Ny rapport: 21 000 jobb beroende av kärnkraften

Energibolaget Fortum har i en studie kartlagt hur många personer som direkt eller indirekt arbetar med kärnkraft i Sverige. Rapporten om kärnkraftens totala sysselsättningseffekt presenteras vid ett seminarium i riksdagen på onsdagen. Vid kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals, Oskarshamn och Barsebäck är ca 6 000 personer sysselsatta. Till det kommer ytterligare 15 000 personer i form av direkta leverantörer av produkter och tjänster. Sammanlagt är minst 21 000 arbetstillfällen, många av dessa högkvalificerade och internationellt ledande, direkt kopplade till den svenska kärnkraften och därmed beroende av de beslut som snart fattas om kärnkraftens framtid i Sverige.
R&D-chef

Alla förlorar om kärnkraften skattas ihjäl

Att kärnkraften i Sverige tvingats till nedskrivningar på drygt 30 miljarder kronor har hittills väckt förvånansvärt liten uppmärksamhet, så det är bra att frågan om effektskattens konsekvenser nu aktual...