Vågkraftsparken vid Sotenäs

Vågkraftsparken vid Sotenäs ansluten till nätet

I helgen uppnåddes en viktig milstolpe för både Fortum och Seabased när vågkraftsparkens undervattensställverk anslöts till nätet. När generatorerna - de vågenergiomvandlare som syns som gula bojar på havsytan - blir anslutna kan denna teknik då börja testas i skarpt läge.

Fortum deltar i miljöprojekt i Värmland – river ut dammen i Acksjön

Tillsammans med Klarälvens vattenråd , och Länsstyrelsen Värmland har Fortum tagit fram en programförklaring om en åtgärdsplan att genomföra biotopförstärkande åtgärder i Acksjön och Acksjöälven. Åtgärderna innefattar bland annat en utrivning av Acksjödammen. I samband med åtgärderna planeras ett uppföljningsprogram för att se hur åtgärderna påverkar de lokala ekosystemen.

Vattenkraften är navet i det svenska energisystemet – men finns förutsättningarna för att fortsätta vara det?

Fortum presenterade idag sin Energy Review med fokus på vattenkraftens förutsättningar vid ett välbesökt seminarium i Stockholm. I fokus står en miljölagstiftning som behöver moderniseras och den svenska tillämpningen av EU:s ramvattendirektiv som skapar problem helt i onödan. Tillsammans med ett skattesystem där minst 70 % av driftkostnaderna utgörs av skatt är situationen allvarlig.

Lågt vatten i Marmen

De närmaste veckorna kommer vattennivån i sjön Marmen som ligger utmed Ljusnans sträckning att vara cirka 40 centimeter lägre än normalt för årstiden. Sänkningen som ligger inom ramen för gällande tillstånd ...

Lägre vattennivåer än normalt

De närmaste veckorna kommer vattennivåerna att vara lägre än normalt för årstiden i ett flertal av de områden där Fortum har kraftproduktion. Orsaken är det för årstiden torra vädret kombinerat med en ökad efterfrågan på elektricitet vilket göra att produktionen går på högvarv.
Gråda Kraftverk

Efter fem år är Fortums modernisering av Gråda vattenkraftverk snart klar

Fortum avslutar under sensommaren 2015  den ordentliga uppgraderingen av Gråda vattenkraftverk, Djura, Leksands kommun, vilken påbörjades redan 2010. Renoveringen har fokuserat på  miljö-, och personalförbättrande åtgärder vid kraftverket som har varit igång sedan 1951. Under renoveringen har Fortum även framgångsrikt testat olika tekniska lösningar för att minska generatorernas effektförluster.
Råda

Fortum förbättrar dammsäkerheten vid Råda kraftverk

Fortum avslutar under 2015 sina arbeten för att förbättra dammsäkerheten vid Råda vattenkraftverk. För de boende i Långheden och Råda är den största förändringen att det nu blir fritt fram för allmänheten att använda dammkrönet för att ta sig mellan samhällena
Skevdi

Fortums totalrenovering av Skedvi vattenkraftverk nu klar

Under sommaren har sista handen lagts vid den totalrenovering av Skedvi vattenkraftverk i Säters kommun som påbörjades 2014. Drygt en kvarts miljard kronor har lagts på en modernisering som innebär att kraftverket kan producera förnybar el i 50 år till. Samtidigt har arbetsmiljön på verket förbättrats och risken för miljöpåverkande utsläpp reducerats.

Klart politisk besked igår om vattenkraften – klimatfrågan måste in i miljöbalken

Det framgick under tisdagen i samband med att Fortum släppte rapporten Vattenkraft Påståenden & fakta. Rapporten är framtagen av Sweco på uppdrag av Fortum och syftar till att så objektivt som möjligt besvara en rad olika frågeställningar kopplade till svensk vattenkraft. Detta är viktigt därför att samtidigt som det globala perspektivet har ökat i betydelse så ger inte miljölagstiftningen stöd för sådana avvägningar.

Nej till Edeforsen

Mark- och miljööverdomstolen har i dag avslagit Fortums ansökan om att få förnya Edeforsen kraftverk i Ljusnan.

Fortum förbättrar dammsäkerheten vid Lima kraftverk

Fortum har nu inlett arbeten för att förbättra dammsäkerheten vid Lima vattenkraftverk som ligger utmed Dalälven i Malung-Sälens kommun. Lima kraftverk togs i drift 1960, och efter 55 års drift är det dags att investera 100 miljoner för att förbättra dammarna så att de möter dagens krav.

Minskande flöden i Dalälven och Klarälven

Efter 5 veckor med regn och ökande vattenföringar i vattendragen har det nu vänt och med mindre regn och mer sol börjar det sakta torka upp i Dalälven och Klarälvens tillrinningsområden.

