Fortum investerar i Boden – bygger materialhanteringsanläggning

Fortum Waste Solutions förvärvar 25 hektar mark i Boden för att bygga en materialhanteringsanläggning för material som ska tas ur kretsloppet. Boden, som genomfört flera satsningar inom miljöteknik och avfallshantering de senaste åren, kommer att spela en viktig roll för Fortum i utvecklingen av dess verksamhet i norra Sverige.

Fortums tjänst Horse Power avvecklas i Sverige

Fortum Horse Power, en strö- och gödselhanteringstjänst för stallägare, lanserades i Sverige hösten 2017. Oväntade problem med regleringen av miljötillstånd har påverkat möjligheterna att bygga upp verksa...

Fortum HorsePower biobränsle nu märkt med Bra Miljöval

Naturskyddsföreningen har certifierat Fortum HorsePowers biobränsle som Bra Miljöval. Det är en bekräftelse på att hästgödsel uppblandat med träströ är ett klimatsmart bränsle och innebär även att Fortum som leverantör kan erbjuda ett bränsle som gör att den värme och el som i sin tur produceras kan miljöcertifieras.

Älvstädningen 2018 inleds längs Ljusnan

Det är åter dags för Älvstädningen! Tre helger i rad kommer flera älvar i Sverige att städas i samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige. Ungdomar från lokala idrottsföreningar kommer att plocka bort skräp på utvalda strandsträckor utmed Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven. Startskottet är den 18-19 augusti längs Ljusnan. Tillsammans bidrar vi till att göra älvmiljöerna renare.

Fortum i samarbete med Svenska Kraftnät

Svenska kraftnät har utsett Spring by Fortum till svenskt pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet och energilager. Projektet syftar till att testa nya lösningar för att hålla balansen i elsystemet.
Fortum_flags_1

Delårsrapport: hållbar lönsamhet och historiskt beslut

Idag publicerar Fortum Värme sin delårsrapport för årets första sex månader. Företaget har haft en hållbar lönsamhet, vunnit en lång rad nya kunder och inte minst beslutat att öka takten för att kunna f...
martin-brolin-2016-beskuren

H&M och Fortum Värme återvinner värme i ny datorhall

H&M tar ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan från sin IT-användning genom att bygga en ny, stor datahall söder om Stockholm där Fortum Värme ska återvinna överskottsvärmen som fjärrvärme. När datacen...
anna-webrell-webb-cropped

Vill du göra Stockholm varmare ihop med oss?

Snart midsommar och skolavslutningarna har flugit förbi. Men många ungdomar vet inte vad de vill och har inte fått med sig tillräcklig med kunskap för att få sitt första jobb. Häromveckan sände SVT Stoc...
Anders-Egelrud_edit

Stockholms fjärrvärme imponerar internationellt

Huffington Post, den amerikanska dagstidningen, har just publicerat en lång artikelserie om Stockholms resa mot en fossilfri framtid. Det är fascinerande läsning på många sätt. I del fyra, som fokuserar på up...
vgpowerturbo-balansering-005

Fortum köper Västeråsföretaget VG Power Turbo AB:s generatorverksamhet

Genom att kombinera sina kompetenser kan Fortum och VG Power Turbo AB nu erbjuda kunderna det bästa nordiska servicekonceptet för alla delområden i turbinanläggningar. Det blir effekten av att Fortum Sverige AB nu förvärvar svenska VG Power Turbo AB:s generatorverksamhet, inkl. VG Power Tools AB. Tillsammans siktar bolagen, förutom att stärka sin position på den svenska marknaden, på tillväxt i större skala. 
smart-energi-norra-djurgardsstaden_1780x600

Kallare fjärrvärme ger klimatvinst

Det nya bostadsområdet Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm minskar de globala utsläppen av koldioxid med cirka 2000-3000 ton per år, eftersom vattnet i fjärrvärmen är kallare än vanligt. Det ger...
Anders-Egelrud_edit

Allt snabbare omställning mot förnybart

Fortum Värme har tryckt på startknappen på ett av världens största biokraftvärmeverk och fortsätter att utveckla Öppen Fjärrvärme, där överskottsvärme tas till vara. Andelen förnybara och återvunna brä...
fortum-vrmes-biokraftvrmeverk-i-vrtan_29169445064_o (1)

Beslut vid Fortum Värmes årsstämma

Idag har Fortum Värme, som ägs till lika delar av Stockholm stad och Fortum, hållit ordinarie årsstämma. Här följer en sammanfattning av de viktigaste besluten. Val av styrelse Stämman beslutade om omva...
biokol-illustration

