Fortum investerar 164 miljoner till mer biobränsle vid Värtan

Fortum fortsätter utfasningen av fossila bränslen i sin värmeverksamhet. Nu investeras 164 miljoner kronor i ny lossnings- och lagringsutrustning för fasta, förädlade biobränslen i Energihamnen invid Värtaverket. Utrustningen möjliggör en ytterligare ökad biobränsleinblandning i kraftvärmeverket.

Ökad valfrihet för Fortums fjärrvärmekunder

Stockholmarna får nu möjlighet att välja mellan fem nya fjärrvärmeabonnemang. Fortums kunder får möjligheten att exempelvis jämna ut kostnaderna över året, binda den fasta kostnaden eller att välja ett abonnemang med en större andel rörligt pris. Ytterligare en fördel med fjärrvärmeabonnemangen är att de ger ännu bättre möjligheter att jämföra fjärrvärme med andra energialternativ.