Fortum investerar i Boden – bygger materialhanteringsanläggning

Fortum Waste Solutions förvärvar 25 hektar mark i Boden för att bygga en materialhanteringsanläggning för material som ska tas ur kretsloppet. Boden, som genomfört flera satsningar inom miljöteknik och avfallshantering de senaste åren, kommer att spela en viktig roll för Fortum i utvecklingen av dess verksamhet i norra Sverige.

Fortums tjänst Horse Power avvecklas i Sverige

Fortum Horse Power, en strö- och gödselhanteringstjänst för stallägare, lanserades i Sverige hösten 2017. Oväntade problem med regleringen av miljötillstånd har påverkat möjligheterna att bygga upp verksa...