Nu kan dina kvistar bli klimatpositiv värme

Nu öppnas portarna till biokolsanläggningen som Stockholm Vatten och Avfall och Stockholms stads trafikkontor har byggt tillsammans med Fortum Värme. Den 1-2 april är du välkommen till öppet hus att b...
Ulf_W

Bortom noll – Stockholm kan bli en klimatsänka

Fortum Värme ska fasa ut all kolkraft och gå från 90 till 100 procent förnybar och återvunnen energi. Det kommer vara den största klimatåtgärden i Stockholms historia och göra att staden kan överträffa sina klima...
fortum-vrmes-biokraftvrmeverk-i-vrtan_29169436654_o

Det sista kolet ska fasas ut i Stockholm

Fortum Värme fortsätter resan för att nå ett energisystem baserat på 100 procent förnybara och återvunna bränslen och planerar att bygga ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta i nordvästra Stockholm. Satsningen...

Fortum Värme tar nästa steg mot 100% förnybart

Idag, måndag, publicerar Fortum Värme bokslutskommunikén för 2016. Under fjolåret har bolaget avslutat det största investeringsprogrammet i dess historia och tagit i drift världens största biokraftvärmeverk. Både omsättning och resultat steg och efterfrågan på fjärrvärme är fortsatt stark.
V_Raft_150914_2

Hammarbyverket tar stadens kretslopp till nya nivåer

Idag, onsdag, firar Hammarbyverket 30 år. Få vet att det räknas som världens största värmepumpsanläggning. Värmen räcker till motsvarande en medelstor, svensk, stad. Och värmen kommer bara från renat avlo...
Ulf_W

Minskade utsläpp i senaste Miljöredovisningen

Nu är 2016 års miljövärden för vår, Fortum Värmes, fjärrvärme och fjärrkyla klara. Klimatpåverkan från fjärrvärmen minskade sammantaget från 83 till cirka 64 gram per kWh fjärrvärme eller sammanlagt 70 00...

Fortum och Bonava i nytt samarbete kring det smarta hemmet

Fortum och Bonava har inlett ett kommersiellt samarbete för att vidareutveckla det smarta hemmet. Lösningen planeras att vara klar att installera i slutet av 2017 och både småhus och lägenheter omfattas av tekniksamarbetet. Samarbetet är ett resultat av pilotprojektet med Smart Energi i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm där Bonava är ett av flera bostadsföretag som ingår.

Fortum Värme: Biokraftvärme + digitalisering =sant

Elproduktion från sol och vind, två väderberoende kraftslag, kommer att få en allt större betydelse i vårt energisystem. Därför råder det ingen tvekan om att biokraftvärmen, som redan idag har en centra...

Fortum Värme förbättrar närmiljön i Gamla stan

Fortum Värme de senaste tre åren arbetat med att byta ut små olje- och gaseldade pannor mot fjärrvärme i Gamla stan. Nu är vi i slutskedet av etappen ”inre triangeln” och då har 6000 MWh fossil kraft bytt...
Öppet Hus biokraftvärmeverket Värtan

Fullt hus vid Öppet hus i nya biokraftvärmeverket

Lördagen den 1 oktober anordnade Fortum Värme Öppet Hus i det nya biokraftvärmeverket i Värtan. Inbjudna var närboende, kunder, medarbetare och allmänhet. Över 1000 personer besökte världens största biokraftvärmeverk i stadsmiljö under dagen.

Öppet hus i nya biokraftvärmeverket i Värtan

Lördagen den 1 oktober anordnar Fortum Värme öppet hus i nya biokraftvärmeverket i Värtan. Media är varmt välkomna. Passa på att besöka världens största biokraftvärmeverk i stadsmiljö.

Fortum Värme: Delårsrapport januari-juni 2016

Idag, måndag, publicerar Fortum Värme sin delårsrapport för årets första sex månader. Bolaget uppvisar en stabil ekonomi som har skapat förutsättningar för omfattande investeringar för en mer resurssnål och förnybar fjärrvärme – ett viktigt bidrag i Stockholms klimat- och miljöarbete.
Lägenheter

Ericsson värmer 15 000 lägenheter genom Öppen Fjärrvärme

Fortum Värme och Datacenter i Rosersberg AB, ett helägt dotterbolag till Ericsson, har tecknat avtal för leverans av kyla och värmeåtervinning för Ericssons nya datacenter i Rosersberg norr om Stockholm. Överskottsvärmen från datacentret räcker för att värma 15 000* lägenheter, motsvarande en stad av Arvikas storlek. 

