EU stöder WaveRoller

AW-Energy, som Fortum är delägare i, tecknade nyligen kontrakt med EU om ett projekt för att bygga en fullskalig vågkraftsanläggning. Jättekul! Vågkraftsanläggningen kommer att byggas i närheten av Penic...
Untra vattenkraftverk

Förslaget till områdesbestämmelserna hotar vattenkraften i Untran

Förslaget till nya områdesbestämmelser vid Untran kan i praktiken dels leda till betydande svårigheter att höja säkerheten vid dammen , dels på sikt – till att den klimatneutrala kraftproduktion som pågått i snart hundra år hotas då möjligheterna till effektivisering inte utnyttjas.

Ny fiskväg invigd

Den tolfte september invigde Fortum en ny fiskväg - ett omlöp - vid Lundströmmens kraftverk i Sörforsa. I korthet kan man säga att ett omlöp är en fiskväg som anläggs för att underlätta för fisken att ...

Vågkraften – framtid eller förhoppning

Fortums andra seminarium under Almedalsveckan hade rubriken "Vågkraften - framtid eller förhoppning". I centrum för det välbesökta seminariet stod förstås det uppmärksammade projekt som Fortum genomför ...

Fortum och Seabased vågkraftspark – ett av de prioriterade projekten från Energimyndigheten

Tomas Kåberger, generaldirektör Energimyndigheten bekräftade idag på en pressträff i Lysekil att den planerade fullskaliga vågkraftparken utanför Smögen i Sotenäs kommun blir ett av de prioriterade projekt som kan få del av stödet för ny energiteknik. Det var i maj i år som Seabased Industry tillsammans med Fortum lämnade in en ansökan till Energimyndigheten om investeringsstöd. Det blir världens största fullskaliga anläggning i sitt slag. Den totala investeringen är på cirka en kvarts miljard kronor. Effekten blir ca 10 MW och årsproduktionen ca 25 GWh vilket motsvarar behovet hos drygt 1000 eluppvärmda villor (25 000 KWh) 400-500 aggregat kopplas samman i en park
vårflod

Fortums gejser i Härjedalen

När vårfloden forsar i Rändån i Härjedalen varnar ett pysande frustande från ån om att något är på väg att hända. Plötsligt står en dryga 100 meter hög vattenpelare upp från ån som närmast för tankarna till...

Fortum och Seabased Industry ansöker om investeringsstöd för vågkraftspark

Måndagen 4 maj lämnade Seabased Industry tillsammans med Fortum in en ansökan till Energimyndigheten om investeringsstöd för en fullskalig vågkraftsanläggning. Fullt utbyggd kommer den att vara på 10 MW och bli världens största anläggning i sitt slag. Den totala investeringen är på cirka en kvarts miljard kronor.
vårflod

213 vattenkraftverk i Sverige

Vattenkraftens andel av Fortums elproduktion varierar från år till år beroende på hur mycket vatten som finns. År 2008 stod vattenkraften för 44% av Fortums nordiska elproduktion. Fortum äger helt eller ...
Skevdi

För att göra en lång historia kort …

Vattenkraft i världen har lång historia. De första vattenkraftverken härstammar från Kina och redan på 1200-talet började man använda vattnets kraft i Sverige. Med turbiner och generatorers hjälp kunde ma...

Så fungerar vattenkraft

Vattenkraft, som är den viktigaste förnybara kraftkällan i Norden, står för cirka hälften av elproduktionen i de nordiska länderna. Vattenkraft bygger på ett naturligt kretslopp där vatten dunstar från hav...

Ostron ger vågkraft

Igår skrev nyteknik.se om vågkraft från företaget Aquamarine. Vågkraftverket Oyster Wave Energy Converter, som ställs på havets botten på cirka tio meters djup, rör sig med vågornas strömningar. Kraften i ...

Vågkraft på film från Lysekil

Min kollega Stefan Sjödin åkte nyligen till Lysekil för att fånga vågkraftverken på film! Först ser vi några klipp från fabriken där vågkraftverken byggs och slutligen visas några bojar till havs! [yout...

Intresseanmälan för vågkraft på västkusten

Energimyndigheten i Sverige har fått i uppdrag att stötta och stimulera utveckling av kommersiellt gångbar förnyelsebar energiproduktion genom investeringsstöd. Igår lämnade Fortum in en intresseanmälan om inve...

Fortum intresserade av att bygga en fullskalig vågkraftspark på västkusten

Fortum har tillsammans med Uppsala universitet tidigare satsat resurser i en testanläggning för vågkraft utanför Lysekil. Nu har Fortum och Seabased Industry, den svenska leverantören av utrustningen, tagit nästa steg och lämnat in en intresseanmälan till Energimyndigheten om investeringsstöd till en fullskalig anläggning med 500 aggregat och en effekt på 10 MW, en sammanlagd investering på nära en kvarts miljard kronor.

Vågkraft på plats i Lysekil

- Ett par vågkraftverk tack. - Varsågod, de finns i sjön! Just nu testar vi och Uppsala Universitet en ny typ av vågkraft utanför Lysekil i Bohuslän. Tekniken – som är anpassad för nordiska förhålland...

Ny innovation för vågkraft

Nyteknik.se skriver idag om en spännande innovation för vågkraft. Många vågkraftstekniker är direktdrivna, dvs. generatorn drivs ”direkt” av vågrörelserna, medan Ocean Harvester utjämnar energin i vågorna oc...