FORTUM ÖVERLÄMNADE PROGRAMMET FÖR MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING AV EN NY KÄRKRAFTVERKSENHET I LOVISA TILL HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIET

Pressmeddelande Fortum överlämnade på tisdagen den 26.6.2007 till handels- och industriministeriet programmet för miljökonsekvensbedömning av en ny kärnkraftverksenhet på Hästholmen i Lovisa. På basen av detta program och inkomna utlåtanden gör Fortum den egentliga miljökonsekvensbedömningen. Denna överlämnas till ministeriet före sommaren 2008. I miljökonsekvensbedömningen granskas byggandet av en ny kärnkraftverksenhet med en 1000 – 1800 megawatts eleffekt.

Fortum påbörjar miljökonsekvensbedömning för Lovisa

Fortum påbörjar en miljökonsekvensbedömning (MKB) för planerat kärnkraftverk på Hästholmen i Lovisa. Det planerade kraftverket kommer att ha en effekt på 1000 - 1800 MW. Syftet med Lovisa 3-projektet är att öka produktionen av kostnadseffektiv koldioxidfri produktion.