Från spaningsbänken i Almedalen

Almedalen. En institution. En vecka som alltid levererar. Som någon sa ”gratis fortbildning i en vecka – kan det bli bättre?”. Jag kan inte annat än hålla med. Seminarium på seminarium avlöper varandra, o...

Fortum Värme avyttrar gasverksamheter

Fortum Värme säljer sina gasverksamheter, Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB, till iCON infrastructure. Avtal tecknades mellan parterna den 1 juli. Försäljningen slutförs efter ett godkännande i kommunfullmäktige i Stockholms stad, där ett förslag till beslut kommer upp senare i höst.

Förändringens vindar innebär nya möjligheter

Äntligen har värmebranschen fått sin egen konferens: Värmedagen. Välbehövligt och på tiden tyckte många av oss som var där. Det var några saker som särskilt stod ut. Digitaliseringen. Hela vårt samhälle ha...

Fortum Värme och GleSYS värmer staden tillsammans

Fortum Värme och hostingleverantören GleSYS har nyligen tecknat avtal om värmeåtervinning genom Öppen Fjärrvärme. GleSYS datahall i Västberga söder om Stockholm, beräknas initialt leverera en värmeeffekt på 500 kW till Fortum Värmes fjärrvärmenät. Leveransen förväntas stegvis öka upp till en nivå motsvarande 900 kW som räcker till att värma drygt 700 lägenheter. 

Stockholm ska bli ett internationellt centrum för gröna datahallar

Stockholm ska vara det självklara valet vid etablering av större datahallar. Det är vad Stockholm Business Region, Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Stokab tillsammans med Fortum Värme och Ellevio vill. Därför har aktörerna beslutat att inleda ett strukturerat samarbete.

Lugnet efter stormen

Jaha. Så var det klart. Det blir alltid lite baksmälla efter en stor fest. Likadant blir det lite baksmälla för mig när jag jobbat hårt och intensivt länge med en stor sak. I det här fallet syftar jag så ...

Nya biokraftvärmeverket i Värtan invigt – viktigt steg mot 100% förnybart för Stockholm

Idag, måndag, invigde Fortum Värme sitt nya biokraftvärmeverk i Värtan. Från och med i höst, när det är i kommersiell drift, kommer nästan 200 000 hushåll att förses med värme härifrån – värme från förnybart biobränsle. Anläggningen är ett viktigt bidrag för Stockholm i arbetet att nå ett 100 procent förnybart eller återvunnet energisystem.
Biokraftvärmeverket i Värtan

Pressinbjudan: Invigningen av nya biokraftvärmeverket i Värtan

Måndag den 9 maj inviger Fortum Värme det nya biokraftvärmeverket i Värtan – världens största i sitt slag. Media är varmt välkommen att närvara under dagens program och även vid en kort pressträff kl. 11.45, på Campus Värtan med Anders Egelrud, vd Fortum Värme och Ibrahim Baylan, energiminister.
Anna Christernsson

Anna Christiernsson på Fortum Värme utsedd till Årets bolagsjurist

Årets Bolagsjurist 2016 heter Anna Christiernsson på Fortum Värme. För fjärde året i rad har Årets Bolagsjurist utsetts. Det görs i samarbete med Bolagsjuristernas Förening, Vinge och Affärsvärlden som etablerade utmärkelsen för att uppmärksamma bolagsjuristens viktiga roll i näringslivet. Priset delades ut i samband med Bolagsjuristernas Förenings vårmöte den 28 april 2016.

Pressvisning av nya biokraftvärmeverket i Värtan – påminnelse

Onsdagen den 4 Maj har Fortum Värme pressvisning av det nya biokraftvärmeverket i Värtan. Det är Sveriges, och ett av världens, största biobränslebaserade kraftvärmeverk i stadsmiljö. I och med att det tas i drift, höjs andelen förnybara eller återvunna bränslen för fjärrvärmeproduktionen i Stockholm till 90 procent och utsläppen väntas minska lokalt med 126 000 ton per år. 

Fortum Värme: Affärsdriven hållbarhet i fokus

Idag, måndag, publicerar Fortum Värme sin integrerade års- och hållbarhetsredovisning för 2015. Under fjolåret mejslade bolaget ut tre hållbarhetspolicies: en för miljö, en för arbetsmiljö och en för socialt ansvar. Hela hållbarhetsbegreppet genomsyrar verksamheten.

