undersökning om villaägarnas attityder

Villaägarna presenterade den 25 augusti en undersökning om elkonsumenternas attityder, bland rörande sin egen elförbrukning och miljöaspekternas betydelse för val av leverantör. Småhusägare med koll på ...

Ett innovativt samarbete för hållbara energisystem

Fortum och STING (Stockholm Innovation & Growth) har inlett ett långsiktigt samarbete som ska bidra till ökade innovationssatsningar inom svensk miljö- och energiteknik. STING arbetar med stöd til...

Algoritm som kan minska elkostnaderna med 40%

Igår berättade Computer Sweden om en ny algoritm som styr trafiken på Internet till datacenter som för tillfället har lägst elkostnad! Forskarna räknar med att elkostnaderna kan minska med upp till 40%. L...
Elbil som laddas

Fortum och Preem presenterar den första elmacken

Tisdag den 25 augusti presenterar Fortum och Preem ett samarbetsprojekt för laddstolpar vid bensinstationer. Startskottet för samarbetet blir invigningen av den första laddstolpen på stationen vid Norr Mälarstrand, Stockholm.

Flygplan med elmotor

I slutet av juni skrev di.se om ett kinesiskt flygplan som drivs av en elmotor! Spännande utveckling om mer och mer kan gå på el i framtiden. Läs gärna mer på di.se.

Smarta fönster

Nyteknik.se skrev nyligen om ett material som kan göra fönster energismarta. Fönster som tar in värme från solljus då värmen behövs inomhus och reflekterar bort ljuset när det är för varmt inne. Det låter ...

Nytt modem hemma

Jag har precis flyttat, beställt telefoni via bredbandet och det nya modemet har precis kommit!  Internetleverantören rekommenderar att alltid låta modemet vara påslaget då de kontinuerligt gör fjärru...

8 av 10 svenskar vill sopsortera mer för en miljövänligare energiproduktion

Få svenskar vet att deras soppåse är en viktig energikälla och att sopförbränningen är bra för miljön. Det visar en undersökningen som Fortum nyligen genomfört om fjärrvärme. Även om bara hälften av de tillfrågade känner till hur fjärrvärme produceras är nio av tio positiva till att sopor används som bränsle.

Miljösmartare Almedalsbesökare

Under årets Almedalsvecka har miljön och vår energianvändning fått stort utrymme. Seminarier har avlöst varandra, paneldebatter genomförts och mellan dem har de givits rikligt med tillfällen att bekanta...

Så funkar det!

När alla pratar om miljö och framtidens energi blir man förstås nyfiken på hur allt hänger ihop. Det gäller såväl gammal som ung. Bland alla frågor vi fått vid vår utställning i Visby hamn är det många...

Detaljhandeln som kanal för grön energiteknik?

Detaljhandelns roll för en spridning av grön energiteknik och användning av smarta nät är kanske inte det första vi tänker på. Men ytterst i den infrastruktur som kommer att bli nödvändig i vår vision för sm...

Margot Wallström åker grönt med Fortum

Att säga att en och annan prominent person haft vägarna förbi Visby och Almedalen den här veckan vore en underdrift. En av dem är Sveriges EU-kommissionär Margot Wallström, som bland annat deltagit i ett ...

Fjärrvärmen – den största miljörörelsen

Under Fortums tredje Almedalsseminarium diskuterades såväl fjärrvärmens roll för en effektiv energianvändning som hur byggsektorn kan bidra till densamma. Johnny Kellner från byggföretaget Veidekke visade ...
Bil som åker på en bro

Fortum tar elbilsanvändningen till nästa steg

På väg från färjan i Visby hamn passerar Almedalsbesökarna en rad utställare som visar nya elbilar och förtjänstfullt berättar om vilka fördelar de erbjuder. Förra året var vi ensamma om att visa upp vår...
Bil som åker på en bro

Fortum och Mitsubishi samarbetar om elbilar

För att ytterligare påskynda övergången till eldrift i trafiken passade Fortum på att under Almedalsveckan underteckna ett samarbetsavtal med Mitsubishi Motors. Samarbetet med den japanska elbilstillverkaren syft...
Bil som åker på en bro

