Välkommet styrmedelsförslag för negativa utsläpp

Idag överlämnades den så kallade Klimatpolitiska vägvalsutredningen till miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Utredningens uppdrag har framför allt varit att föreslå styrmedel för att uppnå negativa utsläpp och fokus har legat på avskiljning och lagring av koldioxid med biogent ursprung (bio-CCS). Utredningens huvudförslag är att staten genom Energimyndigheten genomför auktioner för att upphandla negativa utsläpp genom bio-CCS.

Fortum Waste Solutions nominerade till gruvindustrins innovationspris för sin vattenreningslösning

En av gruvindustrins stora hållbarhetsutmaningar är anrikningsprocessen med dess omfattande vattenanvändning i kombination med striktare utsläppskrav. Fortum Waste Solutions har därför i nära samarbete med LKAB och RISE utvecklat en reningsmetod av processvatten baserad på en kombination av ytaktiva filter och mikrober som både renar och gör det möjligt att återanvända vattnet. För detta arbete har Fortum Waste Solutions nu utsetts till en av tre finalister för utmärkelsen SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award som delas ut den 27 november.

Fortum släpper rapport: Från nationell till nordisk nätplanering

Trots en gemensam nordisk elmarknad planeras och byggs den underliggande elnätsinfrastrukturen i huvudsak utifrån nationella prioriteringar. En gemensam planering och prioritering skulle innebära att de nordiska länderna snabbare och till en lägre kostnad kan nå klimatmålen. Det visar en ny rapport från Fortum som presenterades i Stockholm under onsdagen.

Fortum värvar ny chef för samhällskontakter i Sverige

Anton Steen tillträder tjänsten som chef för Fortums samhällskontakter i Sverige. Han kommer rapportera till Merja Paavola, global chef för Fortums samhällskontakter. Anton Steen kommer närmast från branschföreningen Energiföretagen där han varit samhällspolitiskt ansvarig sedan 2017. Innan dess var Anton Steen bland annat kommittésekreterare i Energikommissionen.

Fortum in på växande mångmiljardmarknad med lösning som återvinner 80 % av elbilsbatteriet

Kommande 15 år väntas antalet elbilar i världen öka kraftigt. En av utmaningarna med en snabb omställning av fordonsflottan till elbilar är tillgången till de sällsynta jordartsmetaller som ingår i batterierna. Med den hydrometallurgiska metod som Fortum utvecklat kan kobolt, nickel och mangan återvinnas industriellt och därmed lösa elbilsbatteriernas största hållbarhetsutmaning. Marknaden för återvinning av litium-jon batterier väntas växa till över 20 miljarder euro under de kommande åren.

Låt inte känslorna styra energipolitiken

Inte minst efter den senaste rapporten från IPCC häromveckan har diskussionen om framtidens  energisystem tagit ny fart. I Norden är vi – tack vare naturliga förutsättningar och kloka beslut – väl rusta...

Älvstädningen 2018 inleds längs Ljusnan

Det är åter dags för Älvstädningen! Tre helger i rad kommer flera älvar i Sverige att städas i samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige. Ungdomar från lokala idrottsföreningar kommer att plocka bort skräp på utvalda strandsträckor utmed Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven. Startskottet är den 18-19 augusti längs Ljusnan. Tillsammans bidrar vi till att göra älvmiljöerna renare.

Fortum i Almedalen 2018

Är kraven  på plastförbud relevanta eller finns lösningarna redan - fast inte där mycket av plastavfallet skapas?Miljöbalken ses som en garant för en ambitiös miljöpolitik men är den i själva verket ett ...

Fortum avser överklaga Kammarrättens dom om fastighetsskatten för vattenkraft

Kammarrätten har 11.6.2018 meddelat beslut angående vattenkraftens fastighetsskatt för Fortum Sverige AB för åren 2009-2014. Domstolens beslut är negativt för Fortum och går i motsatt riktning jämfört med förvaltningsrättens tidigare beslut. Fortum kommer att ansöka om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen. Summan det handlar om, inklusive ränta för perioden, uppgår till sammanlagt ca 520 miljoner kronor. Om Kammarrättens dom vinner laga kraft kommer detta inte att påverka Fortums resultat.

Fortum ansluter sig till det globala jämställdhetsinitiativet C3E

Vid det nionde mötet med Clean Energy Ministerial som hölls i Köpenhamn den 24 maj presenterade Sverige, Kanada och Italien, de länder som grundat C3E-initiativet om jämställd lönesättning, jämställda möjligheter och jämställt ledarskap. Det är ett initiativ som Fortum fullt ut stöttar.

COP23 ett positivt steg framåt

Efter två dagar i Bonn vid @COP23 har jag fått med mig några nya intryck; hur diskussionen går i USA, hur städer runt om i världen engagerar sig, hur hälsofrågan blir allt viktigare och att modellen med prissättning på koldioxid sakta men säkert får en större spridning runt om i världen.
HorsePower_008

Ren el från stallet

En ny EU-förordning har gjort det tillåtet att bränna gödsel utan separat tillstånd för förbränning av avfall. Genom att gödsel klassificeras som biobränsle kan allt fler anläggningar använda hästgödsel ...
Ljusare jul

Ett lite varmare och ljusare Stockholm

Den här tiden på året är inte bara mörker. Det finns en del ljuspunkter - i centrala Stockholm nästan tre kvarts miljon stycken faktisk - vilka skapar fantastiska konstverk som lyser upp både själ och gat...

Parisavtalet tas på största allvar världen över

Det är en av mina slutsatser efter att i Istanbul ha deltagit vid World Energy Councils årsmöte, tre dagar med intensiva diskussioner. Jag slås även av hur nyttigt det är att få möjlighet att delta på dess...

Nytt fångstrekord – mer än 75 år sedan nivåerna av återvandrande vild lax och öring i Klarälven var så höga

Vid en genomgång av årlig fångststatistik står det nu klart att årets fångst vid centralfisket i Forshaga kommer att gå till historien som det högsta noterade återvandrande antalet av både vild lax och öring sedan 1940-talet. Genom avelsverksamheten i Forshaga och transporterna av vild klarälvslax och -öring till lekområdena uppströms har Fortum lyckats säkra livscykeln och bevarandet av den vilda laxen och dess unika egenskaper.
3 personer som springer i vatten

7 ton skräp ihopsamlat längs Klarälven under Älvstädar-SM 2016

Sista helgen i augusti genomfördes Älvstädar-SM för fjärde året i rad. Fler än 2300 ungdomar från mer än 90 lokala idrottsföreningar plockare tillsammans upp 31 ton skräp utmed Ljusnans, Klarälvens, Dalälvens och Gullspångsälvens älvkanter. Längs Klarälven med biflöden deltog närmare 350 ungdomar från 19 idrottsföreningar vilka tillsammans samlade in 7 ton skräp. Vinnande förening längs Klarälven blev förra årets totalvinnare Viking Bandy.
Pojke sitter på en sten vid vattnet

15,6 ton skräp ihopsamlat längs Dalälven under Älvstädar-SM 2016

Sista helgen i augusti genomfördes Älvstädar-SM för fjärde året i rad. Fler än 2300 ungdomar från mer än 90 lokala idrottsföreningar plockare tillsammans upp 31 ton skräp utmed Ljusnans, Klarälvens, Dalälvens och Gullspångsälvens älvkanter. Längs Dalälven deltog fler än 1250 ungdomar från 46 idrottsföreningar vilka tillsammans samlade in 15,6 ton skräp. Vinnande förening läng Dalälven blev Nås IF.

3,5 ton skräp ihopsamlat längs Gullspångsälven under Älvstädar-SM 2016

Sista helgen i augusti genomfördes Älvstädar-SM för fjärde året i rad. Fler än 2300 ungdomar från mer än 90 lokala idrottsföreningar plockade tillsammans upp 31 ton skräp utmed Ljusnans, Klarälvens, Dalälvens och Gullspångsälvens älvkanter. Längs Gullspångsälven med biflöden deltog fler än 300 ungdomar från 12 idrottsföreningar vilka tillsammans samlade in 3,5 ton skräp. Vinnande förening längs Gullspångsälven blev Degerfors Innebandyklubb.
Söderhamn FF

Söderhamn FF segrare i Älvstädar-SM 2016

Sista helgen i augusti genomfördes Älvstädar-SM för fjärde året i rad. Fler än 2300 ungdomar från mer än 90 lokala idrottsföreningar plockade tillsammans upp 31 ton skräp utmed Ljusnans, Klarälvens, Dalälvens och Gullspångsälvens älvkanter. Längs Ljusnan deltog närmare 320 ungdomar från 13 idrottsföreningar vilka tillsammans samlade in nästan 5 ton skräp. Söderhamn FF 00/99 tog hem förstaplatsen i Älvstädar-SM 2016. Checken på 25 000 kronor till föreningskassan överlämnades vid en prisutdelning den 7 september.

Pensionärsparet Laila & Hassan flyttar med Fortum

Att flytta upplevs av många som något jobbigt och rörigt. Men det är också ett tillfälle då många passar på att ser över sitt elavtal, därför lanserar Fortum nu sin nya flyttsajt där användaren kan få inspira...

Fortums köp av det nordiska återvinningsbolaget Ekokem genomfört

I slutet av maj i år informerade Fortum om sin avsikt att förvärva Ekokem, ett ledande nordiskt återvinningsbolag specialiserat på återanvändning av material och avfall, slutdeponering, marksanering samt tjänster för miljöbyggande. Efter att affären godkänts av en majoritet av aktieägarna kan den nu slutföras.
fortum-vrmes-biokraftvrmeverk-i-vrtan_29169445064_o

Brand i Värtaverket i natt

Runt klockan ett i natt bröt en brand ut på Värtaverket. Brandkår var snabbt på plats och efter en dryg halvtimme var branden släckt. Ingen person har skadats och branden har inte påverkat produktionen vid ve...

Fortum i samarbete med Kivra

I och med samarbetet med Kivra kommer Fortums alla kunder få möjligheten att ta emot fakturor och annan post digitalt och därmed även bidra till en mer hållbar framtid. Hundratusentals personer i Sverige använder redan Kivra och många stora företag och myndigheter har ställt om och skickar sin post digitalt.

Ljusnans ungdomar tävlar i Älvstädar-SM

För fjärde året i rad tävlar ungdomsidrottsföreningar i Älvstädar-SM längs med fyra av Sveriges älvar: Dalälven, Klarälven, Ljusnan och Gullspångsälven. Älvstädar-SM är Sveriges största och världens enda tävling i sitt slag och intresset för årets Älvstädar-SM är rekordstort med nästan 2300 ungdomar anmälda. Tävlingen går av stapeln helgen den 27-28 augusti då fler än 320 personer från 13 idrottsföreningar i kommunerna runt Ljusnan städar längs älvkanterna. Segrarna vinner 25 000 kr till sin förening.

Klarälvens ungdomar tävlar i Älvstädar-SM

För fjärde året i rad tävlar ungdomsidrottsföreningar i Älvstädar-SM längs med fyra av Sveriges älvar: Dalälven, Klarälven, Ljusnan och Gullspångsälven. Älvstädar-SM är Sveriges största och världens enda tävling i sitt slag och intresset för årets Älvstädar-SM är rekordstort med nästan 2300 ungdomar anmälda. Tävlingen går av stapeln helgen den 27-28 augusti då nära 350 personer från 18 idrottsföreningar i kommunerna längs Klarälven städar längs älvkanterna. Segrarna vinner 25 000 kr till sin förening.