Affärsdriven hållbarhet ligger i vårt DNA

I veckan hade jag förmånen att delta i Sustainable Business Day, som samlar stora delar av Hållbarhetssverige. Titeln på programpunkten jag talade under var ”Återvinningsaffärer för en hållbar stad” och...

Inbjudan: Pressvisning av nya biokraftvärmeverket i Värtan

Onsdagen den 4 Maj har Fortum Värme pressvisning av det nya biokraftvärmeverket i Värtan. Det är Sveriges, och ett av världens, största biobränslebaserade kraftvärmeverk i stadsmiljö. I och med att det tas i drift, höjs andelen förnybara eller återvunna bränslen för fjärrvärmeproduktionen i Stockholm till 90 procent och utsläppen väntas minska lokalt med 126 000 ton per år. 

Raka rör binder samman Fortum Värme och Bahnhofs Elementica

Nu ligger de rör på plats som i Värtahamnen skall binda samman Bahnhofs planerade datahall Elementica med Fortum Värmes biokraftvärmeverk ett stenkast därifrån. Jon Karlung, vd på Bahnhof och Anders Egelrud, vd på Fortum Värme hoppas på raka rör mot gröna datahallar och en alltmer hållbar stad.
Ulf_W

Den största klimatåtgärden i Stockholms historia

Det finns klimatforskare som menar att vi snarare än temperaturmål om 1,5 eller 2 graders höjning  borde sätta målet att havsytan inte ska stiga mer än två meter. För att klara detta mål skulle de global...

EU-kommissionär Cañete och energiminister Baylan i rundabordssamtal hos Fortum

Måndagen den 7 mars besökte EU-kommissionären Miguel Arias Cañete, ansvarig för klimat och energi, tillsammans med Sveriges energiminister Ibrahim Baylan det nya biokraftvärmeverket i Värtan för ett rundabordssamtal om vikten av gemensamma hållbarhetskriterier för biobränslen och utformningen av den gemensamma europeiska elmarknaden. Fortum anser att det behövs såväl en skärpning av handeln med utsläppsrätter som utfasningar av stödsystem samt reformer som öppnar upp för kunddrivna tjänster och lösningar.

Nu värmer nya biokraftvärmeverket stockholmarna

Det tronar upp sig likt en stor tårta i flera våningar. Grå idag men snart blir den rostbrunt elegant för att passa in i den anrika miljön kring den kända arkitekten Ferdinand Bobergs skapelser vid Värta...

Fortum Värme: Ökad kundnöjdhet och fördjupade samarbeten för förnybar energi

Fortum Värme publicerar idag, måndag, bokslutskommunikén för 2015. Jämförbart rörelseresultat hamnade på 1 610 MSEK (1 703) och nettoomsättningen sjönk något till 6 175 MSEK (6 512). Under året tecknades 276 kontrakt med nya kunder, kundnöjdheten ökade och flera samarbetsavtal tecknades, till exempel med Norrenergi. 

Ny ägarbild för Fortum Värme

Vid årsskiftet upphörde AB Fortum Värme Holding att vara dotterbolag till Fortum Power and Heat AB och blev därmed ett intressebolag.

Fortum Värme: Sex miljarder i gröna investeringar

Nu har Fortum Värme betalat tillbaka sitt sista delägarlån. Därmed har all ägarfinansiering ersatts med egen extern finansiering, inför att bolaget vid årsskiftet blir hälftenägt av Stockholm Stad respektive Fortum. Hälften av Fortum Värmes finansiering, sex miljarder kronor, kan räknas som grön. 

Start för ångblåsning i nya biokraftvärmeverket

Fortum Värme tar nu ännu ett steg i driftsättningen av det nya biokraftvärmeverket i Värtan. Igår kväll, den 18 december cirka klockan 17 började ångblåsningen av rören i biokraftvärmeverket. Arbetet komme...

Fortum Värme Europas första energibolag med FSC® spårbarhetsstandard

Fortum Värmes mål är att fjärrvärmen senast 2030 till 100 procent ska baseras på återvunnen eller förnybar energi. Biobränslen ska komma från hållbara uttag. För att säkerställa detta behövs ett effektivt system för kontroll av biobränslenas ursprung.  Fortum Värme har nu som första energibolag i Europa och det andra i världen blivit certifierade enligt FSC® – Chain of Custody (CoC) Standard, spårbarhetsstandard.

