oskarshamn kärnkraftverk

Branschetiska regler ökar förtroendet för Svensk kärnkraftsverksamhet

För att möta behovet av en större insyn inom den samägda kärnkraften och undvika ett förtroendeproblem på elmarknaden har Fortum, E.ON och Vattenfall tagit initiativ till att utveckla gemensamma branschetiska regler. Syftet är att öka förtroendet för att styrelsearbetet sker i enlighet med gällande konkurrenslagstiftning. De branschetiska reglerna omfattar informationsutbyte och utbildning. Dessutom bjuder man in Energimarknadsinspektionen (EI) att nominera oberoende observatörer att vara adjungerade till de tre styrelserna. EI har löpande informerats om processen, framtagandet av de branschetiska reglerna och har haft möjlighet att kommentera.

Internationell betraktelse kring kärnkraften

Med tanke på debattartikeln i DN där Naturskyddsföreningen och LRF går till angrepp på kärnkraften därför att den är alltför dyr, kan det vara intressant att veta vad som händer i vår omvärld. Jag deltog p...

Näringsministerns möte med ägarna till kärnkraften

I dag, torsdagen den 21 oktober, 2010, bjöd näringsminister Maud Olofsson in representanter för de tre stora energibolagen i Sverige för en lägesrapport inför den kommande vintern, med fokus på kärnkraften. Mötet var en uppföljning av det möte näringsministern bjöd in till i mars tidigare i år.

Undersökning från Fortum om Svenskarnas syn på energiproduktion; Svenskarna stöder kärnkraft

Idag, torsdagen den 17 juni beslutar riksdagen om förslaget från regeringen att gammal kärnkraft ska få ersättas med ny. En nyligen genomförd undersökning av United Minds på uppdrag av Fortum visar att det finns ett stöd för kärnkraften. Ungefär en tredjedel av svenskarna och nästan hälften av männen vill att Sverige satsar mer på kärnkraft. Stödet är störst i Sydsverige.

Kommentar från Fortum med anledning av näringsministerns möte med ägarna till kärnkraften

I dag bjöd näringsminister Maud Olofsson in representanter för de tre stora energibolagen i Sverige till ett möte. Ett möte som skulle ge svar på vad energibolagen avser att göra för att säkerställa driften av kärnkraften, men också för att få en redovisning av bolagens planerade investeringar i förnybar produktion. Näringsministern tog också upp frågor kring timmätning och utbyggnad av elnätet– två frågor som är mycket viktiga för en framgångsrik hållbar energiförsörjning.

2009 – rekordår för Fortums kärnkraftverk

År 2009 blev ett rekordår för Fortums kärnkraftverk Lovisa i Finland, både när det gäller driftssäkerhet och mängden producerad el. Sammanlagt producerades 8,15 terawattimmar el under året och det inträffade inte en enda incident som omfattas av den internationella klassificeringsskalan INES.