Ungdomarna runt Gullspångsälven med i Älvstädar-SM

För fjärde året i rad tävlar ungdomsidrottsföreningar i Älvstädar-SM längs med fyra av Sveriges älvar: Dalälven, Klarälven, Ljusnan och Gullspångsälven. Älvstädar-SM är Sveriges största och världens enda tävling i sitt slag och intresset för årets Älvstädar-SM är rekordstort med nästan 2300 ungdomar anmälda. Tävlingen går av stapeln helgen den 27-28 augusti då fler än 300 personer från 12 idrottsföreningar i kommunerna runt Gullspångsälven med biflöden städar längs älvkanterna. Segrarna vinner 25 000 kr till sin förening.

Dalälvens ungdomar tävlar i Älvstädar-SM

För fjärde året i rad tävlar ungdomsidrottsföreningar i Älvstädar-SM längs med fyra av Sveriges älvar: Dalälven, Klarälven, Ljusnan och Gullspångsälven. Älvstädar-SM är Sveriges största och världens enda tävling i sitt slag och intresset för årets Älvstädar-SM är rekordstort med nästan 2300 ungdomar anmälda. Tävlingen går av stapeln helgen den 27-28 augusti då fler än 1250 personer från 42 idrottsföreningar i kommunerna längs Dalälven städar älvkanterna. Segrarna vinner 25 000 kr till sin förening.
Foto av ett barn som lyfter upp en gammal cykel

100 ton skräp uppstädat hittills – nu drar Älvstädar-SM igång

Under två dagar i augusti pågår städning vid fyra av Sveriges älvar. Det är ungdomar från lokala idrottsföreningar som plockar skräp på utvalda sträckor utmed Klarälven, Dalälven, Ljusnan och Gullspångsälven med biflöden. Redan nu drar däremot Älvstädar-SMs stora fototävling igång.

Uppstädat: 100 ton skräp!

Den 27-28 augusti städas det vid fyra av Sveriges älvar. Det är ungdomar från lokala idrottsföreningar som kommer plocka skräp på utvalda sträckor utmed Klarälven, Dalälven, Ljusnan och Gullspångsälven med biflöde...

Flera positiva besked i energiuppgörelsen

Uppgörelsen omfattar många områden där beskedet om slopandet av den särskilda effektskatten på kärnkraft på två år har avgörande betydelse. Vi ser nu en realistisk möjlighet att fullfölja nödvändiga investeringar för möta kravet på oberoende härdkylning till år 2020. Samtidigt hade vi hoppats på att subventionerna till mogna kraftproduktionsslag skulle upphöra och därmed möjliggöra en effektiv marknad med pris på koldioxid som det kraftfulla styrmedlet.

Vem köper du din el av i morgon?

  Det går att rada upp bransch efter bransch där digitaliseringen inneburit att helt nya tjänster och aktörer på kort tid kommit att dominera marknaden. Inom energibranschen har det diskuterats och ...

Fortum köper det nordiska återvinningsbolaget Ekokem

Fortum och Ekokem Oyj:s fyra största ägare, vilka representerar 81 % av bolagets aktier, har undertecknat ett avtal om att Fortum köper deras andel i Ekokem för cirka 470 miljoner euro. Det motsvarar ett skuldfritt pris för bolagets hela aktiestock (100 %) på 700 miljoner euro, alltså cirka 11 gånger driftbidraget (EBITDA) för år 2016 (enligt Fortums prognos). Företagsköpet har en omedelbar positiv inverkan på Fortums operativa resultat och kassaflöde. Företagsköpet diversifierar Fortums intjäningsstruktur, eftersom största delen av Ekokems resultat baserar sig på annat än det nordiska elpriset.

10 000 öringar först ut i årets laxsläpp

I strålande sol släpptes 10 000 tvååriga öringar under måndagen den 23 maj ut i Strömmen, till glädje för de unga och gamla stockholmare som samlats vid kajen och på Strömbron för att följa laxsläppet. Laxsläppet mitt i centrala Stockholm har pågått sedan 70-talet och är en symbol både för vårens inträde och vår rena huvudstad. För fjärde året i rad är Fortum sponsor tillsammans med HEBA och Stockholms stad.

Nu släpps laxarna ut – igen!

Våren har äntligen kommit till Stockholm. Och med den kommer långlivade traditioner, som blomstrande körsbärsträd i Kungsträdgården, kaffedrickande soldyrkare på Dramatentrappan och Laxsläppet, då 30 000...

Fortum Värme: Vi har stark tro på EU ETS

Tidigare i veckan publicerade Naturvårdsverket en lista över företag som inte lämnat in utsläppsrätter i tid. På grund av ett administrativt misstag överlämnade Fortum Värme en felaktig volym utsläppsr...

Fortum förvärvar IoT-företaget Info24

Fortum har förvärvat Info24, ett företag specialiserat på utvecklingen av affärslösningar inom det som kallas för Internet of Things, IoT. Fortum och Info24 har haft ett nära samarbete sedan 2010 kring den molnbaserade lösningen för laddinfrastrukur som Fortum Charge & Drive använder. Idag arbetar Fortum även med Info24 kring lösningar för morgondagens energitjänster som visualisering och efterfrågeflexibilitet. Genom förvärvet får Fortum en plattform med möjligheter att utveckla ytterligare tjänster inom området lösningar för hållbara städer. Det är ett område som förväntas växa kraftigt och även utgör ett av Fortums strategiska fokusområden. 

Finlands modernaste anläggning för infångning och transport av lax byggs vid Fortums kraftverk Montta i Ule älv i norra Österbotten

Återställandet av bestånden av vandrande fisk är ett prioriterat område för den finländska regeringen och den anläggning som nu börjar byggas av Fortum tillsammans med kommunerna Muhos, Utajärvi and Vaala är ett av pilotprogrammen. Finska myndigheter och berörda kommuner har tidigare genomfört studiebesök och analyser resultaten av Fortums svenska program för infångning och transport vilka ligger till grund för beslutet att välja denna lösning.  
elbilsblogg

Hur mycket kostar det att ladda elbil hemma?

Det är billigare att köra elbil än bensin eller diesel. Men hur mycket kostar det att ladda batteriet varje dag? Olika elektriska bilmodeller har olika stora batterier, precis som olika bensindrivna bi...

Energipolitiken vid ett vägskäl?

I måndags publicerade Dagens Industri en intervju (bakom inlogg) med Fortums Sverige-vd Per Langer om den så aktuella frågan om effektskatten, en fråga som Göran Hult även skrev om för bara några veckor ...

Fortum omorganiserar affärsverksamheten från 1 april 2016

Fortum omorganiserar sin koncernstruktur, och den nya strukturen träder i kraft 1 april 2016. Målet med den nya organisationen är att möjliggöra implementering av företagets nya vision och strategi, vilken offentliggjordes den 3 februari 2016. Den nya organisationen kommer att bestå av tre divisioner: Generation, City Solutions och Russia. Dessutom kommer två utvecklingsenheter fokuserade på tillväxt inom nya verksamheter att etableras: dels M&A and Solar & Wind Development, dels Technology and New Ventures.

Elbil+Vinter = Sant

Jag får ofta frågan just hur det fungerar med elbil på vintern. Helt underbart skulle jag vilja säga! Du behöver inte fundera på att skrapa is eller sätta dig i en kall bil, utan det är bara att ta fram...

En marknad som anpassas efter kunden och inte tvärt om

Under det kommande året är det fokus på att ta fram ramarna för den framtida slutkundsmarknaden. I den planerade marknadsmodellen behöver kunden inte på samma sätt som idag känna till skillnad och ans...

Fortums nya vision och strategiska hörnstenar; uppdaterade finansiella mål

Fortums strategi siktar på tillväxt och fortsatt lönsamhet med ett starkt fokus på ren energi, kunder och värdeskapande för aktieägare. Det långsiktiga finansiella målet för avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) justeras till minst 10%, medan målet för jämförbar nettoskuld till EBITDA, ungefär 2,5 gånger, bibehålls oförändrat. Också utdelningspolicyn behålls oförändrad.

Jag älskar el!

Det borde du också göra. Vi tar den för självklar. Alla blir irriterade när den försvinner och några när räkningen kommer. Mer sällan tänker vi på hur helt grundläggande el är. Inte bara för vårt samh...

220 000 kronor till Stockholms stadsmission resultatet av Fortums kampanj Ljusare jul

Många engagerade sig för Stockholms barn och unga som lever i hemlöshet. Med start vid första advent bjöd Fortum in stockholmarna för att tillsammans bidra till Stockholms stadsmissions arbete med barn och unga som lever i hemlöshet, Unga station. Genom att köpa gåvor till de barn och unga som Unga station möter, gåvor som Fortum dubblade, gav vi tillsammans ljus och värme åt ungdomar som saknar det.

Hjälp Unga station hjälpa – de gör skillnad

Många av oss har blivit vana att se personer som lever i hemlöshet i vår omgivning, eller i vart fall som vi uppfattar att en person som lever i hemlöshet ser ut. De barn och ungdomar som Unga station trä...
Fredrik Landahl

Fortsatt ökad kundnöjdhet ett erkännande

Att Fortum åter ökar i den stora kundnöjdhetsmätning som årligen genomförs av Svenskt Kvalitetsindex, SKI är ett glädjande erkännande av det arbete som görs av engagerade medarbetare.

Det ska bli grönt hela veckan

  Måndag morgon. Ute viner kyliga vindar men inne är det varmt och skönt. Mitt hus värms av fjärrvärme, och eftersom jag jobbar där jag jobbar vet jag precis hur värmen produceras. Jag kan se fram...

Ånga över det nya kraftvärmeverket i Värtan

Nu ska vi ta vårt nya biobränsleeldade kraftvärmeverk i drift. Ånga kan synas på taket över kraftvärmeverket, vilket är som det ska vara. Det kommer från värmeavgivningen från pannan, som nu blir allt ...

Låt oss tillsammans bidra med ljus och värme i jul

Julen har alltid varit speciell, kanske därför att den så tydligt förknippas med värme, vänskap och mänsklig gemenskap. Kontrasten mot den som inget har, allra minst gemenskap med andra, blir smärtsamt tydlig....
Krångede

Bara hälften vet var deras el kommer från visar undersökning från Fortum

Opinionsundersökningsföretaget Novus har på Fortums uppdrag frågat tusen hushåll om deras elval. Sju av tio tycker att det är viktigt hur elen producerats, men ändå säger sig bara drygt hälften veta var deras el egentligen kommer från. När svaren granskas visar det sig att flera av dessa tyder på att andelen som faktiskt vet är lägre än så.

Borde det inte finnas fler elbilar i Tyskland?

Vi träffade mest personer från Norge och Danmark men även några från Nederländerna genom Tyskland. Vi mötte några få svenskar och såg en och annan schweizregistrerad bil. Däremot såg vi bara en tyskregi...

