Startskottet för världens största vågkraftspark

På fredagen undertecknades det avtal mellan Fortum och företaget Seabased som innebär startskottet på vad som enligt planerna ska bli världens största vågkraftspark, placerad i Sotenäs kommun på västkusten. Totalt kommer en kvarts miljard kronor att satsas, varav Fortum står för ungefär hälften och Energimyndigheten för resterande del, och den installerade effekten blir 10 MW när parken står färdig 2014-15.

Öppet hus i Frykfors nya kraftstation

När Frykfors kraftstation hade öppet hus lördagen den 12 november kom mer än 500 besökare – trots att novemberdimman låg råkall och tung. Stationen ligger i Norsälven, i samhället Kil med ca 11 000 inv...

Öppet hus i Frykfors nya vattenkraftstation

På lördag den 12 november är det öppet hus i Fortums nya vattenkraftstation Frykfors i Norsälven, väster om Kil. Normalårsproduktionen i den nya kraftstationen ökar med 3,1 GWh till 25,6 GWh, vilket motsvarar behovet hos knappt 1300 eluppvärmda villor (20 000 KWh) - nästan hälften av småhusen i Kils kommun.
Vågkraftsparken vid Sotenäs

Fortum och DCNS utvecklar vågkraft i Frankrike

Fortum och det franska företaget DCNS skrev på måndagen under en avsiktsförklaring om samarbete inom forskning och utveckling av vågkraft. Första steget av samarbetet blir en förstudie för en demonstrationsanläggning i Frankrike.

Lägre vattennivåer i Värmland efter uppehållsväder

Efter flera dagar med uppehållsväder har Fortum sedan i fredags successivt kunnat minska tappningen från dammarna i Byälven, Norsälven och Klarälven. Väderprognosen för den närmaste veckan visar dessutom i huvudsak uppehållsväder över tillrinningsområdena för nämnda älvar vilket innebär att tappningen kan fortsätta att minska de närmaste dagarna.

Fortsatt höga vattennivåer i Värmland

Det är fortsatt höga nivåer i sjöar och vattendrag i Värmland, men Fortum har god kontroll på de reglerade vattendragen. Om väderprognoserna håller ska tappningen i Jössefors och Höljes kunna hållas stabil och eventuellt kunna minskas fram mot kommande helg.

Öppet hus i vårt nya vattenkraftverk i Eldforsen

Fortums nya vattenkraftverk Eldforsen i Västerdalälven, utanför Vansbro hade öppet hus lördagen den 3 september. Drygt 300 personer gick på rundvandring inne i kraftverket, ett hundratal besökte det in...

Höga vattennivåer i Värmland efter stora nederbördsmängder

Gårdagens stora nederbördsmängder i Västra och Norra Värmland har lett till snabbt stigande nivåer i sjöar och höga vattenföringar i vattendragen. Som vattenkraftoperatör följer vi de prognoser som lämnas löpande från bland annat SMHI för att hantera vattenmängderna på bästa sätt. Fortum har god kontroll på de reglerade vattendragen och följer händelseutvecklingen timme för timme. Fortum har också löpande kontakt med Länsstyrelsen och Räddningstjänsten i Torsby.

Öppet hus i Fortums nya vattenkraftverk i Eldforsen

Fortums nya vattenkraftverk Eldforsen hade öppet hus under lördagen den 3 september med drygt 300 besökare. Förutom att gå en tur inne i kraftverket kunde man besöka det intilliggande omlöpet Eldbäcken, en anlagd vattenväg för djur och växter. Forskarna fanns på plats för att berätta om den forskning som bedrivs av framför allt av Karlstads universitet för att studera hur djur- och växtlivet utvecklas i och längs med omlöpet beroende på område. Man kunde också provköra Fortums elbil.

SMHI analys stödjer den etablerade forskningen – vattenkraftens påverkan på sommarflödena i nedre Dalälven är mycket liten

Fortum har nu fått SMHI:s slutrapport om regleringens effekter på sommarflödena i Dalälven. Den bekräftar de preliminära resultaten – vattenkraftens påverkan på sommarflödena i nedre Dalälven är mycket små. Detta resultat bekräftar även den omfattande forskning som bedrivs vid Uppsala universitet, vilka är de ledande i Sverige inom myggforskningen.

Efter tillstånd från miljödomstolen – Fortum uppgraderar dammarna vid Parteboda kraftverk

Fortum har genomfört en fördjupad dammsäkerhetsutvärderng för dammarna som hör till Parteboda kraftverk vid Ljungan. I samband med utvärderingen konstaterades att dammarna behöver uppgraderas för att möta branschens ökade krav på dammsäkerhet. När det säkerhetshöjande arbetet är klart om två år kommer dammarna att klara så kallade 10 000-års flöden.

Välkommet besked av Miljööverdomstolen om Eldforsen

Efter det att Miljödomstolen i januari gav Fortum tillstånd att ta kraftverket i Eldforsen i bruk har arbetet med att starta upp kraftverket pågått. Parallellt med detta överklagades domen. Miljööverdomstolens besked att det inte finns några skäl att ge prövningstillstånd är välkommet och innebär att Eldforsens hundraåriga tradition av kraftproduktion kan fortsätta.

Klartecken för Eldbäcken

Vi har nu fått klartecken av Miljödomstolen att ta det nya kraftverket i Eldforsen i bruk. Stationen är belägen söder om Vansbro i Västerdalälven och har stått klart, i avvaktan på drifttillstånd, i nära tv...

Positiva besked från miljödomstolen – Fortum får driftstillstånd för kraftverket Eldforsen

Fortum har idag fått klartecken av Miljödomstolen att ta det nya kraftverket i Eldforsen i bruk. Stationen är belägen söder om Vansbro i Västerdalälven och har stått klart, i avvaktan på drifttillstånd, i nära två år. Kraftverket kommer nu att tas i drift så fort som möjligt. Eldforsen beräknas producera el motsvarande drygt 2 000 eluppvärmda villors årskonsumtion.
damm

Dammsäkerhet i fokus

  För alla de energibolag som äger vattenkraftsanläggningar är säkerhetsfrågorna viktiga. Med utgångspunkt i att klimatförändringarna väntas påverka flödena i våra älvar har branschen höjt kraven f...

Eldforsen väntar på vatten

Sedan i juni 2009 står det nya kraftverket i Eldforsen färdigt. Men turbinen står fortfarande stilla och vattnet flyter förbi utan att producera el. Att Sverige just nu behöver all el som går att uppbå...