Kommer solen lösa vårt elbehov i framtiden?

Solel är idag den billigaste energikällan i många delar av världen. Kostnaden för solceller har minskat dramatiskt under de senaste åren. Marknadspriserna på solceller har minskat med mer än 90 procen...