Fortum och Mitsubishi vill påskynda övergången till elbilar

Fortum och Mitsubishi inleder ett samarbete i Sverige och Finland för att möjliggöra och påskynda övergången till eldrift i trafiken, vilket skulle minska utsläppen från fordonssektorn väsentligt. Tillsammans vill Mitsubishi och Fortum visa fördelarna med elbilar. Samarbetet inleds i samband med Almedalsveckan i Visby.
Laddning av elbil vid Lindhagensterrassen

Fortum och Skanska i spännande försöksprojekt

Tillsammans med Skanska driver Fortum projektet ”Sustainable Urban Living”. Det syftar till att utveckla ett koncept för byggnader i stadsmiljö med ingen eller bara begränsad nettoanvändning av energi...

Smarta nät – vägen framåt

Vägen till en smartare energianvändning, med smarta nät som en central beståndsdel, är kantad av flera utmaningar. Framgång förutsätter insatser från olika aktörer; forskning och utveckling måste främjas va...

Fortums undersökning visar: Underlätta för svenskarna att bli elproducenter

Konsumenter vill producera och sälja el, men för att det ska bli verklighet behöver staten och energibolagen ta sin del av ansvaret. 8 av 10 svenskar anser att staten bör uppmuntra utvecklingen av smartare elnät. Det visar en ny undersökning som Cint gjort på uppdrag av Fortum. Smarta nät möjliggör för konsumenter att bli elproducenter och därmed bidra till en miljövänligare energiproduktion i Sverige.

Fortum i Almedalen

Fortum medverkar under Almedalsveckan i Visby. Under måndagen, tisdagen och onsdagen pågår olika Fortumaktiviteter i hamnen mellan 10-18. Vi genomför dessutom tre seminarier, ett om framtidens smarta nät,...
Solcellsmontage 2012

Tvärpolitisk kampanj för smarta nät i England

Det brittiska underhuset trycker på för att England ska genomföra en betydande satsning på småskalig energiproduktion med solpaneler, skriver The Guardian. 255 parlamentsledamöter har hittills skrivit under...

Smarta nät lockar i USA

I USA är intresset för smarta nät större än någonsin. Med presidentens gillande och tillskjutna pengar satsas det frisk för att skapa ett energidistributionens internet, med intelligent teknologi som på ...
Bil som åker på en bro

Elbilen – genväg till smarta nät

Har du tänkt på att elbilen är mer än ett ytterst miljöanpassat transportmedel? Batterierna lagrar även energi, som kan användas för annat än att driva bilen. Under en konferens i Washington förra veckan di...

9 av 10 vill bli elproducenter

Jakten på framtidens energi handlar mycket om förnybara energikällor och energieffektivisering. Men för att fullt ut kunna tillgodogöra oss utvecklingen inom dessa områden tror vi på Fortum att även elm...

Fortum i Almedalen

Söndagen den 28 juni tjuvstartar årets politikervecka i Visby, vilket bland andra tidningen MiljöAktuellt uppmärksammar. Klimat och energi tillhör årets hetaste ämnen och Fortum finns på plats med olik...

Småskalig elproduktion mitt i Stockholm

Småskalig elproduktion kan se ut på flera sätt. När hushållen producerar sin egen el sker det framför allt med solpaneler och små vindkraftverk, men det finns ju andra möjligheter. När vi idag mötte stockholmar...

Extraenergi – smartare resursanvändning

Det internationella energiorganet IEA beräknar att den samlade energikonsumtionen i år kommer att minska. Det är i så fall första gången sedan 1945. Då kunde man kanske tycka att jakten på framtidens energi ...
Elbil som laddas

Nu blir det lättare att ladda elbilen i Stockholm

Fortum och Stockholm Parkering har tecknat ett avtal som innebär att Fortum kommer att sätta upp laddstolpar för elbilar på Stockholm Parkerings parkeringsplatser. Det är ett led i Fortums satsning att göra det lättare att införa elbilar i Sverige. En färsk undersökning om svenskarnas inställning till elbilar visar också att fler laddningsställen är något som efterfrågas.
Bil som åker på en bro

Svenskarna vill att staten satsar på elbilar

91% av svenskarna anser att staten borde göra något för att öka antalet elbilar i Sverige. Det visar en nyligen genomförd undersökning om elbilar, som Fortum låtit göra. Främst vill man att staten ekonomis...
elbilsblogg

Fridge och freezer

Jag vill tipsa om en produkt som finns i Fortums webbshop; energisparkassetterna fridge och freezer som kan minska energianvändningen för din kyl och frys! Läs mer på fortum.se/shop          ...

