Visualisering möjliggör effektivare elanvändning och ökad insikt i hur förnybar energi kan utnyttjas på ett bättre sätt

Forskningsprogrammet SmartEnergyCity som under två år genomförts i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm har nu avslutats. Bakom detta svenska industrisamarbete står Fortum, ABB, Electrolux, Ellevio och Ericsson med KTH som genomfört forskningen och Energimyndigheten som medfinansiär. Syftet med programmet var dels att bidra till utvecklingen av smarta elnät för bättre nyttjande av förnybara energikällor och dels till utvecklingen av energismarta hem där de boende hade möjlighet att själva påverka sin energianvändning.

Kyrkvinden väljer Hafslund Energi efter upphandling

Sedan 2010 har Kyrkvinden Ekonomisk förening producerat vindkraft åt sina medlemmar, till största delen församlingar i Svenska kyrkan. Med Hafslund Energi AB (ägt till 100% av Fortum och en del av Fortumkoncernen) som ny leverantör av de 8 400 megawattimmar som årligen produceras ser Kyrkvinden att de får en lösning som både ger bättre intäktskontroll och bättre riskhantering.
Ett foto av Mikael Rönnblad

Mikael Rönnblad leder Fortums nya division Consumer Solutions

För att dra nytta av den utveckling som sker inom digitalisering har Fortum beslutat sig för att att samla alla erbjudanden och all utveckling som vänder sig till elhandelskunder i en egen division. Det står nu klart att Mikael Rönnblad blir ny divisionschef. Han har en gedigen erfarenhet från telekomsektorn där han fram tills nu ansvarat för digitala tjänster på Elisa, det ledande bolaget för telekom och digitala tjänster på den finska marknaden.

Lyckad projektstart för Fortums ”virtuella kraftverk” – närmare hundra Stockholmshushåll deltar

I projektet ingår närmare hundra hushåll. Genom fjärrstyrning av deras varmvattenberedare stängs de av och på vilket skapar ett virtuellt kraftverk vars effekt - eller uteblivna effekt - kan säljas på marknaden för automatisk reglerkraft. I torsdags eftermiddag lades det första budet på 0,1 MW och det är första gången i Sverige som hushållsanvändning säljs på detta sätt under verkliga förhållanden.

Fortum samarbetar med IVT om luftvärmepumpar

Nu kan Fortums kunder göra det enkelt för sig när de ska installera luftvärmepumpar. Genom ett samarbete med IVT blir det möjligt att få en helhetslösning för uppvärmning av inomhusklimatet. Förutom att det b...

Enklare koll på energianvändning – direkt i mobilen

Nu kan alla Stockholms bostadsrättföreningar och fastighetsägare med fjärrvärme få ännu enklare koll på sin fastighets värmeanvändning. Fortum Värme lanserar som start på det nya året en app där man enkelt kan ha koll på sin värmeanvändning, jämföra med sin fjärrvärmeprognos samt få en översikt av sina fakturor. Som komplement till appen finns Energikontot på fortum.se, vilken underlättar för de kunder som har behov av djupare energiuppföljningar och analyser över längre tid.

Fortum erbjuder information om strömavbrott via e-post och sms

Den här veckan får ytterligare ca 100 000 av Fortums kunder direkterbjudande om att ansluta sig till tjänsten för information om planerade och oplanerade strömavbrott som sms eller e-postmeddelande. Tjänsten är självklart öppen för alla våra kunder och vi erbjuder den direkt till alla dem vi har telefonnummer eller e-postadress till.

Fortums personliga energirådgivning hjälper kunden att bli en smart energianvändare

Nu lanserar Fortum en personlig energirådgivning, som ger kunden möjlighet att få en bättre förståelse för hur man använder el på ett smart och effektivt sätt. Den personliga energirådgivningen sker via telefon och utgår från kundens egna bostad och förutsättningar. Den är därför ett värdefullt komplement till den mer generella information som finns på webben och i tidningar.

Strömavbrottsinformation i mobiltelefon

Fortum lanserar strömavbrottsinformation via SMS. Tjänsten omfattar både planerade och oplanerade strömavbrott och ger individuell information om den egna bostaden eller sommarstugan.