800 miljoner till spansk solenergi

Nyteknik.se skriver att EIB, Europeiska Investerings Banken, nyligen beviljade ett lån på 800 miljoner kronor till ett nytt solkraftverk i Spanien. Unikt för detta kraftverk är att smält salt används för a...

Populärt stöd till solcellssystem

Nyteknik.se skriver att länsstyrelserna i slutet av juli mottagit 170 ansökningar om stöd till solcellssystem på totalt 125 miljoner kronor. Man kan få stöd för alla typer av nätanslutna solcellssystem om inst...
Solceller i solnedgång Glava

Svenskt företag prisat för solenergilösning

Det svenska företaget ClimateWell utsågs nyligen till "the most promising mature clean tech start-up in Europe". Det var skedde på den internationella miljöteknikkonferensen Transatlantic Green Platform 2009...

Staten satsar på solceller

Staten avsätter 150 miljoner kronor på tre år som ett stöd till alla som vill installera solceller som energikälla. Från den 1 juli ska en villaägare kunna få 60 procent av investeringskostnaden finansi...

Solel från Sahara

Solel från Sahara kan förse Europa med förnybar el. Till och med så mycket att klimatmålet för 2020 kan uppfyllas. Det skriver nyteknik.se som rapporterade från en vetenskapskonferens i Köpenhamn i börja...

Solenergi i Kina

Ny Teknik skriver att två kinesiska företag nu börjar bygga en enorm solenergianläggning som är 15 gånger större än världens idag största anläggning. Bygget inleds i år med en anläggning på 30 megawatt. ...