Fortums Energimarknadskommentar:Grossistpriserna på el har vänt uppåt – men Fortum sänker fastprisavtalen för konsument

Grossistpriserna har vänt uppåt efter att ha sjunkit det senaste halvåret. På den finansiella marknaden har terminspriserna ökat sedan slutet av februari men är fortfarande lägre än i början av 2008. På den fysiska spotmarknaden har elpriserna varit högre i maj än under de senaste två åren. Globala faktorer som olja, och utsläppsrätter samt den svaga hydrologiska situationen påverkar elprisutvecklingen i Norden.

Fortum och Skanska i samarbete kring framtidens hållbara städer

Fortum utrustar ett av Skanskas flerbostadshus på Kungsholmen i Stockholm med framtidens energilösningar. Samarbetet mellan Fortum och Skanska är det första i sitt slag och visar på en framtida lösning av hur bland annat solceller på taket, elbilar och infrastruktur för laddning kan bidra till hållbara städer.
Bil som åker på en bro

Batteribyte på drygt en minut

Företaget Better Place visade nyligen upp sin station för batteribyte. Stationen är tänkt som ett komplement till laddstolpar och batteribytet tar drygt en minut. Företaget menar att laddstolpar kan anvä...

Ungdomsengagemanget inom energi är nödvändigt

Ungdomen stod givetvis i fokus under Europeiska UngdomsParlamentets (EUP) vecka i Stockholm i april. Fortum har i flera år arbetat hårt med att engagera och intressera ungdomar för energifrågor, och en ...

Den svenska kakelugnen

Den svenska kakelugnen är en fantastisk värmeuppfinning! Under 1700-talet rådde i Sverige en stor vedbrist. Orsaken till det var att järnverkens framställande av stångjärn, som var en av våra största exportva...

Klimatklokt bostadshus

Den 11 maj invigdes "TellHus" klimatkloka koncept i Västertorp. Hushållens energianvändning minskas med 40 procent och därmed även en stor del av koldioxidutsläppen. Projektet är ett samarbete mellan Fortum...

Utan vatten ingen vind

Människan har under århundraden tämjt vattnet. Redan på medeltiden fanns tidiga former av enklare vattenkraftverk, och ända in på 1800-talet utnyttjades framforsande vattendrag för driva alltifrån sädeskv...
nygardsfjellet

Vind + Vatten = Sant

Har du tänkt på att el inte lagras utan tillverkas i samma ögonblick som den används? Vi bygger mer och mer vindkraft i Sverige, vilket är bra, men vad händer när det slutar blåsa? Titta gärna på Fortu...

Värmetävlingen avgjord

Fortums tävling för bostadsrättsföreningar i Stockholm om en effektivare energianvändning är avgjord. I år samlade tävlingen hela 160 föreningar. Farleden i Hammarby Sjöstad vann tävlingen med en uppnådd...

Fortums Värmetävling avgjord: Rejäla energi- och miljöbesparingar

Fortums tävling för bostadsrättsföreningar (brf) om effektivare energianvändning samlade i år 160 tävlande. Deras ansträngningar har på tre månader sparat 796 MWh, vilket motsvarar hela årsförbrukningen för 32 villor eller 60 lägenheter. Det ger minskade utsläpp av koldioxid med 55 ton.
Bil som åker på en bro

400 italienare på väg

En italienare, tillverkad i Polen, med svenskinstallerat batteri blir verklighet i och med Fiats samarbete med Alelion batteries i Nödinge. 400 bilar har redan beställts! Kul! Läs gärna mer på dn.se som ...
Elbil som laddas

Nya miljömål för Fortums bilar

Fortum har beslutat om nya striktare mål för bolagets fordon. Utsläppstaket för CO2 sänks från 200 g/km till 180 g/km från och med april 2009 för Fortums tjänstebilar. Med start från 2010 sänks taket ytterligare – så att nivån 150 g/km nås år 2012.
Bil som åker på en bro

