Budgetförslag äventyrar svensk elproduktion

I budgetpropositionen för 2015 föreslår finansdepartementet höjd skatt på effekt i kärnkraftsreaktorer. Det är ett olyckligt förslag anser Fortum som istället föreslår en sänkning. Idag är det ekonomis...