Besked efter miljödomstolens förhandling – Fortum kan starta produktionen vid kraftverket Eldforsen tidigast i februari

Det nya kraftverket i Västerdalälven i Eldforsen söder om Vansbro har varit startklart sedan juni 2009, men har på grund av avsaknad av drifttillstånd inte kunnat tas i bruk. Den 7 december höll Miljödomstolen huvudförhandling om tillstånd för att kunna starta produktionen. Besked om dom meddelas den 22 februari nästa år.

Miljödomstolen ger Fortum OK för full produktion i Untra

Miljödomstolen i Nacka Tingsrätt har idag gett Fortum godkänt att Untra kraftverk utnyttjas så långt som möjligt med sin maximala kapacitet. Det innebär att man har rätt att avleda 420 kubikmeter vatten per sekund genom kraftverket.
vågkraftboj

Första vågkraftbojen i Stockholm

I dag placerades en vågboj i Stockholms ström i syfte att visa upp tekniken. Det är Fortum som visar upp sin satsning på vågenergi under Love Stockholm. Samtidigt presenteras en färsk undersökning om svenskarnas inställning till vågkraft och andra förnybara energikällor.

7 av 10 svenskar är positiva till vågkraft

Vågkraften i Östersjön har potential att täcka drygt hälften av den el de svenska hushållen förbrukar under ett år. Intresset bland svenskarna är stort. Nästan sju av tio svenskar är positiva till att vågkraft produceras i sin kommun visar en undersökning som United Minds gjort på uppdrag av Fortum. Av den framgår även att de flesta är missnöjda med utbyggnadstakten när det gäller förnybar energiproduktion i Sverige.

Fortum återupptar full produktion i Untra

Fortum har på morgonen den 21 maj återupptagit full produktion vid Untra kraftverk i Uppsala län. Detta har skett efter att Miljödomstolen i Nacka Tingsrätt meddelat att förbudet mot att avleda mer än 25...
Avestaforsen

Kommentar till Uppdrag Granskning onsdagen den 5 maj

På onsdagen sände TV-programmet Uppdrag Granskning ett program om elmarknaden generellt och elcertifikat i allmänhet. I programmet pekas bland annat Fortums kraftverk i Avestaforsen ut som ett exempel på hur kraftbolag kringgår regelverket.

Uppdrag Granskning har kastat sig över elmarknaden

På sitt dramaturgiskt skickliga sätt, blandar man bilder från ett vinterkallt Norrland med felaktigheter och antydningar om hur elmarknaden fungerar och hur stödsystemen för förnybar produktion används. Ett av...

Mer stöd till Vågkraft

Energimyndigheten har beviljat 139 miljoner kronor i investeringsstöd till den planerade fullskaliga vågkraftparken utanför Smögen i Sotenäs kommun. Projektets totala investering är på ca en kvarts miljar...

Fortum och Seabased Industry får positivt besked från Energimyndigheten om investeringsstöd för vågkraftprojekt

Energimyndigheten har idag beviljat investeringsstöd till den planerade fullskaliga vågkraftparken utanför Smögen i Sotenäs kommun. Beskedet betyder att Energimyndigheten bidrar med 139 miljoner kronor av den totala investeringen på ca en kvarts miljard kronor. Det statliga stödet är välkommet för att utveckla tekniken mot kommersialisering. Med hjälp av demonstrationsprojektet kan Fortum utveckla vågkraften till ett betydande energislag inom Europa.