COP23 ett positivt steg framåt

Efter två dagar i Bonn vid @COP23 har jag fått med mig några nya intryck; hur diskussionen går i USA, hur städer runt om i världen engagerar sig, hur hälsofrågan blir allt viktigare och att modellen med prissättning på koldioxid sakta men säkert får en större spridning runt om i världen.
HorsePower_008

Ren el från stallet

En ny EU-förordning har gjort det tillåtet att bränna gödsel utan separat tillstånd för förbränning av avfall. Genom att gödsel klassificeras som biobränsle kan allt fler anläggningar använda hästgödsel ...