En svensk effektreserv möter inte behovet

Frågan om skapandet av en svensk effektreserv har lyfts och från Fortums sida så ställer vi oss frågande till vad en sådan ska lösa. Det är så att vi idag inte har något egentligt effektproblem i södra S...

Biokol får staden att växa och utsläppen att minska

Stockholm Biochar Project ska ta tillvara stockholmarnas trädgårdsavfall för att producera biokol och klimatpositiv värme. Biokolet har fantastiska egenskaper som jordförbättringsmedel och bidrar till ...

När kärnkraften fasas ut krävs en ny energimix, säger Fortum

Under SvD Energy Summit i Stockholm den 24 september presenterade Per Langer, vd Fortum Sverige, ett scenario där kärnkraften fasas ut till 2045. För att klara detta på ett effektivt sätt krävs ett kraftsystem som kan garantera tillräcklig effekt vid efterfrågetoppar utan att det samtidigt producerar mycket mer el än vad som samhället behöver i normalfallet. Med tydlig adress till Energikommissionen efterlyste Per Langer en moderniserad lagstiftning för vattenkraften, slopade subventioner till väderberoende kraftproduktion, en avveckling av straffbeskattningen på befintlig kärnkraft och en satsning på utbyggnad av kraftvärme.

Viking Bandy tog hem segern i Älvstädar-SM 2015

Sista helgen i augusti var det Älvstädar-SM då över 2000 ungdomar från 86 lokala idrottsföreningar tillsammans plockade upp 35 ton skräp utmed Ljusnans, Klarälvens, Dalälvens och Gullspångsälvens älvkanter. Längs Klarälven deltog fler än 300 ungdomar från 17 idrottsföreningar och tillsammans samlade de in 7 ton skräp. Viking Bandy tog hem förstaplatsen i Älvstädar-SM 2015 och vinner 25 000 kronor till föreningskassan.

7 ton upplockat skräp – resultatet av Älvstädar-SM längs Gullspångsälven

Sista helgen i augusti var det Älvstädar-SM då över 2000 ungdomar från 86 lokala idrottsföreningar tillsammans plockade upp 35 ton skräp utmed Ljusnans, Klarälvens, Dalälvens och Gullspångsälvens älvkanter. Längs Gullspångsälven med biflöden deltog fler än 300 ungdomar från 14 idrottsföreningar och tillsammans samlade de in 7 ton skräp. Flest älvsupportrar vid Gullspångsälven värvade Degerfors innebandy som därmed kniper andraprisplatsen i Älvstädar-SM och vinner 10 000 kronor till föreningskassan.

Järvsö Bollklubb kammande hem bästa älvstädarfoto längs Ljusnan

Under Älvstädar-SM som gick av stapeln 29-30 augusti var en av deltävlingarna att genom en bild fånga och skildra känslor och upplevelser från dagen. Järvsö Bollklubb vann bästa foto längs Ljusnan och kom på delad andraplats totalt. Det innebär 2 500 kronor extra till lagkassan.
Nordvärmlands FF

Nordvärmlands FF kammande hem bästa älvstädarfoto längs Klarälven

Under Älvstädar-SM som gick av stapeln 29-30 augusti var en av deltävlingarna att genom en bild fånga och skildra känslor och upplevelser från dagen. Nordvärmlands FF vann bästa foto längs Klarälven och kom på delad andraplats totalt. Det innebär 2 500 kronor extra till lagkassan.
Kvarnsveden IK

Kvarnsveden IK kammande hem bästa älvstädarfoto längs Dalvälven

Under Älvstädar-SM som gick av stapeln 29-30 augusti var en av deltävlingarna att genom en bild fånga och skildra känslor och upplevelser från dagen. Kvarnsveden IK vann bästa foto längs Dalälven och kom på delad andraplats totalt. Det innebär 2 500 kronor extra till lagkassan.
Foto av ett barn som lyfter upp en gammal cykel

Bästa älvstädarfoto ger 5 000 kr till Karlskoga Bats lagkassa

Under Älvstädar-SM som gick av stapeln 29-30 augusti var en av deltävlingarna att genom en bild fånga och skildra känslor och upplevelser från dagen. Juryns val landade på ett av Karlskoga Bats bidrag, vilka alla visade upp såväl stor kreativitet som en hög ambitionsnivå. Det innebär att Karlskoga Bats kammar hem 5 000 kronor extra till lagkassan.

Ljusnans ungdomar tävlar i Älvstädar-SM

För tredje året i rad tävlar ungdomsidrottsföreningar i Älvstädar-SM längs med fyra av Sveriges älvar Dalälven, Klarälven, Ljusnan och Gullspångsälven. Älvstädar-SM är Sveriges största och världens en...

Dalälvens ungdomar tävlar i Älvstädar-SM

För tredje året i rad tävlar ungdomsidrottsföreningar i Älvstädar-SM längs med fyra av Sveriges älvar Dalälven, Klarälven, Ljusnan och Gullspångsälven. Älvstädar-SM är Sveriges största och världens en...

Klarälvens ungdomar tävlar i Älvstädar-SM

För tredje året i rad tävlar ungdomsidrottsföreningar i Älvstädar-SM längs med fyra av Sveriges älvar Dalälven, Klarälven, Ljusnan och Gullspångsälven. Älvstädar-SM är Sveriges största och världens en...

Premiär för Gullspångsälven i Älvstädar-SM

För tredje året i rad tävlar ungdomsidrottsföreningar i Älvstädar-SM längs med fyra av Sveriges älvar Dalälven, Klarälven, Ljusnan och Gullspångsälven. Älvstädar-SM är Sveriges största och världens en...

Gullspångsälven vinner Fortums fototävling igen

Med mindre än en månad kvar till den tredje upplagan av Älvstädar-SM står ännu en Gullspångsälvsförening som vinnare i Fortums fototävling på temat ”Livet vid älven”. Med en bild som enligt juryn visar på hur älven oberoende av väder bjuder på många tillfällen att umgås, inte minst sportfisket, tar Grythyttans IF hem månadsvinsten på 5 000 kr till lagkassan.

Green data centres make Stockholm unique in the world

The Internet service provider Bahnhof and the energy company Fortum Värme have signed an agreement for large-scale heat recovery from Bahnhof's planned “Green Hub” data centre in central Stockholm. Fortum Värme will be supplying cooling to Bahnhof, which in turn plans to sell back surplus heat to the district heating system. The ability for data centres to sell excess heat, which previously went to waste, at market prices make Stockholm a unique place to establish your operations.

Degerfors innebandyklubb kammar hem vinst i fototävling för sin tolkning av temat ”Livet vid Älven”

Det är inte förens i slutet av augusti som Älvstädar-SM kommer att gå av stapeln i bland annat kommuner kring Gullspångsälven med biflöden. Men redan nu har Degerfors innebandyklubb pojkar och flickor 03 kommat hem en delseger, nämligen den tredje vinsten i den fototävling där föreningar som deltar i Älvstädar-SM tävlar med foton tagna på temat ”Livet vid Älven”.

Be inte om ursäkt för vattenkraften

På tisdagen var det dags att diskutera vattenkraften. För att värna denna förnyelsebara energikälla som utgör ryggraden i både svenskt energisystem och i det framtida hållbara samhället, var temat att disk...

Revolution på energimarknaden i Europa

Under måndagen arrangerade vi ett seminarium om den pågående och omfattande strukturomvandling på den europeiska energimarknaden. Intresset för seminariet var stort, och det blev snabbt fullsatt på M/S B...

Exjobb på Fortum – En lärorik resa

Hej! Vi heter Åsa Thurin och Caroline Gustafsson och har pluggat till civilingenjörer i energisystem vid Uppsala universitet. Under vårterminen har vi skrivit examensarbete på Fortum, där vi har tagit fram...
Fortums båt i Almedalen

Mot Visby och Almedalsveckan 2015

Nu har det återigen blivit dags att styra båten Blue Charm mot Visby, och Almedalsveckan. Vi ser fram emot att vara på plats och lyfta frågor som rör energipolitik, delta i debatten, och driva diskussioner om h...

Dalälven kammar hem den andra månadsvinsten i rad – samtidigt är det nu över 2000 anmälda till Älvstädar-SM

Med 2000 anmälda deltagare till den tredje upplagan av Älvstädar-SM har förra årets deltagarrekord redan nu överträffats. Förhoppningen är att det stora antalet deltagare resulterar i renare älvstränder än någonsin. Inför själva Älvstädar-SM deltar föreningarna även i en fototävling på temat ”Livet vid älven” och det är en Dalälvsförening som tar hem även den andra månadstävlingen.

Inslag från Svensk Energis stämma

I början av maj hade Svensk Energi sin stämma. Jag höll där ett anförande om Fortums strategiska inriktning och deltog även i ett panelsamtal med energiminister Ibrahim Baylan (s) och Magnus Hall, koncern...

Fortum Distribution renoverar viktig station i Stockholm

Tiotusentals stockholmare är beroende av den - utan att veta om det. Nu ska Fortum Distributions stora station i Örby få en rejäl ansiktslyftning för framtiden. – I och med den här satsningen ser vi till att stationen även i framtiden kan ge boende, företag och andra trygg och säker el, säger Kenneth Johansson, ansvarig för regionnätet i Stockholm.

30 lax rätt ner i sjön

Den grå himlen hindrade inte stockholmarna att besöka årets händelse för fisket i Stockholms ström. Idag, den 18 maj släppte vi på Fortum nämligen ut ca 10 000 havsöringsyngel i Strömmen. Detta är något v...
Laxsläpp 2015

Stort intresse för den traditionsenliga laxutsättningen

Idag, den 18 maj satte Fortum, Stockholms stad och HEBA ut ca 10 000 havsöringsyngel i Strömmen och i morgon sätts ytterligare 12 000 laxyngel och 18 000 havsöringar ut. Det här är en tradition som pågått under många år och är för oss en symbol för vilken ren stad Stockholm är. Stockholmarna själva är också intresserade, trots vädret hade många nyfikna samlats vid strömmen utanför Operan.

Därför höjer vi elnätspriset den 1 juni

I dagarna får våra kunder ett brev hem i brevlådan. Budskapet är att vi höjer priset, för andra gången i år. Många av er kommer antagligen inte ens läsa brevet, andra kanske rycker på axlarna. Men jag ve...
Renare stad

Renare stad

Hur många packar en picknick-korg, tar fiskespö och badkläder för att bada centralt i en storstad? Jo, de som bor i Stockholm. Vi vill att Stockholm ska fortsätta sjuda av liv, även under ytan. Det är dä...

Första vinnare i Älvstädar-SM’s fototävling på temat ”Livet vid älven” är Leksands simförening

Som ett nytt inslag i Älvstädar-SM 2015, vilket genomförs tillsammans med idrottens miljöorganisation Städa Sverige, arrangerar Fortum en fototävling, där deltagande föreningar ges möjligheten att tävla med foton tagna på temat ”Livet vid Älven”. Varje månad, från april till augusti, kommer Fortum att dela ut ett pris till det bästa inskickade fotot i syfte att ge lagen ytterligare möjligheter att dryga ut lagkassan.