Kommentar till Svenska Dagbladets artikel om klimatbovar

Rubriksättare vill väcka känslor och skapa intresse. Det är så det går till. Men när epitetet klimatbov sätts på ett av de koncept som tvärtom enligt alla bedömningar utgör en lösning på klimatfrågan,...

Fortum Värme emitterar obligationer för SEK 1,5 miljarder

Igår emitterade AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) (”Fortum Värme”) ett obligationslån under sitt MTN-program (Medium Term Note). Transaktionen bestod av en 2-årig obligation på SEK 1,5 miljarder med rörlig ränta, förfallodag 27 november 2017.

Norrenergi och Fortum Värme samarbetar för att stärka fjärrvärmens konkurrenskraft

Norrenergi och Fortum Värme har den 22 oktober tecknat slutliga avtal om en långsiktig samverkan inom fjärrvärmeområdet. Tillsammans levererar bolagen fjärrvärme till över en halv miljon hushåll och verksamheter i Stockholmsregionen. Genom samverkansavtalen säkerställs Norrenergis produktionskapacitet för framtiden och samtidigt möjliggörs ytterligare utveckling av hållbar kraftvärme för hela regionen.
Anders Egelrud

Fortum Värme: Ett aktivt klimatarbete ger affärsnytta

Det står utom allt tvivel att företag tjänar ekonomiskt på ett aktivt klimatarbete. Dessutom är det moraliskt det enda rätta. Lägg därtill att det är bråttom – näringslivet har en skyldighet att agera annars når vi aldrig tvågradersmålet. 

Systemperspektiv med miljönytta intresserar EU – Baylan och kommissionen på besök i nya biobränslekraftverket

Tisdagen den 13 oktober besökte EU-kommissionens vice ordförande och ansvarig för Energiunionen Maroš Šef?ovi? tillsammans med Sveriges energiminister Ibrahim Baylan det nya biokraftvärmeverket i Värtan som kommer att tas i drift 2016. Syftet med besöket var att få en bild av hur man med hjälp av ett systemperspektiv, biobränslen och teknikneutrala styrmedel formar ett hållbart energisystem som är kostnadseffektivt, energieffektivt och ger stor miljönytta. Besöket var ett led i det arbete som Energiunionen nu genomför att få in goda exempel och synpunkter som är värdefulla för det fortsatta arbetet.

Fortum Värme genomför arbeten i det nya biokraftverket i Värtan

Fortum Värme bygger ett nytt biobränslebaserat kraftvärmeverk i Värtan som kommer att värma 190 000 hem i Stockholm. Just nu pågår driftsättning och som en del av den torkas murbruket inne i pannan genom tillfälliga brännare. Det uppstod rök och lukt under fredagskvällen och även under helgen vilket är en konsekvens av torkningen.

Stockholm – framtidens nya hub för datahallar

Tillgång till förnybar energi och unika möjligheter att återvinna överskottsvärme gör Stockholm till framtidens hub för världens nya basindustri – datahallsindustrin. Det är Fortum Värmes övertygelse och fler ser nu möjligheterna till nya investeringar och energieffektiva lösningar nära staden.

Fortum Värme – Delårsrapport januari – juni 2015

Nettoomsättningen uppgick till 3 556 MSEK (3 684). Rörelseresultatet uppgick till 1 041 MSEK (1 125). Resultatet efter skatt uppgick till 535 MSEK (824). Försäljningen uppgick till 5 436 GWh (5 389) varav 4 396 GWh (4 461) utgjordes av värme.

Stort steg mot långsiktigt produktionssamarbete om fjärrvärme mellan Sundbyberg, Solna och Stockholm

Norrenergi och Fortum Värme har i dag tecknat en överenskommelse om ett långsiktigt produktionssamarbete för fjärrvärme. Tillsammans levererar bolagen fjärrvärme till över 500 000 hushåll och verksamheter i Stockholmsregionen. Genom överenskommelsen säkerställs Norrenergis produktionskapacitet för framtiden, samtidigt som en utveckling av hållbar kraftvärme för hela Stockholmsregionen blir möjlig. 