Konsten att spara 35 tusen kronor per år

Häromdagen skrev alltommotor.se om Lars Magnusson som bytte sin Mercedes-SUV mot en Renault Clio som drivs med el. Drivmedel, det vill säga el, och vägtullar i Stockholm kostar honom cirka 1 000 kr per...
Bil som åker på en bro

Nya miljömål för Fortums bilar

Fortum har beslutat om nya striktare mål för bolagets fordon. Utsläppstaket för CO2 sänks från 200 g/km till 180 g/km från och med april 2009 för Fortums tjänstebilar. Med start från 2010 sänks taket ytterligare – så att nivån 150 g/km nås år 2012.
Elbil som laddas

Tanka bilen med el i Karlstad

Tillsammans med Fortum ska Karlstad kommun sätta upp laddstolpar för elbilar. Karlstad blir därmed andra staden i Sverige efter Stockholm att starta ett samarbete för utveckling av laddningsplatser för elbilar. Idag presenterades projektet och hur el som drivmedel kan bidra till att vi når våra gemensamma miljömål.

Släck inte bara lamporna på lördag– gör mer för klimatet

På lördag kl 20.30 arrangeras Earth Hour och miljontals människor släcker ljuset under en timme för klimatet. Men den som verkligen vill göra skillnad för klimatet borde se över hela sin energianvändning. Använd Earth Hour till att skapa en större och mer bestående effekt menar Fortum och ger några konkreta tips.
Elbil som laddas

Tre av fyra svenskar vill köpa en elbil

Med rätt pris och prestanda är tre av fyra svenskar absolut intresserade av att köpa en elbil och ännu fler intresserade av en laddhybrid skriver nyteknik.se och hänvisar till en studie som gjorts på u...
Bil som åker på en bro

Presentation av satsningen på elbilar i Karlstad

Fortum kommer tillsammans med Karlstads kommun sätta upp laddstolpar för elbilar i Karlstad. Fredagen den 27 mars berättar Marie Fossum, projektledare för Fortums elbilsprojekt, om utvecklingen på elbilsområdet och om samarbetet med Karlstad kommun. I samband med pressträffen kommer även en laddhybrid och laddstolpe demonstreras samt det kommer att finnas möjlighet att provköra.
Bil som åker på en bro

Gemensamma initiativ krävs för en snabbare övergång till elbilar

Elbilar är ett högaktuellt område. Det visade inte mist det stora intresset för ett elbilsseminarium som ägde rum i lördags på Tekniska museet i Stockholm. Sveriges elbilsentusiaster och experter inom området var samlade och allmänheten fick provköra elbilar. För arrangemanget stod Fortum och ELFIR (Elfordonsintressenternas Riksförbund).
Bil som åker på en bro

Elbilar tar revansch

"För några år sen var jag en av många som sänkte elbilen. I dag är det andra tongångar." Så skriver Håkan Bäcklund, Redaktionschef på Vi Bilägare, på sin blogg på vibilagare.se. Och det är många som börj...

Energikartläggning av idrottsanläggning i Falun

I onsdags besökte jag och en kollega Faluns idrottsanläggning för att göra en energikartläggning. Syftet var att kartlägga energisvinn, analysera uppvärmning, kyla, ventilation, belysningssystem och dä...

Fortum kommenterar regeringens klimat- och energipolitiska förslag

Det klimat- och energipolitiska förslag som regeringen presenterar idag är i huvudsakligen positivt och tar ett helhetsgrepp på frågorna. Det jag efterlyser är en tydligare koppling mellan de höga ambitionerna och de faktiska förslagen, säger Christian Lundberg, vd för Fortum i Sverige, i en kommentar.
Elbil som laddas

Just nu utvärderar vi laddstolpslösningar

Just nu arbetar vi med att utvärdera olika laddstolpslösningar. Vi tittar på betalningslösningar och på stolpens användarvänlighet. Olika varianter här kan vara att betala med kreditkort, via abonnem...

ÄNNU ETT GYNNSAMT MILJÖÅR FÖR FORTUM

Fortums miljönyckeltal år 2008 • Fortums specifika koldioxidutsläpp är bland de lägsta av de större europeiska kraftbolagens utsläpp. • 92 % av Fortums elproduktion är kolidoxidfri i EU-länderna, totalt inklusive Ryssland 75 %. • 46 % av Fortums elproduktion kommer från förnybara energikällor. • Fortum är det elhandelsbolag som har den största försäljningen av miljömärkt el i Norden. • Åtgärdsplan för miljö, hälsa och säkerhet hos TGC-10 är klar .

