Så här ser Stockholms nya kraftvärmeverk ut

Fortum Värme presenterar i dag sitt förslag till utformning av det biobränsleeldade kraftvärmeverk som planeras i Värtan. Under hösten har tre olika förslag utvärderats och visats för allmänheten och andra intresserade. Fortum har nu beslutat att arbeta vidare med förslaget från arkitektbyrån Urban Design/Gottlieb Paludan.