Gröna datahallar ger Stockholm världsunika möjligheter

Bahnhof och Fortum Värme har idag tecknat avtal om storskalig värmeåtervinning från Bahnhofs planerade datahall ”Green Hub” i centrala Stockholm. Fortum Värme kommer att leverera kyla till Bahnhof som i sin tur säljer tillbaka överskottsvärme till fjärrvärmesystemet. Möjligheten för datahallar att sälja sin överskottsvärme, som tidigare gick till spillo, till marknadspris gör Stockholm till en världsunik etableringsplats.

Ökad utsortering av matavfall och biogasutvinning – Stockholm Vatten och Fortum Värme i nytt samarbete

Ett nytt samverkansavtal har undertecknats mellan Fortum Värme och Stockholm Vatten. Samarbetet innebär att bolagen tillsammans ska hitta lösningar för att sortera ut matavfall som rötas och blir till biogas och biogödsel. Biogas används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar och biogödsel används som växtnäring till åkermark.

Fortum Värme gör den hittills största gröna obligationstransaktionen i SEK

Fortum Värmes mål är en 100% förnybar och återvunnen energiproduktion i Stockholm senast 2030. Under åren 2010-2016 investerar bolaget 7 miljarder i förnybar kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen. Den 6 maj gav Fortum Värme ut gröna företagsobligationer motsvarande 2,5 miljarder SEK. Det är därmed den hittills största gröna obligationstransaktionen i SEK. Fortum Värme är även det första energibolaget i Sverige som ger ut en grön företagsobligation.

Fortum kommenterar Byggnadsarbetarens utnämning

Idag den 1 december har tidningen Byggnadsarbetaren utsett arbetet med att bygga det nya biokraftvärmeverket vid Värtan till Årets sämsta bygge. Det är knappast något vi gläds över, men med den tragisk...

Fakta om Fortum Värmes säkerhetsarbete

Med anledning av den tragiska olyckan vid kraftverksbygget i Värtan vill Fortum Värme förtydliga säkerhetsarbetet på och vid byggområdet. Byggnationen av det nya biokraftvärmeverket i Värtan omfattas av ett antal lagkrav som reglerar säkerhetsarbetet. Säkerhet är en helt central fråga för Fortum Värme och därför har Fortum ställt en rad egna, utökade säkerhetskrav utöver rådande svensk lagstiftning.

Nu öppnas Sveriges första handelsplats för överskottsvärme

Idag inviger Fortum Värme Sveriges första återvinningsmarknad för överskottsvärme. Den återvunna energin används för att värma bostäder och producera varmvatten. Affärskonceptet kallas för Öppen Fjärrvärme. Potentialen är stor, bara överskottsvärmen från datahallar i Stockholm motsvarar årsuppvärmningen av cirka 60 000 normalstora lägenheter.

PC City och Fortum Värme bygger tillsammans ut fjärrvärmen i Täby

Panncentralen Citys samfällighetsförening (PC City) och Fortum Värme har ingått ett unikt samarbete kring värmeproduktion där de gemensamt rustar upp panncentralen i Grindtorp. Det ger de 2500 hushållen som finns hos PC Citys medlemmar en hållbar värmeleverans till låga kostnader. Det är även en viktig pusselbit i Fortum Värmes pågående plan att bidra till en miljömässigt- och ekonomiskt hållbar utbyggnad av fjärrvärmen i Täby kommun.

Den 21 oktober öppnar framtidens handelsplats för överskottsvärme

I Stockholm produceras mängder av överskottsvärme, från exempelvis datahallar och livsmedelsbutiker, som historiskt inte har kunnat tas tillvara. Sedan 2013 har Fortum Värme samarbetat med ett tiotal företag och organisationer för att testa och utveckla system där deras överskottsvärme kan förs ut i Stockholms fjärrvärmenät. Bland dessa piloter kan nämnas Stockholms stad, Bahnhof, Coop, ICA, Stiftelsen Stora Sköndal och Hemköp, företag som nu kan omvandla en kostnad till en intäkt. Den 21 oktober öppnar Fortum Värme världens första handelsplats för överskottsvärme. Den återvunna energin används för att värma bostäder och producera varmvatten. Detta kallas för Öppen Fjärrvärme, en ny marknad för återvunnen energi.  Potentialen är stor, bara överskottsvärmen från datahallar i Stockholm motsvarar årsuppvärmningen av ca 60 000 normalstora lägenheter. Lanseringen av Öppen Fjärrvärme kommer att förändra utvecklingen av  fjärrvärmemarknaden i Stockholm . På sikt tros modellen kunna spridas till andra länder och förändra branschen i sin helhet. Välkommen till Fortum Värmes lansering av Öppen Fjärrvärme där du får höra mer om framtidens handelsplats för överskottsvärme.