Oljeläckage vid Järvafältet, Spånga, 29 april 2015

Ett oljeläckage upptäcktes på förmiddagen den 29 april i ett dike vid Järvafältet. Oljan  kan komma från två oljekablar som är tagna ur drift, men utredningen är ännu inte klar. Räddningstjänst, Miljöförvaltn...

Fortum ger pris till student för vidareutveckling av elbilslösning – förbättrar kundernas elbilsanvändande

Vinnaren av Fortum Innovation Challenge 2015, Beichen Chen, KTH, har utvecklat en lösning som med hjälp av information från öppna datakällor i kombination med Fortum’s lösning för laddinfrastruktur Charge & Drive gör det enkelt för elbilsanvändarna att planera sina resor och därmed motverka det som många upplever vara elbilens utmaning - räckviddsångesten. Hennes innovation har stor potential att aktivt bidra till omställningen till elbilar och är därmed ett viktigt steg mot till hållbara samhället.

Åtgärdsprogram på Högdalenverket i syfte att säkra arbetsmiljön vid askhantering

Fyra personer på Högdalenverket har under perioden 23 mars till 14 april fått utslag och klåda på delar av kroppen, alla är symtomfria nu. Personerna som har fått besvär har arbetat i närheten av flygaska. Prover på flygaskan har tagits. Resultatet visar att det förekommer fibrer i askan, vilka kan orsaka hudutslag och klåda. Luftmätningar som har gjorts tidigare visar inte på några fibrer i luften. Ytterligare mätningar ska ske. Extra städning och förstärkt personlig skyddsutrustning är utförda säkerhetsåtgärder för att säkra arbetsmiljön för de som arbetar med askhantering.

Olyckligt att regeringen föregriper Energikommissionen

Tidigare idag presenterades vårbudgeten. Tyvärr ser det ut som att den höjda skatten på kärnkraften kommer att bli verklighet, eller som den egentligen heter skatt på termisk effekt i kärnkraftreaktorer. Den inf...

Fortums rostiga nätstation kan bli ”Årets Stockholmsbyggnad”

En av Fortum Distributions nätstationer i Norra Djurgårdsstaden har nominerats till två fina arkitekturpriser. Dels till Stålbyggnadspriset och dels till utmärkelsen ”Årets Stockholmsbyggnad”. - Det känns roligt och hedrande. Det är ett bevis på att vi är en viktig aktör i byggandet av dagens och framtidens huvudstad, säger Johan Lindehag, vd på Fortum Distribution.

Pekka Lundmark utsedd till Fortums nye VD och koncernchef

Pekka Lundmark, civilingenjör, 51, har utsetts till VD och koncernchef för Fortumkoncernen. Han kommer att börja arbeta för Fortum i början av september 2015 och kommer närmast från Konecranes, där han varit VD och koncernchef de senaste tio åren. Innan dess var han VD och koncernchef för Hackman under 2002-2004 och hade ett antal ledande positioner inom Nokia under åren 1990-2000.

För en ljusare framtid: I samband med Earth Hour tänder Fortum 350 solcellsdrivna lampor i Kenya

Det är avsaknad på tillgång till el som är den stora utmaningen, inte tillgången. El är en grundläggande förutsättning för utveckling och i nästa steg, minskad fattigdom. Genom samarbetet med Givewatts bidrar Fortum till att ge eleverna vid fem till tio skolor Kwaleregionen i Kenya möjlighet att skapa sig en ljusare framtid – för sig, för sina familjer och för sina samhällen.
Bengt Johansson Fortum

Äntligen kan vi våga satsa för framtiden!

Jag fick under eftermiddagen veta att Högsta Förvaltningsdomstolen inte kommer att ta upp frågan om intäktsregleringen för vidare prövning. Äntligen kan vi sätta punkt för en flerårig juridisk process, ...

Fortum slutför försäljningen av distributionsaffären genom att sälja den svenska elnätsverksamheten till ett konsortium av pensions- och infrastrukturbolag

Fortum och ett konsortium bestående av de svenska pensionsförvaltarna Första AP-Fonden (12.5%), Tredje AP-Fonden (20.0%) och Folksam (17.5%) samt den internationella infrastrukturinvesteraren Borealis Infrastructure Management Inc. (50%) undertecknade på fredagen en överenskommelse om försäljning av Fortum Distribution AB, som är det bolag som utgör Fortums elnätsverksamhet i Sverige.

Olyckligt beslut om utökning av elcertifikaten

Den svensk-norska uppgörelsen kring elcertifikaten var lika väntad som olycklig, att regeringen hade denna ambition framgick redan av regeringsförklaringen. Jag tycker det står i kontrast med de ambitioner som...

Förbättrad rapportering visar att andelen vild lax och öring har ökat i Vänern

Under 2012 till 2014 har Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske och fiskevårdsförbund med stöd av Fortum arbetat med projekt för att samla in fångstrapporter från sportfisket i Vänern. Resultatet efter över 6800 inrapporterade fiskar visar på att andelen lax har ökat gentemot öringen, men även på att andelen vild lax och öring ökat i Vänern under åren 2012-2014. Bättre rapportering gör det också möjligt att förbättra arbetet med utsättningen av fisk.

Glödbrand i silo i Energihamnen under kontroll

En glödbrand startade i förmiddags i Fortum Värmes silo i Energihamnen i Stockholm. Räddningstjänst har varit på plats men har bedömt läget under kontroll och nu lämnat området. Det är ingen fullt utve...

Fortum Distribution växer – 60-tal nya tjänster under 2015

Fortum Distribution fortsätter sina satsningar för att förstärka och förnya elnätet. Samtidigt växer också företaget. Under 2014 anställdes 46 personer och målet är att anställa upp mot 60 personer under 2015.- Både vi som företag och hela vår bransch är inne i ett väldigt spännande skede, säger Fortum Distributions vd Johan Lindehag.

Stor framgång för Fortums Innovationstävling

I november lanserade vi vår innovationstävling för studenter. Denna vecka var sista datum för att skicka in tävlingsbidrag, och resultatet har varit fantastiskt. Vi har totalt fått in över 60 bidrag från s...

Fortsätt att göra det enklare för kunden

De senaste två veckorna har solkraften debatterats friskt med replik efter replik på Per Kågesons debattartikel i Ny Teknik där han sågade Naturskyddsföreningens årsbok för 2015, Solrevolutionen, och men...

Kraftbolagen de stora investerarna i förnybart

I jämförelse med resten av världen har Europa gjort stora investeringar i förnybart och kommer fortsatt göra så. De senaste tio åren har 80 procent av investeringarna gått till förnybart. Detta var besk...

Nu startar Värmetävlingen 2015

Den 1 februari startade Fortum Värmes tävling "Värmetävlingen 2015". Alla bostadsrättsföreningar i Stockholm med fjärrvärme är automatiskt med i tävlingen. Den som sparat mest energi under en tvåmånadersperiod vinner en egen food truck för bostadsrättsinnehavarna under en helgdag.

Starkt resultat trots utmanande år för Fortum

Fortum lyckades nå ett starkt resultat, i stor utsträckning tack vare ett framgångrikt genomfört effektiviseringsprogram och avyttringar enligt plan. Fortums resultat 2014 var bra i en marknad dominerad av ...

Status arbetsplatsolyckan i Värtan

Fortum Värmes interna utredning av olyckan vid bygget av det nya biokraftvärmeverket i Värtan den 4 november är klar. Vi har nu vår bild av vad som hände, hur det kunde hända avvaktar vi polisutredningen och Arbetsmiljöverkets utredning. Både polisutredningen och Arbetsmiljöverkets utredning syftar till att klarlägga de bakomliggande orsakerna och polisutredningen syftar till att fastställa ansvarsfrågan.

Nya avtal ska ge Fortums kunder kortare strömavbrott

Fortum Distribution har skrivit avtal med Vattenfall Service och ONE Nordic om tillgång till extra resurser i samband med stora störningar, exempelvis i samband med stormar. Avtalen gör att Fortum inom ett dygn kan ha 35-40 extra personer på plats.

Fortum tar hjälp av lokal expertis för att korta strömavbrotten

Fortum Distribution har skrivit avtal med Malungs elnät, Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten. Avtalen gör att elnätskunderna snabbare kan få tillbaka strömmen om något fel inträffar. – Vi får tillgång till kunnig personal som finns lokalt och kan rycka ut om det händer något, säger Jimmy Mattsson som är ansvarig på Fortum Distribution.

Fortum tar Vargen till hjälp vid avbrott

Fortum Distribution bygger en ny mobil transformatorstation, döpt till Vargen. Anläggningen blir den tredje i landet och ökar beredskapen och möjligheterna att hantera haverier i ställverk och transformatorer i mellersta Sverige.

Stort internationellt intresse för Öppen Fjärrvärmes konferens om återvunnen energi från datahallar

Den 21 januari 2015 anordnade Fortum Värme en internationell konferens i Kista, Stockholm, på temat återvunnen energi från datahallar. Fortum Värme är först i världen med att erbjuda en marknadsplats för överskottsvärme vilket skapade ett stort internationellt intresse från såväl inbjudna åhörare som talare. Bland talarna fanns bland andra Dr. Nicolas Dubé från HP, Kevin Slover, Director Data Centre Global Property Selection, LLC samt Stockholms Finansborgarråd Karin Wanngård.
Bengt Johansson Fortum

Kablar i marken gav resultat när Egon drog fram

Stormen Egon skapade mycket problem för våra kunder. Men, tack vare de stora investeringar som vi gjort under de senaste åren begränsades ändå skadorna. Ännu en gång blev det tydligt hur viktigt arbetet m...

Varm väderlek och sjunkande kolpris

Priset på elderivatmarknaden sjönk i december på grund av sjunkande kolpris. Spotpriset på el steg dock något på grund stigande elförbrukning, men uppgången motverkades av varmare väder än normalt och sjunk...

Fortum ökar beredskapen inför oväder

SMHI varnar för kraftiga vindar över framför allt västkusten, med start under lördag eftermiddag. Med anledning av det ökar Fortum sin beredskap för att kunna hantera eventuella strömavbrott.

Fortums årskrönika 2014

I årskrönikan berättar vi om aktiviteter som vi genomförde förra året. Det är en blandning av händelser från olika delar av vår verksamhet.

Lägesrapport fjärrvärmeavbrottet i nordvästra Stockholm

Vi har arbetat intensivt under gårdagen och natten för att få igång reservkapacitet, men tyvärr kan det hända att vi inte får igång fjärrvärmeproduktionen till alla kunder förrän framåt 14 idag, söndag. Områden som berörs är Märsta, Sigtuna och Arlanda.

Störningar i fjärrvärmen i nordvästra Stockholm

Kl 12.30 idag, lördag 3 januari, inträffade en fjärrvärmestörning då hela Brista värmeverk löste ut. Kunder i nordvästra Stockholm påverkas av den här störningen. Felsökningar har pågått hela dagen och...

Stormen Svea: Lägesrapport från Fortum kl 13

Stormen Svea har än så länge inte skapat några större problem för Fortums elnätskunder. Det är dock för tidigt att blåsa fara över, och den utökade bemanningen finns kvar under eftermiddagen.

