Nya prövningar för vattenkraften?

Den svenska vattenkraften kan komma att omprövas i grunden. Det kan bli aktuellt med helt nya tillstånd och villkor för i stort sett alla vattenkraftverk. Det framgår av det delbetänkande ”Ny tid ny prö...
vårflod

Hotet mot vattenkraften

Kanske har vi från branschen ropat att vargen kommer för ofta och motsatt oss förändringar vilket naggat vår trovärdighet i kanten, en trovärdighet som verkligen behövs nu för att försvara det som är ry...

Låg vattennivå i Skagern

Vattennivån i sjön Skagern kommer att vara läge än normalt under september. Orsaken är att Gullspångs kraftverk ska renoveras. Fortum uppmanar nu de som har båtar och bryggor i sjön att vara beredda på de för årstiden lägre nivåerna.
vårflod

Vattenkraftsskattens grunder bör ses över

Utformningen av dagens vattenkraftsskatt bör ses över med hänsyn till energiskattedirektiv. Det anser Fortum som nu vänt sig till EU-kommissionen för att få klarhet i om skatten kan tas ut på dagens sätt med hänsyn till EU:s regler om punktskatter och statsstödsregler.
vårflod

Fortums Vårflodsprognos v 18

Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.
Jössefors kraftstation, Arvika

Stor satsning på Jössefors

Under slutet av april inleds en omfattande uppgradering av Jössefors kraftstation i Arvika kommun. Arbetena beräknas vara klara i slutet av juni och innebär att driften tryggas för de kommande femton åren.
Höljesdammen under renovering

Höljesdammen

Ombyggnaden av Höljesdammen är nu i full gång. Dammen som är en av Sveriges största ligger i Värmlandskommunen Torsby nära den norska gränsen. Ägaren Fortum investerar närmare en halv miljard kronor på att förstärka dammen och bygga en nytt utskov där vattnet kan släppas igenom. När projektet är klart kommer dammen att klara det största vattenflödet som kan uppstå på tiotusen år.

Lugnet före Vårfloden

Vårfloden utgör många år en utmaning för såväl närboende till älvar och vattendrag som för räddningstjänst och vattenkraftsföretag. I år tyder de flesta tecken på en lugn vårflod.

Döm inte ut morgondagens teknik

Det har tagit oss femtio år att bygga upp det nuvarande energisystemet. Det kommer troligen att ta minst femtio år att bygga upp en energiförsörjning som huvudsakligen baserar sig på förnybar energi.  På väg...

Lanforslyftet

Lanforsens kraftverk genomgår en omfattande uppgradering för att trygga driften de kommande 15 åren. Framförallt byts elutrustning, kontrollutrustning och kylsystem ut. Andra åtgärder är att se över intagsgaller och utrustningen för att ta bort skräp vid intagen.