Så blir ditt nätsurfande fjärrvärme

År 2007 fanns det lika många datahallar som oljefält – 70 000 stycken i världen. år 2013 fanns det lika många datahallar som bensinstationer i G7-länderna – 200 000 stycken. Vad har det med fjärrvärme...

Fortum Värme – ny medlem i Prisdialogen 2015

Idag blev det klart att Fortum Värme går in i Prisdialogen – ett branschsamarbete mellan Riksbyggen, SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Svensk Fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Prisdialogen ska utvärderas av Energimarknadsinspektionen i januari 2015 och januari 2016, enligt uppdrag från regeringen.

Stiftelsen Stora Sköndal blir fjärrvärmeproducent – säljer överskottsvärme till Fortum

Från och med i höst kan Stiftelsen Stora Sköndal både köpa och sälja värme. Nu inleds ett samarbete med Fortum inom ramen för initiativet Öppen fjärrvärme. Med hjälp av fjärrvärmenätet kan värmen produceras där det för tillfället är mest effektivt att göra det. Det ger både en miljövinst och en möjlighet för Stora Sköndal att minska sina energikostnader.
Hållbar energi

Så här prissätts Fortums fjärrvärme

I en artikel i DN 12 oktober 2013 jämförs priserna hos olika fjärrvärmebolag och det konstateras att Fortum har högre priser än till exempel Södertörns Fjärrvärme. Att jämföra fjärrvärmepriser mellan olika ...
Byggarbetsplats biokraftvärmeverk Värtan

Första spadtaget för Sveriges största biobränslekraftvärmeverk

På torsdagen togs det första spadtaget för vad som ska bli Sveriges största energianläggning för biobränslen. Det bioeldade kraftvärmeverket i Värtan, Stockholm, ska stå klart i början av 2016. Restprodukter från skogsindustrin omvandlas då till 750 GWh el och 1700 GWh värme – vilket motsvarar halva uppvärmningen av en stad med samma storlek som Göteborg. Fortum investerar 4,4 miljarder kr i anläggningen vilket gör den till en av Sveriges i särklass största industriinvesteringar för närvarande.

Fortum investerar i nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Stockholm

Fortum Värme samägt med Stockholms stad har fattat beslut om investering i en ny biobränsleeldad kraftvärmeanläggning i Värtan, Stockholm. Värdet av investeringen är ca 4,4 miljarder kronor (500 miljoner euro) och är en del av Fortums gällande investeringsplaner. Den nya anläggningen kommer att ersätta delar av den existerande värmeproduktionen och öka Fortum Värmes totala elproduktion med ca en tredjedel. Bygget kommer att inledas omedelbart och anläggningen beräknas stå färdig 2016.

Seminarium om Öppen fjärrvärme

 "Vill du sälja din värme till oss?" var temat för onsdagens seminarium som Fortum Värme bjöd in till för att prata om planerna kring Öppen fjärrvärme. Drygt 70 kunder och andra intressenter fick unde...

Fortum investerar 164 miljoner till mer biobränsle vid Värtan

Fortum fortsätter utfasningen av fossila bränslen i sin värmeverksamhet. Nu investeras 164 miljoner kronor i ny lossnings- och lagringsutrustning för fasta, förädlade biobränslen i Energihamnen invid Värtaverket. Utrustningen möjliggör en ytterligare ökad biobränsleinblandning i kraftvärmeverket.

Ökad valfrihet för Fortums fjärrvärmekunder

Stockholmarna får nu möjlighet att välja mellan fem nya fjärrvärmeabonnemang. Fortums kunder får möjligheten att exempelvis jämna ut kostnaderna över året, binda den fasta kostnaden eller att välja ett abonnemang med en större andel rörligt pris. Ytterligare en fördel med fjärrvärmeabonnemangen är att de ger ännu bättre möjligheter att jämföra fjärrvärme med andra energialternativ.

Sollentuna Energi och Fortum Värme bildar gemensamt fjärrvärmebolag

Nu är det helt klart att Sollentuna Energi går in som delägare när Fortum Värme bygger ny kraftvärmeproduktion i Sigtuna kommun. Parterna undertecknade på torsdagen det avtal som innebär att Sollentuna Energi går in med femton procents ägande. Fortum Värme är huvudägare med resterande åttiofem procent.

