Avestaforsen

Öppet hus på Avestaforsens kraftverk

Lördagen den 8 juli bjuder Fortum och Skanska allmänheten på öppet hus på Avestaforsens kraftverk. Besökarna kommer att få information om vattenkraften och även möjlighet att se stora delar av kraftverket. Deltagarna kommer även att få lyssna på blåsljud från den så kallade ”sugrörsbotten”.
damm

Fortum satsar på dammen i Stackmora

Fortum har beslutat att dra tillbaka ansökan om att riva dammen i Stackmora för att istället satsa på verksamheten. Fortum har lyssnat till de boende kring dammen och gjort nya beräkningar av lönsamheten. Totalt innebär den planerade satsningen en investering på 25 miljoner kronor under 1 års tid. Planerad byggtid är 2009-2010.