Fortum: Moderniseringen av Untra principiellt viktig för vattenkraften

Fortum har nu lämnat in en ansökan om miljötillstånd för att modernisera vattenkraftverket Untra som ligger utmed Dalälven i Tierps kommun. Untra har närmare hundra på nacken och moderniseringen är på sikt helt nödvändig för fortsatt produktion. Moderniseringen omfattar även viktiga miljöförbättringar. Ärendet är principiellt mycket viktigt då många av Sveriges äldre vattenkraftverk ligger i skyddade älvsträckor.
Avestaforsen

Avestaforsens brus blir musik i konstprojektet Whitewater

I samarbete med Fortum kommer konstnären Håkan Lidbo samt programmeraren Per-Olov Jernberg att göra musik av Avestaforsens rörelser. Konstprojektet Whitewater omvandlar vattnets flöde till realtidsgenererad musik och animationer som en del av konstutställningen Avesta Art. Syftet är att lyfta fram vattnets kraft, något som är en grundläggande förutsättning för liv på jorden och som dessutom, mer direkt, förser oss med den elektricitet som gör vår livsstil möjlig.

Kompletterande vårflodsprognos vecka 20

Även om vattennivåerna ligger inom det normala under vårfloden i såväl Dalälven som Klarälven så ger ökad tillrinning ökande nivårer de närmsta dagarna.
vårflod

Vårflodsprognos vecka 20

Årets vårflod börjar nu komma igång på allvar i de områden där Fortum har huvuddelen av sin vattenkraft. Regn och högre temperaturer har satt fart på snösmältningen i fjällen. Vattennivåerna kommer nu att stiga i Ljusnan, Dalälven och Klarälven. För delar av Dalälven når flödet upp till en normal vårflod i övrigt är det fortsatt något under normala nivåer.

EU:s Horizon 2020-program tilldelar 17 miljoner euro till ett forskningsprogram om vågkraft som koordineras av Fortum

EU-kommissionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 har beslutat anslå 17 miljoner euro till forskningsprojektet Clean Energy From Ocean Waves (CEFOW) som koordineras av Fortum. Det femåriga projektet ska forska i och utveckla av vågenergitekniken Penguin, som utvecklats av det finska företaget Wello, i elnätsanslutna förhållanden. Testprojektet kommer att genomföras vid Wave Hubs vågkraftstestcenter i Cornwall, Storbritannien, där Fortum har leasat en plats.

Lugn vårflod

Fortum brukar regelmässigt gå ut med veckovisa vårflodsprognoser för de områden där företaget har verksamhet. I år ser dock vårfloden ut att bli mycket lugn. Mot den bakgrunden är Fortums prognos att det i dagsläget inte finns något behov av veckovisa prognoser.

Seabased sjösätter sin första vågkraftpark

Fortum, tillsammans med Seabased Industry AB och Energimyndigheten, håller på att skapa sin första vågkraftpark, nordväst om Smögen. Sjösättningen av den första delen av vågkraftparken slutförs under veckan. Allt som allt installeras 36 generatorer och 1 ställverk på havsbotten. 

Det är Bollnäs som gäller när företagarna får välja

Sedan i höstas har Fortums alla elkunder kunnat välja vilket vattenkraftverk de vill ha sin el ifrån. Det visar sig att Dönje vattenkraftverk är populärast hos Fortums företagskunder. Vattenkraftverket, som stod färdigt 1953, har en normal årsproduktion på 340 GWh/år, vilket motsvarar elanvändningen hos 17 000 eluppvärmda småhus.

Värmlänningarna gillar sitt vattenkraftverk Edsforsen

Sedan i höstas har Fortums alla elkunder kunnat välja vilket vattenkraftverk de vill ha sin el ifrån. Det visar sig att värmlänningarna är ”sitt” vattenkraftverk trogna – Edsforsen blev snabbt fulltecknat. Sedan 1949 har Edsforsen bidragit till att lysa upp Värmland.
Untra vattenkraftverk

Stockholmarna gillar sitt vattenkraftverk Untra

Sedan i höstas har Fortums alla elkunder kunnat välja vilket vattenkraftverk de vill ha sin el ifrån. Det visar sig att stockholmarna är ”sitt” vattenkraftverk trogna – i nästan hundra år har vattenkraftverket Untra, Stockholms första egna vattenkraftverk och känt för sin påkostade interiör och exteriör, lyst upp huvudstaden och det är också det som är det mest populära när stockholmarna får välja.

Ny chans för Edeforsen

I september förra året avslog Mark- och miljödomstolen Fortums ansökan om att få förnya Edeforsens kraftverk i Ljusnan. Fortum överklagade beslutet till Mark- och miljööverdomstolen som nu meddelat att man tar upp ärendet till prövning.