Fortum investerar i nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Stockholm

Fortum Värme samägt med Stockholms stad har fattat beslut om investering i en ny biobränsleeldad kraftvärmeanläggning i Värtan, Stockholm. Värdet av investeringen är ca 4,4 miljarder kronor (500 miljoner euro) och är en del av Fortums gällande investeringsplaner. Den nya anläggningen kommer att ersätta delar av den existerande värmeproduktionen och öka Fortum Värmes totala elproduktion med ca en tredjedel. Bygget kommer att inledas omedelbart och anläggningen beräknas stå färdig 2016.

Seminarium om Öppen fjärrvärme

 "Vill du sälja din värme till oss?" var temat för onsdagens seminarium som Fortum Värme bjöd in till för att prata om planerna kring Öppen fjärrvärme. Drygt 70 kunder och andra intressenter fick unde...