Fortum investerar 164 miljoner till mer biobränsle vid Värtan

Fortum fortsätter utfasningen av fossila bränslen i sin värmeverksamhet. Nu investeras 164 miljoner kronor i ny lossnings- och lagringsutrustning för fasta, förädlade biobränslen i Energihamnen invid Värtaverket. Utrustningen möjliggör en ytterligare ökad biobränsleinblandning i kraftvärmeverket.

Ökad valfrihet för Fortums fjärrvärmekunder

Stockholmarna får nu möjlighet att välja mellan fem nya fjärrvärmeabonnemang. Fortums kunder får möjligheten att exempelvis jämna ut kostnaderna över året, binda den fasta kostnaden eller att välja ett abonnemang med en större andel rörligt pris. Ytterligare en fördel med fjärrvärmeabonnemangen är att de ger ännu bättre möjligheter att jämföra fjärrvärme med andra energialternativ.

Sollentuna Energi och Fortum Värme bildar gemensamt fjärrvärmebolag

Nu är det helt klart att Sollentuna Energi går in som delägare när Fortum Värme bygger ny kraftvärmeproduktion i Sigtuna kommun. Parterna undertecknade på torsdagen det avtal som innebär att Sollentuna Energi går in med femton procents ägande. Fortum Värme är huvudägare med resterande åttiofem procent.

Fortum presenterar miljöredovisning 2010 för fjärrvärme- och fjärrkyla i Stockholm

Idag, den 20 januari presenterade Fortum Värme företagets miljöredovisning för Stockholm 2010 som vänder sig till fastighetskunder. Rapporten visar att andelen tillförd förnybar och återvunnen energi ökade från 76 procent till 80 procent under året. Trots detta ökade mängden fossila bränslen i produktionen, framförallt användningen av eldningsolja, som en direkt följ av det mycket kalla vädret och bristande tillgång på biooljor. Den sammantagna klimateffekten blev att CO2-andelen per kWh minskade från 95 till 79 gram när indirekta utsläpp utanför den egna verksamheten inkluderas.