Fortum inbjuder till utställning om solenergi

Inom 50 år måste det mesta av vår energianvändning komma från förnybara energikällor. Detta innebär en omfattande omställning av energiproduktionen. Solenergi är en av de energikällor som har störst potential. En av utmaningarna är att lagra energin för att kunna använda den när solen inte skiner.