Stormen Svea: Lägesrapport från Fortum kl 8.30

Under dagen väntas hårda vindar dra in över västkusten och vidare österut i landet. Fortum har ökat sin bemanning för att hantera eventuella avbrott, både i fält, kundservice och i driftcentralen.

Stockholmsborna har i jul gått samman för att hjälpa de som lever i hemlöshet

Fortum bjöd den 22 november in stockholmarna att tillsammans med oss bidra till Stockholm Stadsmissions arbete för dem som lever i hemlöshet. Vår uppmaning – tänd en digital lampa på ljusarejul.se och bidra till att göra julen lite ljusare och varmare för de 2866 stockholmarna som lever i hemlöshet. 2924 personer tände en lampa och gav genom det Stadsmissionen möjlighet att bjuda på till exempel 14 620 måltider.

Fortums julgåva till Stadsmissionens Unga Station

Fortums medarbetare har bestämt att årets julgåva på 15 000 euro ska gå till Stockholms Stadsmissions projekt Unga Station i Stockholm. Projektet riktar sig till barn, unga och familjer som på olika sätt lever i utsatthet och upplever svårigheter i livet.

Fortum sköter driften av Teslas laddningsstationer

Biltillverkaren Tesla satsar hårt på snabbladdningsstationer för sina elbilar. Nu har företaget tecknat ett avtal med Fortum Distribution kring service och driftövervakning av sina stationer i Sverige.- Vi är väldigt glada för att vi får den här möjligheten, säger Jimmy Mattsson, ansvarig på driftcentralen i Karlstad.

Över 2000 har tänt en lampa för stockholmare i hemlöshet

Fortum har genom initiativet Ljusare Jul bjudit in stockholmarna att tillsammans med oss, genom Stadsmissionen, skänka ljus och värme till Stockholms 2866 personer som lever i hemlöshet. Hittills har mer än 2000 stockholmare tänt en digital lampa. I topp av innerstadsdelarna ligger Östermalm, utanför tullarna är det Lidingö och Söderort sticker ut.

Stormen Alexander påverkade inte Fortums elnät

Stormen Alexander tog i natt en sydligare bana än befarat. På Fortum var vi väl förberedda för att våra kunder inte skulle drabbas mer än nödvändigt. Nu påverkades våra kunder inte alls, vilket vi är glada för.

Fortum ökar beredskapen inför stormen Alexander

Enligt SMHI:s prognoser kommer ett kraftigt oväder in över västkusten under fredag kväll och natt till lördag. Fortum har därför utökat beredskapen för strömavbrott i nätområdena i norra Halland, Bohuslän, Skaraborg och Ekerö.
birgerjarlsgatan cut

Hälften tända i halvtid

Den 22 november startade Fortum initiativet #ljusarejul. Vi bjöd in stockholmarna att tillsammans med oss bidra till Stockholm Stadsmissions arbete för de som lever i hemlöshet. Tillsammans gör vi julen lite ljusare och varmare för de 2866 av stadens invånare som idag saknar ett hem. Idag, när kampanjen pågått i 20 dagar har stockholmarna tillsammans tänt 1474 virtuella lampor.

Lägesrapport från Fortum efter en blåsig natt

Värmland/Skaraborg Just nu är cirka 1200 kunder i Värmland utan ström, de flesta i södra Värmland, runt Karlstad. Felavhjälpningen är påbörjad, och vi startar med att koppla om i elnätet från driftcentra...
Stockholms stadsmission

Tillsammans gör vi skillnad

Stockholms Stadsmission har i mer än 160 år klivit in där de offentliga resurserna och insatserna inte räcker till. Under dessa år har verksamheten anpassats efter de behov som funnits i Stockholm. Men ...
Energimarknad

Varmt och torrt väder och stigande CO2 pris

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempe...

Fortums fortbildningsprojekt fortsätter växa

Fortums satsning på att fortbilda lärare inom natur, teknik och hållbar utveckling fortsätter. I slutet av november hölls en späckad heldag med föreläsningar och experiment. – En fantastisk dag! Det är ex...

Fortum utmanar studenter i en ny innovationstävling

Fortum har en vision för framtiden som innebär att vi går mot en solekonomi där all energi direkt eller indirekt kommer från solen. För att denna framtid skall bli verklighet krävs att vi forskar på och...

Låt oss tillsammans bidra till en ljusare jul!

Den 22 november tändes julbelysningen över 35 gator och torg runt om i Stockholms innerstad. Det sker genom ett samarbete mellan oss på Fortum och bland annat Stockholms stad, City i samverkan ochradiokanalen Lu...

Svår arbetsplatsolycka vid Värtaverket

Den 4 november hände en svår arbetsplatsolycka som chockade oss alla på Fortum. På sin arbetsplats, hos oss, förlorade två människor livet och en skadades svårt. Detta är den svåraste av alla situation...

Fortum och Cleantech Invest i strategiskt forsknings- och utvecklingssamarbete

Fortum Corporation och Cleantech Invest Plc har ingått en överenskommelse om strategiskt samarbete inom affärsutveckling, framtida investeringar i miljöteknik och informationsdelning. Samarbetet är viktigt steg framåt för att snabbare kunna omsätta idéer och lösningar till kommersiella produkter.

Anhöriga till de förolyckade och skadade informerade

De anhöriga till de tre personer som så tragiskt förlyckades vid arbetsplatsolyckan igår vid byggnationen av biokraftvärmeverket i Värtan är nu identifierade. De två omkomna männen är födda 1977 resp 1980 och har ursprung i Polen. Den man som blev allvarligt skadad är född 1983 och befinner sig på sjukhus. Vi har inga nya uppgifter om den skadades tillstånd.

Idag påbörjar Fortum Värmes utredning av arbetsplatsolyckan vid Värtaverket

Den svåra olycka som hände igår chockade oss alla och under gårdagen prioriterade vi att ta hand om våra kollegor. Det är ett arbete som kommer att hålla på så länge det behövs. Det finns dock även andra insatser som måste göras, inte minst att utreda orsaker och händelseförlopp. För detta finns det etablerade rutiner och regelverk.

Presskonferens med anledning av arbetsplatsolyckan vid Värtaverket

Strax före klockan 9 idag inträffade en allvarlig olycka vid bygget av det nya kraftvärmeverket i Värtan. Två personer omkom och en är svårt skadad. Orsaken till olyckan utreds av polis. Med anledning av detta bjuder vi in till presskonferens för att informera om vilka insatser som pågår.    
Birgitta Resvik Fortum

Fokus på förnybart vid World Energy Council i Colombia

Nyss hemkommen från Cartagena i Colombia och Word Energy Council’s (WEC) möte, där fler än 600 personer från 100 olika länder samlats för att prata energi i närmare en vecka, så är mitt bestående intryck hur ...

Fortum: Europeiska rådets beslut ett steg i rätt riktning

De beslut som fattades av EU:s stats- och regeringschefer vid Europarådets möte den 23-24 oktober rörande energi- och klimatmålen för 2030 är en kompromiss, men den innebär att viktiga steg framåt nu tas. Det finns en gemensam politisk vilja att minska medlemsländernas klimatpåverkan och det är bra att förutsättningarna för energisektorns framtida investeringar nu klargörs.

Fortum med på Nordiskt klimatindex för sjunde året i rad

CDP (Carbon Disclosure Project) har återigen utsett Fortum som ett av de bästa företagen i det nordiska klimatindexet. Det är det sjunde året i rad som Fortum är med på Nordic Climate Disclosure Leadership Index (CDLI). Indexet utvärderar företags relationer inom klimatområdet. I september uppmärksammades Fortum även som en av de 25 ledande globala så kallade Carbon Pricing Champions av United Nations Caring for Climate Initiative.

Kommentar till medieuppgifter om Fortums elnät

Med anledning av medieuppgifter hänvisar vi till det börsmeddelande som skickades tidigare idag. Det återges här i sin helhet: Fortum continues the evaluation of the opportunities to divest its Swedish ele...

Torr väderlek gav stigande elpris i september

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempe...
Birgitta Resvik Fortum

Energikommission – ja tack

Resultatet i valet den 14 september innebär att vi nu kan förvänta oss en period av intensivt förhandlande i regeringsfrågan. En fråga som många med all säkerhet också ställer sig är om vi kommer att få ett...
Nordvärmlands FF

Älvdalen hockey tog hem segern i Älvstädar-SM

Vinnarna i årets Älvstädar-SM är Älvdalen hockey som samlade flest älvsupportrar genom likes på tävlingssajten. Vinsten är en prischeck på 25 000 kr till föreningen. Dessutom ges 100 000 kr av Fortum Nordiska miljöfond till ett lokalt miljöprojekt som gynnar den biologiska mångfalden i klubbens närområde vid Dalälven.

Ingen olja i vattnet vid Edeforsen enligt vattenproverna

Fortum har nu fått svar på de vattenprover som togs efter upptäckten av oljeläckage vid Edeforsens ställverk, söder om Ljusdal. Proverna visar att det inte kommit ut någon olja i vattnet. En saneringsplan finns hos Länsstyrelsen för godkännande och reparation av transformator och oljegrop startar den här veckan.

Information om strömavbrott i Forsa/Näsviken onsdag 27 augusti

Igår förmiddag, 27 augusti, inträffade ett strömavbrott som berörde ca 200 av Fortums kunder i Forsa/Näsviken, strax utanför Hudiksvall. Orsaken till strömavbrottet var ett elektriskt fel i en anslutning (en fas hade släppt). I samband med strömavbrottet gick det tyvärr under en kort stund ut för hög spänning som kan ha förstört elektriska apparater hos de berörda kunderna.

Befarat oljeläckage från Fortums transformator vid Edeforsen ställverk

Ett oljeläckage från en transformator i elnätet befaras ha inträffat vid ställverket utanför Edeforsens kraftstation söder om Ljusdal. Det finns ett uppsamlingskärl (oljegrop) under transformatorn som normalt sett ska fånga upp eventuella läckage, men i det här fallet tyder det på att även detta har läckt. Nya uppsamlingskärl har ställts ut för att säkerställa att det inte kommer ut mer olja i naturen och reparation kommer att ske närmaste dagarna. En miljöexpert kommer nu att involveras för att bedöma hur sanering av eventuellt förorenad mark ska ske. Ljusdals kommun har informerats om det inträffade.
Fortums kraftvärmeverk Brista 2

Energiministerbesök vid Fortums kraftvärmeverk i Brista

Energiminister Anna-Karin Hatt besökte idag Fortums kraftvärmeverk i Brista. Det är inte bara Europas modernaste, bredvid har det anlagts en våtmark där kondensvattnet bidrar till att utveckla växt- och djurliv i Steningedalens naturreserverat. Det är ett exempel på hur modern el- och värmeproduktion aktivt kan bidra till minskad miljöpåverkan. Från Fortums sida innebar besöket även ett tillfälle att lyfta hur den potential som finns i värmeåtervinning kan tas tillvara genom att ett utökat samarbete med kunderna inom ramen för Öppen fjärrvärme och Prisdialogen.

Lägesrapport från Fortum efter åskovädret

Under dagen har antalet strömlösa kunder minskat från 800 ner till 400. Vår förhoppning är att den siffran ska sjunka till cirka 200 innan arbetet avslutas sent i kväll.

