Ett foto av Mikael Rönnblad

Mikael Rönnblad leder Fortums nya division Consumer Solutions

För att dra nytta av den utveckling som sker inom digitalisering har Fortum beslutat sig för att att samla alla erbjudanden och all utveckling som vänder sig till elhandelskunder i en egen division. Det står nu klart att Mikael Rönnblad blir ny divisionschef. Han har en gedigen erfarenhet från telekomsektorn där han fram tills nu ansvarat för digitala tjänster på Elisa, det ledande bolaget för telekom och digitala tjänster på den finska marknaden.

Lyckad projektstart för Fortums ”virtuella kraftverk” – närmare hundra Stockholmshushåll deltar

I projektet ingår närmare hundra hushåll. Genom fjärrstyrning av deras varmvattenberedare stängs de av och på vilket skapar ett virtuellt kraftverk vars effekt - eller uteblivna effekt - kan säljas på marknaden för automatisk reglerkraft. I torsdags eftermiddag lades det första budet på 0,1 MW och det är första gången i Sverige som hushållsanvändning säljs på detta sätt under verkliga förhållanden.