Utveckla elsamhället

Det slår Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin fast i sin senaste rapport från IVA-projektet Vägval energi. I rapporten, som heter ”En svensk nollvision för växthusgasutsläpp” konstaterar IVA att Sverig...

Storebrand ger Fortum toppbetyg

För andra året i rad har Storebrand utsett Fortum till det bästa energiföretaget med högst poäng inom socialt ansvarstagande och bekämpning av klimatförändringarna. Vi är glada över att vårt arbete för ...

Storebrands globala branschjämförelse – Fortum rankat som mest ansvarsfulla energibolag

Fortum fick det bästa resultatet i den norska bankkoncernen Storebrand globala rapport över de mest ansvarsfulla bolagen inom energibranschen, som publicerades i går. Av de 53 utvärderade bolagen uppfyllde 14 kriterierna för Storebrands fonder. Bolagen bedömdes utifrån olika indikatorer inom områdena miljö- och samhällsansvar. I helhetsbedömningen utsågs Fortum till det bästa företaget för andra året i rad.
elbilsblogg

Fortums Energimarknadskommentar: Elförbrukningen och grossistpriserna på el har sjunkit i de Nordiska länderna.

Effekterna av den globala ekonomiska avmattningen märks på elmarknaden i form av sjunkande elpriser till följd av sjunkande elförbrukning och bränslepriser. De nordiska marknadspriserna på el har sjunkit de senaste sex månaderna. På den nordiska elbörsen Nord Pools finansiella marknad har terminspriserna på el sjunkit till den lägsta nivån på tre år.
Bil som åker på en bro

Fortum välkomnar regeringens initiativ i elbilsfrågan

Redan idag arbetar Fortum tillsammans med Stockholms stad i ett konkret projekt, och samarbetar kring en gemensam vision Elbilsstad 2030. Erfarenheterna från projektet kommer att vara till nytta för arbetet med att ställa om transportsektorn, det säger Fortums VD Christian Lundberg som välkomnar regeringens initiativ.

Kan vi minska växthusgaserna till 0?

  Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, bedömer att nollutsläpp (dvs., balans mellan utsläpp och lagring) i Sverige går att åstadkomma på 30-40-års sikt! Utsläpp från vägtransporter står för knappt 30% a...

Isande vindar

Avisning av flygplan är ett känt fenomen - i alla fall för mig - men att is på vindkraftverk kan vara ett problem uppmärksammade jag nyss på nyteknik.se. Is på vingar påverkar vindkraftverkets kapacit...

Kraftvärme ”på burk”

På Fortum händer det mycket. För någon månad sedan hörde jag talas om kraftvärme ”på burk”, det vill säga ett koncept för el- och fjärrvärmeproduktion från ett biogaseldat kraftverk. Hur fungerar då dett...

Fortum och Göteborg Energi inleder ett energieffektivt samarbete

Göteborg Energi inleder ett samarbete med Fortum för att effektivisera sina anläggningar. Fortums uppdrag är att, under ett år, bidra till att generera ekonomisk nytta och minska miljöpåverkan genom att förbättra anläggningarnas energieffektivitet och tillgänglighet.
Bil som åker på en bro

GM bygger batterier för elbilar

Igår berättade alltommotor.se att GM kommer investera i en ny batterifabrik vilken bland annat ska tillverka batterier till Chevrolet Volt som lanseras i slutet av 2010. GM:s chef avslöjar också att man...

Kommentar angående Fortums kundtjänst i Arbrå

Ett antal medarbetare på Fortums kundtjänst i Arbrå har inte följt givna riktlinjer och instruktioner för att utföra sitt arbete på ett korrekt sätt. När de förstått vad det innebär har de själva valt att lämna sina tjänster.
Bil som åker på en bro

Ny kraftfull motorväg i Kina

ABB meddelade strax för jul att de genomfört en lyckad test av en ny transformator som är en nyckelkomponent för att överföra stora mängder el på mycket långa avstånd. Transformatorn utvecklades efter ett...