Lägesrapport från Fortum efter åskovädret

Arbetet fortsätter i spåren av de senaste dagarnas kraftiga oväder. Under morgonen och förmiddagen har ett 80-tal personer arbetat ute i skogen och antalet strömlösa kunder sjunker stadigt.

Lägesrapport från Fortum efter åskovädret

Efter en kväll och natt med fortsatt stora insatser är nu antalet strömlösa kunder nere under 800. Med ytterligare förstärkt bemanning tror vi att en stor del av de återstående kunderna får tillbaka strömmen under dagen.

Lägesrapport från Fortum efter åskovädret

Fortums kunder drabbades hårt när kraftiga åskoväder drog över landet. Klockan 19 på tisdagskvällen är siffran för strömlösa kunder nere på cirka 1 500 och ambitionen är att det ska sjunka till omkring 1 000 kunder innan arbetet slutar för kvällen vid 23-tiden.

Lägesrapport från Fortum efter åskovädret

Fortums kunder drabbades hårt när ett kraftigt åskoväder drog över landet under måndagen. Vid 15-tiden på tisdagen är siffran nere på 2 300 kunder, varav 2 050 finns i Värmland.

Lägesrapport från Fortum efter åskovädret

Fortums kunder drabbades hårt när ett kraftigt åskoväder drog över landet under måndagen. Som mest var ca 26 000 av våra kunder utan ström. Vid 9.30 på tisdagen var siffran nere på 5 000.

Årets Älvstädar-SM lockar 1532 ungdomar

Den 30-31 augusti städar 82 ungdomsföreningar längs med Ljusnan, Dalälven och Klarälven.  Älvstädar-SM är ett samarbetsprojekt mellan Fortum och Städa Sverige. Tävlingen, som genomförs för andra året i rad, riktar sig till ungdomar som är aktiva i lokala idrottsföreningar. Vinner gör den föreningsom lyckats få flest älvsupporters. 
Özz frågestund 2 juli

Fortum i Almedalen – onsdag den 2 juli

På onsdagen hade Fortum sina sista aktiviteter på årets Almedalen och det var fortsatt högt tempo med möten mellan Fortummedarbetare och opinionsbildare, både inofficiella och officiella. Vi inledde dagen ...
Seminarium: PWC

Ägare och investerare i framtidens energi

I den medeltida källaren på PWCs seminarium på onsdagen diskuterades vem som skall investera och äga framtidens energisystem. I panelen fanns Fortums Sverige VD Per Langer med för att ge vår syn på nä...

Fortums vd Tapio Kuula i Almedalen: EU:s konkurrenskraft kräver snabba klimat- och energipolitiska beslut

Klimatförändringarna är ett faktum som vi måste reagera på. Klimatet kan inte vänta på ekonomisk tillväxt i Europa. Det är dock upp till beslutsfattarna att bestämma om utsläppen ska minskas på ett smart och kostnadseffektivt eller på ett dyrt och komplicerat sätt. På Fortums energiseminarium i Almedalen uppmanade Fortums vd Tapio Kuula  EU:s nyvalda beslutsfattare söka samförstånd om framtiden för klimat- och energipolitiken i höst.
Almedalen 1 juli

Fortum i Almedalen – tisdag den 1 juli

Fortum gjorde sin röst hörd på många platser under tisdagens Almedalen. Vi debatterade, uttalade oss som experter, ifrågasatte, tyckte till och drev på. IVA: IT skapar framtidens smarta energisystem – när...
Seminarium: Solenergi

Klarar vårt elnät av när hustaken fylls med sol?

Hustak runt om i landet fylls med solpaneler och vindkraften byggs ut. Men kan vårt elnät hantera utvecklingen av all förnyelsebar energi – och vad krävs i så fall? Det var fokus när Fortum bjöd in till ...

Elnät i marken bättre för utsatta fåglar

Antalet häckande vadarfåglar har minskat drastiskt i södra Sverige under senare år. Nu bygger Fortum Distribution om elnätet i Båtafjorden utanför Varberg för att förbättra miljön för fåglarna.

Fortum kommenterar Nils Holgersson-rapporten 2014

Årets Nils Holgersson-rapport, där elnätspriset i landets kommuner jämförs, visar precis som tidigare på fortsatta skillnader mellan olika delar av landet. Skillnaderna beror framför allt på om man bor...

Fler aktiva elkunder – en välkommen utveckling

Den långsiktiga trenden att kunderna blir mer aktiva fortsätter även i år, det visar vår uppföljning. Den kanske största skillnaden vi ser idag jämfört med några år bakåt är att allt fler aktivt välje...

15 000 stockholmare får tryggare el när Fortum bygger nytt

Med start i sommar bygger Fortum Distribution om en fördelningsstation i Älvsjö, Stockholm. Satsningen på cirka 30 miljoner kronor ger drygt 15 000 kunder en tryggare elförsörjning.- Stockholm växer och vi gör det möjligt, säger Steffan Gill som är projektledare på Fortum.

Stigande pris på el på grund av torr väderlek

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempe...

Fortum styr skeppet mot Visby

Nu börjar vi förbereda oss för att återigen styra båten Blue Charm mot Visby och Almedalsveckan. Året går fort och snart är vi på plats för att lyfta frågor kring energipolitiken, våga ta debatt, och driva diskussioner om hur vi i Sverige och Europa gemensamt skall förverkliga vår vision om en framtida Solekonomi. Det har blivit dags för Almedalen 2014.

Fortum har anmälts för miljöbrott i Ockelbo

Fortum har blivit polisanmälda för att en av våra entreprenörer inte har tagit bort överblivna stolpar efter ett avslutat förbättringsarbete på elnätet i Ockelbo. Stolparna kan innehålla kreosot, vilket är ett godkänt impregneringsmedel i trästolpar men som självklart inte ska ligga kvar efter att ett projekt är klart.

Experiment i fokus för Karlstadslärare

[factbox]Fortums satsning på att fortbilda lärare fortsätter. Nyligen hölls den tredje delen - med fokus på experiment. – Vi vill väcka lust och glädje hos eleverna och ge lärarna bra verktyg, säger Jan...

Dags för laxsläpp i Strömmen – och laxtaxi i Kungsan

26-27 maj släpper Fortum och Stockholms Stad ut 30 000 lax och havsöringar i Strömmen. Det är något som gjorts i staden sedan 1970-talet. Dagen före, på mors dag den 25 maj, arrangeras även ett evenemang i Kungsträdgården där barn – och deras föräldrar – får lära sig om laxar och andra mer okända djur som lever vid våra vattenkraftverk där de har stor betydelse för den biologiska mångfalden.
Birgitta Resvik Fortum

Din röst spelar roll

På söndag den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Vi och våra kollegor i branschen deltar, i varierande utsträckning, i det offentliga samtalet om klimatutmaningen, omställningen av energisystemet och v...

Du kan lita på oss och din elmätare

Vi ska leverera el i alla väder och se till att mätningen och därmed faktureringen blir helt rätt. Det är vårt huvuduppdrag på Fortum Distribution. Men med ungefär 900 000 elmätare monterade hos privatpe...
Bengt Johansson Fortum

Förväntningarna på elnäten utvecklas ständigt

När Gudrun 2005 drog in över Götaland resulterade det inte bara i att motsvarande en hel årsavverkning skog stormfälldes, mer än 340 000 svenska kunder blev även strömlösa. Två veckor senare var 25 000...

Olyckan vid Höljes – Polisen avslutar sökandet

  För en vecka sedan, fredagen den 9 maj inträffade en allvarlig olycka vid Höljes kraftstation i norra Värmland då en kranbil välte och hamnade i Höljessjön. En person befann sig i kranbilen och pol...
Birgitta Resvik Fortum

"Det är för mycket politik i EU"

"Det är för mycket politik i EU", så låter det när den amerikanska finanssektorn diskuterar investeringar i Europa, enligt Joan MacNaughton, World  Energy Council, WEC. Joan ansvarar för den globala Trilem...

Vintern rasar och våren gör sin entré!

Valborgsmässoafton är något av eldens högtid i Sverige. Så också på Fortum. Vi välkomnar våren genom att bränna julens granar i våra kraftvärmeverk. I juletid sprider granen en varm och behaglig stämning i ...

Vill du bli en av oss?

Vi behöver rekrytera 30-40 duktiga medarbetare bara i år, dels för att vi höjer investeringstakten, men också för att i samma takt som erfarenheten växer hos mina kollegor så ökar även deras medelålde...

Fortum säljer sin norska elnäts- och värmeverksamhet

Fortum har träffat en överenskommelse om att sälja sin norska elnätsverksamhet till Hafslund Group, börsnoterade i Oslo, och värmeverksamheten i Norge till iCON Infrastructure Partners II, L.P. fund. Beslu...

Fortum vinnare av COGEN Europes årliga pris för marknadsutveckling

Fortum har uppmärksammats av organisationen COGEN Europe för företagets effektiva genomförande av sin strategi för resurseffektiv fjärrvärme. Trots utmanande marknadsförutsättningar och stora skillnader i lokala regelverk invigde Fortum under ett och samma år fyra nya kraftvärmeverk i fyra olika länder. Dessa verk ökar andelen el och värme från förnybara bränslen i Östersjöområdet med 86 MW el och 243 MW värme, vilket motsvarar elanvändningen i 80 000 och värmebehovet för 50 000 hushåll.
vårflod

Sjunkande priser på CO2 och el i mars

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempe...
Bengt Johansson Fortum

Vägval om hur elnäten ska finansieras

Den 31/3 presenterar Energimarknadsinspektionen (Ei) förslaget till regelverk för nästa regleringsperiod. Frågan om hur regelverket ska vara utformat för att de svenska hushållen och företagen ska ha en ...

Stöld i nätstation orsakar strömavbrott för kunder i Tensta

Strax efter kl 6 idag på morgonen fick vi indikation på att ett fel hade uppstått i Tensta. När våra montörer kom på plats upptäckte de att någon tagit sig in i en nätstation och stulit en så kallad nollskena. Avsaknad av en nollskena innebär att det kan gå ut för hög eller för låg spänning till kunderna, vilket kan innebära att apparater såsom kylskåp, TV-apparater och datorer går sönder.

Ökad kapacitet för biobränslen och ny toppnotering för kundnöjdheten

Hållbarhetsrapporten ger en heltäckande beskrivning av målen, hur väl vi lyckats med måluppfyllnaden och vad som konkret har gjorts. Hållbar utveckling omfattar såväl ekonomiskt som miljömässigt och  socialt ansvarstagande och i år har Fortum särskilt utvecklat redovisningen av ekonomisk hållbarhet.

Kommentar till medieuppgifter om Fortums elnät

Den senaste tiden har rykten spridits som är nödvändiga att korrigera. Fakta är följande: Fortum meddelade i början av 2013 att företaget skulle genomföra en utvärdering av elnätsverksamhetens strategis...
Höljebro vattenkraftverk

Stigande CO2-pris och sjunkande elpriser i februari

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempe...

Klart alla kunder ska ha ett vädersäkrat elnät

Energimarknadsinspektionen presenterade den 24 februari  rapporten Leveranssäkerheten i elnäten 2012, Ei R2014:04.  Det är en årlig uppföljning som görs och över tid visar den att de investeringar som sker...