Fortum presenterar miljöredovisning 2010 för fjärrvärme- och fjärrkyla i Stockholm

Idag, den 20 januari presenterade Fortum Värme företagets miljöredovisning för Stockholm 2010 som vänder sig till fastighetskunder. Rapporten visar att andelen tillförd förnybar och återvunnen energi ökade från 76 procent till 80 procent under året. Trots detta ökade mängden fossila bränslen i produktionen, framförallt användningen av eldningsolja, som en direkt följ av det mycket kalla vädret och bristande tillgång på biooljor. Den sammantagna klimateffekten blev att CO2-andelen per kWh minskade från 95 till 79 gram när indirekta utsläpp utanför den egna verksamheten inkluderas.

Fortum säljer fjärrvärmeverksamheterna utanför Stockholm

Fortum och infrastrukturfonder förvaltade av Macquarie har undertecknat ett avtal som innebär att Fortum säljer sin fjärrvärmeverksamhet med tillhörande anläggningar utanför Stockholmsregionen till Macquarie funds. Försäljningspriset uppgår till 2 miljarder SEK.

Fjärrvärme med 32 procent olivkärnor

Fortum fortsätter att öka andelen biobränsle på Värtaverket. Tester med olivkärnor som bränsle har gett mycket goda resultat. Målet är att Värtaverket ska bli Sveriges största anläggning för förnybar pro...
brista 2 sprängning

Startskottet för Brista 2

Idag avfyrades startskottet i Brista 2-projektet i Sigtuna Kommun. Kunder, medarbetare, samarbetspartners och övriga intressenter samlades för att fira att Fortum Värmes enskilt största investering i bo...

Miljardsatsning beslutad -Fortum bygger nytt kraftvärmeverk

Ny uthållig produktion för produktion av el och fjärrvärme ska byggas i Sigtuna utanför Stockholm. Fortum Värmes styrelse har nu fattat slutligt  investeringsbeslut om kraftväremeverket Brista 2. Investeringen, som uppgår till 1,9 miljarder kronor, är ett viktigt steg mot en uthålligare energiförsörjning och är den enskilt största satsningen i bolagets historia.
Fortums kraftvärmeverk Brista 2

Fortum får godkänt för nytt avfallseldat kraftvärmeverk i Brista

Torsdagen den 29 april fick Fortum positivt besked från miljödomstolen för den planerade utbyggnaden av kraftvärmeanläggningen i Brista norr om Stockholm. När den planerade avfallseldade anläggningen är på plats år 2013 kommer den producera 490 GWh värme och 150 GWh el per år, med hjälp av energi som annars skulle ha gått förlorad.

Stockholmarna stöder Fortums planer för fortsatt utfasning av fossila bränslen

Fjärrvärmen i Stockholm är i dag till större delen fri från fossila bränslen. Idag utgör de endast 13% av den totala mixen. Fortum fortsätter nu utfasningen och redan år 2015 kommer hälften av det kol som idag används vid Värtaverket att vara ersatt med biobränsle. Enligt en undersökning som Sifo genomfört delar Stockholmarna Fortums syn på i vilken takt de fossila bränslen ska minskas.
elbilsblogg

Fjärrvärmekunder i Stockholm tävlar i energibesparing

För tredje året i rad arrangerar Fortum Värmetävlingen, en tävling i energieffektiviseringar för bostadsrättsföreningar i Stockholm. I år deltar 161 bostadsrättsföreningar i Stockholm med sammanlagt cirka 14 000 boende.

Så här ser Stockholms nya kraftvärmeverk ut

Fortum Värme presenterar i dag sitt förslag till utformning av det biobränsleeldade kraftvärmeverk som planeras i Värtan. Under hösten har tre olika förslag utvärderats och visats för allmänheten och andra intresserade. Fortum har nu beslutat att arbeta vidare med förslaget från arkitektbyrån Urban Design/Gottlieb Paludan.
Hållbar energi

Fortum först med 3-årigt fastpris på fjärrvärme

Fortum inför vid årsskiftet ett valfritt fastpris som gäller i upp till tre år för fjärrvärmekunder i Stockholm. Oavsett vad som händer med skatter och andra kostnader betalar kunderna det pris de valt.
högdalen

Birka Värme moderniserar och bygger ut Högdalenverket

Birka Värme har tecknat avtal med Babcock & Wilcox Vølund gällande leverans av en ny avfallsbaserad panna till Högdalens kraftvärmeverk. Den nya pannan är en del i den modernisering och utbyggnad som ska genomföras i anläggningen, med start i höst.