Fortums miljökonsekvensbeskrivning gällande en tredje kärnkraftverksenhet i Lovisa till arbets- och näringsministeriet

PRESSMEDDELANDE Fortum har idag, 3.4.2008, till arbets- och näringsministeriet inlämnat sin miljökonsekvensbeskrivning gällande en utvidgning av kärnkraftverket på ön Hästholmen i Lovisa med en tredje kärnkraftverksenhet (Lovisa 3) med en eleffekt på 1 000–1 800 megawatt. Den gjorda miljökonsekvensbedömningen ger vid handen att en tredje enhet kan uppföras på ön Hästholmen i Lovisa. Fortum fattar beslut om vidare åtgärder efter att ministeriet har uttalat sig.