Unik satsning på fortbildning för lärare

- Intresset för energi och hållbar utveckling föds i skolbänken. För att få inspirerade elever behövs kunniga och motiverade lärare, säger Johan Lindehag, VP på Fortum Distribution, om Fortums samarbete...

Fortums årsredovisning för 2013 är nu tillgänglig

  Hur ser Fortums koncernchef Tapio Kuula på året som gått? Hur utvecklades el- och värmemarknaderna och vad är på gång? Hur väl levererade Fortum utifrån strategi och mål? Svaren på dessa frågor, oc...

Bra med tydligare regelverk – men varför hota med böter när det räckt med ett telefonsamtal?

Håller Energimarknadsinspektionen på att lämna en väletablerad myndighetstradition till förmån för mediala utspel och hot om viten? Det frågar sig Fortum efter att Ei skramlat med hot om böter i en administrativ fråga där ett enkelt telefonsamtal hade räckt: Tidigare har informationsbrev till Fortums kunder kunnat ta 7-9 dagar, branschrekommendationen har varit inom femton dagar. Enligt Ei ska nu tolkningen vara inom sju dagar. 
Anders Öberg Fortum

Fortum fixar ström till nytt köpcentrum

Vitlycke handelsplats utanför Tanumshede blir ett av Västsveriges största köpcentrum när det står klart i höst. En viktig del i jätteprojektet är anslutningen till Fortums elnät.

Fortum kartlägger asbest

Under hösten 2013 upptäcktes asbest i delar till en ny generator som skulle installeras. Sedan dess har Fortum tagit prover på ett antal kraftstationer för att upptäcka eventuell asbest och undvika arbetsmiljörisker.

Arbeten i Gammelänge stoppade på grund av asbest

Den 29 januari stoppade Fortum allt pågående arbete vid Gammelänge kraftstation på grund av misstanke om asbest i en generator. Provtagning och sannering inleddes omgående. Senare har även skyddsombudet utfärdat arbetsstopp.  

Fallolycka på Fortums anläggning i Strömstad

  En fallolycka där en person dessvärre har avlidit, har idag på förmiddagen inträffat i samband med arbete på en av våra anläggningar i Strömstad. Personen arbetade hos en underleverantör till vår ...

Fortum om anvisningsavtal

Anvisningsavtalet diskuteras med jämna mellanrum i både media och i politiken. Energiminister Anna-Karin Hatt har tidigare bjudit in företrädare för energibranschen till ett möte, med syfte att diskutera vad b...

Ytterligare ett steg mot en reglerad gasmarknad

Regeringen har beslutat att överlämna en proposition till riksdagen med förslag om förtydliganden i naturgaslagen där det  tydligt ska framgå att lagen ska tillämpas på alla naturgasledningar i Sverige. 

Fortum avvecklar sitt ägande i Karlshamns Kraft AB

Fortum har träffat en överenskommelse om att sälja sin 30-procentiga andel i Karlshamns Kraft AB till majoritetsägaren E.ON. Försäljningen är en del av Fortums effektiviseringsprogram som lanserades i okto...

Årskrönika 2013

Det händer mycket på Fortum under ett år. I denna interaktiva årskrönika har vi samlat några aktiviteter som visar på bredden av vår verksamhet och vårt engagemang i samhället.
Interxions datacenter

Stora miljövinster när kyla blir värme hos Interxion

Fortum har installerat en av Sveriges största värmeväxlare för fjärrkyla hos Interxions datacenter i Akalla utanför Stockholm. Anläggningen har tagits i drift i etapper och förser från och med idag hela den senaste expansionen på 1000 kvadratmeter med fjärrkyla.

Ljusmys med el när mörkret kommer

Under årets mörkaste och kallaste period skruvar vi upp värmen och använder belysningen mer för att få det varmt och mysigt omkring oss. Det går åt mer el, men trots det upplever faktiskt var fjärde stockholmare att elen är värd sitt pris, enligt en undersökning Fortum genomfört i samarbete med Novus. 
Ljusne strömmar

Varmt och blött väder gav sjunkande elpriser

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempe...
Elnät

115 ton gör elnätet säkrare i Hälsingland

Med sina 115 ton och drygt 20 miljoner kronor är den nya transformatorn i Kläppa utanför Ljusdal en de största investeringarna i Hälsingland just nu - i dubbel bemärkelse.

Läkare Utan Gränser får Fortums julgåva

Istället för att ge julklappar till de anställda och skicka julkort, väljer Fortum att årligen att ge en juldonation till ett välgörande ändamål, en organisation eller ett lokalt projekt som gör skillnad ...
En av deltagarna i tävlingen Sveriges roligaste julbelysning

Fortum har ökad beredskap för strömavbrott under jul och nyår

SMHI:s väderprognoser visar att vädret ska fortsätta vara ostadigt med risk för kraftiga vindar och på sina håll, främst västkusten, upp till storm. Fortum håller som vanligt ökad beredskap under storhelger, och det ostadiga vädret gör att vi har utökat den beredskapen ytterligare. Vi har extra montörer, helikopter, kundtjänstpersonal och personal i driftcentralen mm redo att ta hand om eventuella strömavbrott.

Fortum kommenterar ministermötet om anvisningsavtal

Fortum var ett av sex elbolag som var inbjudna till möte med energiministern Anna-Karin Hatt. Även konsumentorganisationer samt branschorganisationer närvarade. Syftet med mötet var främst att diskutera hur ...

Framtidens energi i fokus för Arvikaelever

400 elever från 20 olika skolklasser har besökt Glava Energy Center under hösten. Totalt under året handlar det om nästan 1 000 elever som lärt sig mer om framtidens energi. Glava Energy Center, GEC, ...

Fortums kundnöjdhet fortsätter att öka

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) presenterade i dag sin undersökning av kundernas uppfattning om energibranschen 2013. Fortum förbättrar också i år sitt resultat både inom elhandel, elnät och fjärrvärme. För privatkunder på elhandelssidan är Fortums förbättringar klart bättre än branschens genomsnitt och på värmesidan ökar kundernas betyg för fjärde året i rad.

Lägesuppdatering från Fortum lördag 14 december klockan 20.00

Reparationsarbetet efter stormen Ivar har pågått hela dagen. Vädret och omfattningen av skador på elnätet har gjort att det tagit längre tid än vi bedömde i morse. Vår bedömning är nu att samtliga kunder ska ha strömmen tillbaka söndag eftermiddag.

Lägesuppdatering från Fortum lördag 14 december klockan 08.00

Reparationsarbetet efter stormen Ivar fortsätter idag med full intensitet. Bedömningen är att de allra flesta kommer att få strömmen tillbaka under dagen, dock kommer det att vara kunder som får vänta till söndagen. Kl 08.00 var ca 1 000 kunder utan ström.

Slutrapport från Fortum efter stormen Sven

Torsdagen den 5 december drog stormen Sven in över Sverige med orkanvindar i byarna. Under natten till fredagen drabbades som mest ca 30 000 av Fortums elnätskunder av strömavbrott. Under natten jobbade montörer i fält och personal i driftcentralen med att koppla om i elnätet för att isolera felen och se till att så många kunder som möjligt fick tillbaka elen. På morgonen fredagen 6 december var 16 000 kunder fortfarande utan ström.

Lägesrapport efter stormen Ivar 13 december kl 12.00

Arbetet efter stormen Ivar fortsätter. Som mest var ca 16 000 av våra kunder utan ström när stormen drog in över våra elnätsområden i Gävleborg och Dalarna. Vid klockan 12.00 var cirka 5 000 kunder fortfarande strömlösa.

Lägesrapport efter stormen Ivar 13 december kl 08.00

I går kväll drog stormen Ivar in över våra områden i Gävleborg och Dalarna och orsakade störningar i elförsörjningen. Som mest var ca 16 000 av våra kunder utan ström och klockan 08 var knappt 6 000 kunder fortfarande strömlösa.
Bengt Johansson Fortum

Ett vägval för den framtida energiförsörjningen

Under de senaste decennierna har el blivit alltmer viktigt i vardagen och den utvecklingen kommer att fortsätta. De redan idag höga kraven på leveranssäkerhet från både industrin och enskilda konsumenter  blir a...
Stormensven

Lägesrapport från Fortum söndag klockan 15

Antalet strömlösa kunder minskar stadigt, men arbetet försvåras av snön som faller över västkusten och har orsakat nya avbrott. Prognosen är att totalt 850 kunder ska få tillbaka strömmen under dagen.

Lägesrapport från Fortum söndag kl 10.00

Många kunder fick tillbaka strömmen under lördagen och just nu återstår cirka 1 200 strömlösa kunder. I dag fortsätter arbetet och vår prognos är att ytterligare cirka 950 kunder ska få tillbaka strömmen under dagen.

Lägesrapport från Fortum efter stormen Sven 7 december klockan 09.30

Ovädret har nu dragit vidare och vi fortsätter att jobba med full styrka hela helgen. Om inget tillstöter är vår bedömning att drygt 2000 av nuvarande strömlösa kunder ska få strömmen tillbaka under dagen. Detta innebär dock att ett antal kunder kommer att vara utan ström hela helgen.

Lägesrapport från Fortum efter stormen Sven 6 december klockan 19.00

Under dagen har det fortsatt blåsa i våra elnätsområden, men vinden har succesivt mojnat. Många kunder har fått tillbaka strömmen under dagen. Trots att arbetet fortsätter med full styrka, bedömer vi ändå att ett antal kunder kommer att vara utan ström under helgen.

Mer ljus och värme till Nattjouren

Genom samarbetet med Stockholm Stad och kampanjen ”Stockholm värmer” ger Fortum 25 kronor per SMS-gåva som Nattjouren får in i årets insamlingskampanj.
Birgitta Resvik Fortum

Fortum gasar medan EU bromsar

Samtidigt som vi på Fortum investerar i utbyggnad av laddstationer och bland annat  installerar drygt 50 laddstationer runtom i Norden, har EU-parlamentet nyligen beslutat att krångla till det. I EU-parlamentet ha...
Mockfjärd vann Sveriges roligaste julbelysning 2012

7 bästa tipsen för kul julbelysning

Julen närmar sig och Fortums julöverraskningar likaså. Startskottet gick den 23 november när Fortum och Stockholm stad slog på strömmen till cirka 650 000 LED-lampor som lyser upp huvudstaden. Härnäst vankas ...

Fortum Today – nyhetssammanfattning från Fortum

Nu publicerar vi vår nyhetssammanfattning externt på Youtube. Den fem minuter långa sändningen heter Fortum Today och kommer att sändas cirka sex gånger per år. Här tar vi upp  några av de viktigaste o...
Elnät

Varmt väder och sjunkande CO2-pris gav lägre elpris

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempe...

Förtydligande om Fortums reklamutskick om Rent elpris

I Fortums elhandelsbolags pågående kampanj om Rent elpris, som riktar sig till fyra miljoner hushåll i hela landet, har cirka 13 000 hushåll fått fel reklamutskick. I utskicket står det att mottagaren är kun...

Jätten

En del påstår att vi är jättestora. Allt är förstås relativt, men fördelen med att vara jättestor är att man kan göra jättemycket. Vi på Fortum är jättestolta över att ha mycket vattenkraft, fjärrvärme och ...

