Fortum kommenterar Byggnadsarbetarens utnämning

Idag den 1 december har tidningen Byggnadsarbetaren utsett arbetet med att bygga det nya biokraftvärmeverket vid Värtan till Årets sämsta bygge. Det är knappast något vi gläds över, men med den tragisk...

Fakta om Fortum Värmes säkerhetsarbete

Med anledning av den tragiska olyckan vid kraftverksbygget i Värtan vill Fortum Värme förtydliga säkerhetsarbetet på och vid byggområdet. Byggnationen av det nya biokraftvärmeverket i Värtan omfattas av ett antal lagkrav som reglerar säkerhetsarbetet. Säkerhet är en helt central fråga för Fortum Värme och därför har Fortum ställt en rad egna, utökade säkerhetskrav utöver rådande svensk lagstiftning.

Nu öppnas Sveriges första handelsplats för överskottsvärme

Idag inviger Fortum Värme Sveriges första återvinningsmarknad för överskottsvärme. Den återvunna energin används för att värma bostäder och producera varmvatten. Affärskonceptet kallas för Öppen Fjärrvärme. Potentialen är stor, bara överskottsvärmen från datahallar i Stockholm motsvarar årsuppvärmningen av cirka 60 000 normalstora lägenheter.

PC City och Fortum Värme bygger tillsammans ut fjärrvärmen i Täby

Panncentralen Citys samfällighetsförening (PC City) och Fortum Värme har ingått ett unikt samarbete kring värmeproduktion där de gemensamt rustar upp panncentralen i Grindtorp. Det ger de 2500 hushållen som finns hos PC Citys medlemmar en hållbar värmeleverans till låga kostnader. Det är även en viktig pusselbit i Fortum Värmes pågående plan att bidra till en miljömässigt- och ekonomiskt hållbar utbyggnad av fjärrvärmen i Täby kommun.

Den 21 oktober öppnar framtidens handelsplats för överskottsvärme

I Stockholm produceras mängder av överskottsvärme, från exempelvis datahallar och livsmedelsbutiker, som historiskt inte har kunnat tas tillvara. Sedan 2013 har Fortum Värme samarbetat med ett tiotal företag och organisationer för att testa och utveckla system där deras överskottsvärme kan förs ut i Stockholms fjärrvärmenät. Bland dessa piloter kan nämnas Stockholms stad, Bahnhof, Coop, ICA, Stiftelsen Stora Sköndal och Hemköp, företag som nu kan omvandla en kostnad till en intäkt. Den 21 oktober öppnar Fortum Värme världens första handelsplats för överskottsvärme. Den återvunna energin används för att värma bostäder och producera varmvatten. Detta kallas för Öppen Fjärrvärme, en ny marknad för återvunnen energi.  Potentialen är stor, bara överskottsvärmen från datahallar i Stockholm motsvarar årsuppvärmningen av ca 60 000 normalstora lägenheter. Lanseringen av Öppen Fjärrvärme kommer att förändra utvecklingen av  fjärrvärmemarknaden i Stockholm . På sikt tros modellen kunna spridas till andra länder och förändra branschen i sin helhet. Välkommen till Fortum Värmes lansering av Öppen Fjärrvärme där du får höra mer om framtidens handelsplats för överskottsvärme.

Så blir ditt nätsurfande fjärrvärme

År 2007 fanns det lika många datahallar som oljefält – 70 000 stycken i världen. år 2013 fanns det lika många datahallar som bensinstationer i G7-länderna – 200 000 stycken. Vad har det med fjärrvärme...

Fortum Värme – ny medlem i Prisdialogen 2015

Idag blev det klart att Fortum Värme går in i Prisdialogen – ett branschsamarbete mellan Riksbyggen, SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Svensk Fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Prisdialogen ska utvärderas av Energimarknadsinspektionen i januari 2015 och januari 2016, enligt uppdrag från regeringen.