Fortum säljer fjärrvärmeverksamheterna utanför Stockholm

Fortum och infrastrukturfonder förvaltade av Macquarie har undertecknat ett avtal som innebär att Fortum säljer sin fjärrvärmeverksamhet med tillhörande anläggningar utanför Stockholmsregionen till Macquarie funds. Försäljningspriset uppgår till 2 miljarder SEK.

Fjärrvärme med 32 procent olivkärnor

Fortum fortsätter att öka andelen biobränsle på Värtaverket. Tester med olivkärnor som bränsle har gett mycket goda resultat. Målet är att Värtaverket ska bli Sveriges största anläggning för förnybar pro...
brista 2 sprängning

Startskottet för Brista 2

Idag avfyrades startskottet i Brista 2-projektet i Sigtuna Kommun. Kunder, medarbetare, samarbetspartners och övriga intressenter samlades för att fira att Fortum Värmes enskilt största investering i bo...

Miljardsatsning beslutad -Fortum bygger nytt kraftvärmeverk

Ny uthållig produktion för produktion av el och fjärrvärme ska byggas i Sigtuna utanför Stockholm. Fortum Värmes styrelse har nu fattat slutligt  investeringsbeslut om kraftväremeverket Brista 2. Investeringen, som uppgår till 1,9 miljarder kronor, är ett viktigt steg mot en uthålligare energiförsörjning och är den enskilt största satsningen i bolagets historia.
Fortums kraftvärmeverk Brista 2

Fortum får godkänt för nytt avfallseldat kraftvärmeverk i Brista

Torsdagen den 29 april fick Fortum positivt besked från miljödomstolen för den planerade utbyggnaden av kraftvärmeanläggningen i Brista norr om Stockholm. När den planerade avfallseldade anläggningen är på plats år 2013 kommer den producera 490 GWh värme och 150 GWh el per år, med hjälp av energi som annars skulle ha gått förlorad.

Stockholmarna stöder Fortums planer för fortsatt utfasning av fossila bränslen

Fjärrvärmen i Stockholm är i dag till större delen fri från fossila bränslen. Idag utgör de endast 13% av den totala mixen. Fortum fortsätter nu utfasningen och redan år 2015 kommer hälften av det kol som idag används vid Värtaverket att vara ersatt med biobränsle. Enligt en undersökning som Sifo genomfört delar Stockholmarna Fortums syn på i vilken takt de fossila bränslen ska minskas.