Stiftelsen Stora Sköndal blir fjärrvärmeproducent – säljer överskottsvärme till Fortum

Från och med i höst kan Stiftelsen Stora Sköndal både köpa och sälja värme. Nu inleds ett samarbete med Fortum inom ramen för initiativet Öppen fjärrvärme. Med hjälp av fjärrvärmenätet kan värmen produceras där det för tillfället är mest effektivt att göra det. Det ger både en miljövinst och en möjlighet för Stora Sköndal att minska sina energikostnader.
Hållbar energi

Så här prissätts Fortums fjärrvärme

I en artikel i DN 12 oktober 2013 jämförs priserna hos olika fjärrvärmebolag och det konstateras att Fortum har högre priser än till exempel Södertörns Fjärrvärme. Att jämföra fjärrvärmepriser mellan olika ...
Byggarbetsplats biokraftvärmeverk Värtan

Första spadtaget för Sveriges största biobränslekraftvärmeverk

På torsdagen togs det första spadtaget för vad som ska bli Sveriges största energianläggning för biobränslen. Det bioeldade kraftvärmeverket i Värtan, Stockholm, ska stå klart i början av 2016. Restprodukter från skogsindustrin omvandlas då till 750 GWh el och 1700 GWh värme – vilket motsvarar halva uppvärmningen av en stad med samma storlek som Göteborg. Fortum investerar 4,4 miljarder kr i anläggningen vilket gör den till en av Sveriges i särklass största industriinvesteringar för närvarande.