Fortum investerar i vågkraftsutveckling

Fortum har förvärvat en andel på 8,4 % i AW-Energy, ett finskt vågkraftteknikföretag. Investeringen är ett steg i Fortums strategi att delta i forskning kring, och utveckling av, klimatvänlig teknik för energiproduktion.
Untra vattenkraftverk

Fortum planerar storinvestering i Untra

Fortum planerar att investera 450 miljoner kronor i en ny vattenkraftsstation vid Untra i Tierps kommun. Den befintliga kraftstationen är byggd 1918 och flera av dess turbiner har i praktiken tjänat ut. Med en modern anläggning skulle effektiviteten vid kraftstationen kunna ökas avsevärt. Produktionen av förnybar el kan öka med 36 miljoner kilowattimmar efter investeringen.