Bio-olja börjar ersätta fossila oljor

I dag har Fortum skrivit under ett avtal med det finska energiföretaget Savon Voima Oyj som säger att Fortum skall börja leverera bio-olja. Detta kommer att innebära att Savon Voima kan ersätta sina foss...

Uppdatering om kabelfelet i tunneln i Vasastan – sanering startat

I onsdags kväll började vi saneringen av tunneln. Först så torkas högspänningskablarna för hand och täcks över innan vi våtsanerar utrymmet. Allt vatten från våtsaneringen samlas upp i provisorska vattendamar och kommer att skickas till för destruktion så att inget hamnar i dagvattnet till Stockholm Vatten. Prover tas regelbundet på vattnet så att vi vet när det är rent nog att släppas ut via vanliga avloppet.

Uppdatering om kabelfelet i tunneln i Vasastan – våtsanering påbörjas

Vi har börjat förbereda för sanering. Bland annat bygger vi provisoriska vattendammar för att samla upp det förorenade vattnet från våtsaneringen. Vattnet tas om hand enligt de mijökrav som finns för sanering. Prover tas regelbundet på vattnet så att vi vet när det är rent nog att släppas ut via vanliga avloppet.

Fortum toppar Nordiskt klimatindex

CDP (Carbon Disclosure Project), som representerar över 700 investerare har utsett Fortum  som det bästa företaget i det nordiska klimatindexet. Indexet utvärderar företags prestationer inom klimatområdet.

Fortum samarbetar med Polarpumpen och Fujitsu

Nu kan Fortums kunder göra det enkelt för sig när de ska installera luftvärmepumpar. Genom ett samarbete med Polarpumpen och FG Nordic AB (Fujitsu) blir det möjligt att få en helhetslösning för uppvärm...

Fjärrvärmen bär på en del av klimatlösningen

Energiproduktionen i Stockholm sker idag till 80 % med förnybara och återvunna energikällor. Det är en nivå som  många länder som skrivit under klimatavtalet drömmer om att nå innan 2050. Stockholm blev 2010...

Uppdatering om kabelfel i Vasastan med brand i tunnel

Närmare inspektioner visar med mycket stor sannolikhet att branden i tunneln inte har med Citybanans sprängningar att göra. Utifrån den inspektion som gjordes i torsdags är den fackmannamässig bedömningen att det inte har med Citybanans sprängningar att göra.

Fortums nya kraftverk Nyagan GRES i Ryssland invigt

Det nya gaseldade kraftverket, Nyagan GRES, invigdes under tisdagen i västra Sibirien av Rysslands president Vladimir Putin och Finlands president Sauli Niinistö. Den första enheten i verket har varit i ...

Söderhamns FF tog hem segern i Sveriges första Älvstädar-SM

Första pris i Sveriges första Älvstädar-SM gick till Söderhamns FF. Det vinnande laget hade i uppgift att värva flest antal älvsupporters. Söderhamns FF lyckades värva drygt 1300 älvsupporters, vilket gav en klar seger mot tvåan Leksands Simförening. Vinnarna får nu en extra slant till sin förening och dessutom går Fortum in och stöttar ett lokalt miljöprojekt längs med Ljusnan. Själva städinsatsen, som ägde rum längs med Dalälven, Klarälven och Ljusnan lördagen den 31 augusti lockade över 1000 ungdomar.

1 300 ungdomar städar längs med tre älvar på lördag

På lördag den 31 augusti avgörs Älvstädar-SM, den största städinsatsen någonsin längs med Sveriges älvar. Sammanlagt 1300 ungdomar städar vid Ljusnan, Dalälven och Klarälven. Lagen tävlar samtidigt om segern i Älvstädar-SM genom att försöka värva flest älvsupporters. Det lag som för närvarande ligger i topp är Söderhamns FF vid Ljusnan.

Välkommen på seminarium om öppet fjärrvärmenät för datahallar

Fortum utvecklar tillsammans med ett antal kunder en effektiv och hållbar energilösning för datahallar och teknikanläggningar i Stockholm. Med pilotprojektet Öppen fjärrvärme vill vi skapa en helt ny marknad för återvunnen energi i Stockholm genom ett fjärrvärmenät öppet för fler leverantörer, där vi betalar för den värme som levereras in.
3 personer som springer i vatten

Finnskoga IF i täten för Älvstädar-SM

Nu på lördag avgörs den största städinsatsen någonsin längs med tre av Sveriges älvar; Älvstädar-SM. Tävlingen är en del av samarbetet mellan Fortum och Städa Sverige, och utmed  Klarälven deltar 11 ungdomslag. Utöver att städa gör lagen även allt de kan för att värva maximalt antal "älvsupporters".
Foto av ett barn som lyfter upp en gammal cykel

Söderhamns FF är favorit i Älvstädar-SM

Nu på lördag avgörs den största städinsatsen någonsin längs med tre av Sveriges älvar; Älvstädar-SM. Tävlingen är en del av samarbetet mellan Fortum och Städa Sverige, och utmed  Ljusnan deltar 18 ungdomslag. Utöver att städa gör lagen även allt de kan för att värva maximalt antal "älvsupporters".

Leksands Simförening i täten för Älvstädar-SM

Nu på lördag avgörs den största städinsatsen någonsin längs med tre av Sveriges älvar; Älvstädar-SM. Tävlingen är en del av samarbetet mellan Fortum och Städa Sverige, och utmed  Dalälven deltar 34 ungdomslag. Utöver att städa gör lagen även allt de kan för att värva maximalt antal "älvsupporters”.
Älvstädare kring Ljusnan

Ungdomar städar Ljusnans stränder

Lördagen den 31 augusti kommer stränderna längs med Ljusnan, Dalälven och Klarälven att kantas av städande ungdomar. Hittills har 18 lag längs Ljusnan anmält sig till Älvstädar-SM och har chansen att vinna 25 000 kronor till sin förening. 

Ungdomar städar Dalälvens stränder

Lördagen den 31 augusti kommer stränderna längs med Dalälven, Ljusnan och Klarälven att kantas av städande ungdomar. Hittills har 32 lag längs Dalälven anmält sig till Älvstädar-SM och har chansen att vinna 25 000 kronor till sin förening.

Ungdomar städar Klarälvens stränder

Lördagen den 31 augusti kommer stränderna längs med Klarälven, Ljusnan och Dalälven att kantas av städande ungdomar. Hittills har 11 lag längs Klarälven anmält sig till Älvstädar-SM och har chansen att vinna 25 000 kronor till sin förening.

Vägar och irrvägar till energieffektivisering

De närmaste åren kommer Sverige att behöva fatta beslut kring lagar och regelverk för att nå EUs gemensammas mål för energieffektivisering. En mängd olika delbeslut ska samverka till en rationell och sam...

Unga tar ledningen för energiomställningen – generationsklyfta i synen på miljö och klimat

I en färsk opinionsundersökning från Fortum och Novus märks tydliga skillnader mellan unga och äldre i synen på miljö-, klimat- och energifrågorna. Resultatet visar att det är de unga, och då framförallt de unga kvinnorna, som tar ledningen i arbetet för en energiomställning mot ett mer klimatneutralt samhälle. De skjuter inte över hela ansvaret på politiker, myndigheter eller näringsliv, utan visar ett stort engagemang samtidigt som de är beredda att göra sin del av jobbet.

Framtidens elnät är redan här

Fortum testar nu en ny teknologi som kan revolutionera sättet vi styr och kontrollerar våra elnät. Tekniken öppnar helt nya möjligheter att styra och övervaka ställverk. - Det här är ett stort steg mot framtiden, säger Bengt Almgren som är ansvarig för Fortums regionnät i Sverige.

Fortum: Genomför backloading skyndsamt

Fortum välkomnar beslutet av EU-parlamentets ENVI-utskott att godkänna sparade utsläppsrätter som en del av det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter, ETS (Emissions Trading System). - Beslu...

Nätverkande i underjorden

Europas största mässa för elnät, CIRED, hölls förra veckan i Stockholm. Som avslutning fick deltagarna besöka olika företags verksamheter. Fortum bjöd bland annat på ett besök i underjorden.
1200 Fortumkunder får bättre elleverans

1 200 Fortumkunder får bättre elleverans

1 200 av Fortums kunder i Hagryd-Dala och Malevik, norr om Kungsbacka får ett bättre elnät.- Med den här investeringen ökar vi leveranssäkerheten och ger de boende ett ännu tryggare elnät, säger Anders Öberg som är ansvarig för Fortums lokalnät på landsbygden.
Per Langer, VD för Fortum Sverige träffar du i Almedalen

Vi vågar ta debatten i Almedalen

Fridlys vattenkraften, Framtidens röster om energi, Vem tar ansvaret när batterierna är slut? Vägar och irrvägar till energieffektivisering. Det är rubrikerna på våra fyra seminarier som vi anordnar i Almed...
På skeppet M/S Blue Charm har vi vårt "energicentrum" i Almedalen. Välkommen dit!

Vi styr skutan mot Almedalen

Tiden går fort och nu äntligen närmar sig en av årets höjdpunkter då vi åter igen träffas i Visby och Almedalen för att lyfta och diskutera frågor kring energi, och knyta hymnens band till de övriga or...

Mussla får ny chans

Den utrotningshotad flodpärlmusslan återinplanteras i östergötska Bulsjöån. Tack vare insatser bland annat för att öka öringsbeståndet är det nu möjligt för musslorna etablera sig på platsen.

Minskat avfall större än vad man kan tro

Den 15 maj  invigde vi vårt senaste kraftvärmeverk. Denna gång var det den nya anläggningen i Klaipeda i Litauen som gick i bruk. Invigningen i sig var extra högtidlig eftersom både Finlands och Litaue...
Energisnackis samlas i Glavas solcellspark

Kan man driva en radiostyrd bil med solceller?

35 elever från El- och energiprogrammet på Västerbergslagens utbildningscentrum i Ludvika var först ut i nystarten av Fortums projekt ”Energisnackis”. Det bjöds bland annat på sol – och lego. Hur fungera...

Statusuppdatering Högdalenverket: Fortum jobbar vidare med att få klarhet i vad som orsakat de allergiska reaktionerna i arbetsmiljön

Sedan mitten av mars har sammanlagt 37 personer som arbetar på Högdalenverket någon eller flera gånger haft symptom som liknar allergiska reaktioner. Flertalet av dessa upptäcktes i mars och sedan mitten av april har enstaka fall av allergiska reaktioner rapporterats. Samtliga personer är tillbaka i arbetet. De allra flesta har kunnat arbeta som vanligt.

Fortum förtydligar om allergiska besvär på Högdalenverket

De senaste dagarnas medierapportering om att ett 40-tal personer som arbetar på Högdalenverket har drabbats av symptom som liknar allergiska besvär har lett till att det uppstått viss oro att det skulle vara farligt att vistas i närheten av anläggningen. Med anledning av detta vill vi förtydliga fakta om situationen. Det finns ingen hälsorisk för allmänheten och man behöver inte känna någon oroa att vistas i området kring Högdalen. Det här är en fråga om arbetsmiljön inne på Högdalenverket.