edsforsen

Ny strategi avgörande för vattenkraftens framtid

Utgångspunkten för Fortums nya strategi för moderniseringen av den svenska vattenkraften är mer energiproduktion – men också fler skräddarsydda miljölösningar. Då Dalälven är först ut i företagets förnyelseplane...
Fortum_flags_1

Trap- and transport även för nedströmsvandrande laxfisk i Klarälven föreslås i ett nyligen avslutat flerårigt forskningsprojekt

På ett seminarium vid Arlanda idag presenterade Karlstad universitet resultaten från ett femårigt forskningsprojekt som undersökt möjligheter till att öka överlevnaden hos nedströmsvandrande laxfisk i Klarälven. Närvarade gjorde bl.a. representanter från Fortum och andra kraftbolag, Kammarkollegiet, Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Vattenmyndigheten Västerhavet, Länsstyrelsen i Värmland, Länsstyrelsernas Fiskeutredningsgrupp (FUG), Klarälvens vattenråd, Sportfiskarna, Sveriges Lantbruksuniversitet samt ett par konsultföretag inom fiskvägsteknik.
dsc-5625

Klarälvens Älvstädning avslutar sommarens mest meningsfulla projekt

Under Älvstädningen den 2-3 september rensades älvstränderna längs med Klarälven. Totalt deltog ca 300 ungdomar från 13 lokala idrottsföreningar som hjälptes åt att rensa bort fyra ton skräp längs med utvalda sträckor av älven. Det var sista älvstädningen för i år, som har skett i samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige.
Fortum_flags_1

Årets sista Älvstädning sker längs med Klarälven

I juni inleddes Älvstädningen 2017 där ungdomar från lokala idrottsföreningar plockar skräp på utvalda strandsträckor utmed Dalälven, Ljusnan, Gullspångsälven med biflöden och Klarälven, i ett samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige. Nu är det dags för sista städarhelgen för i år, denna gång längs med Klarälven den 2-3 september.
Fortum_flags_1

Idrottsföreningar städade rent kring Ljusnan

Under Älvstädningen den 12-13 augusti rensades älvstränderna längs med Ljusnan. Totalt deltog ca 200 ungdomar från 12 lokala idrottsföreningar som hjälptes åt att rensa bort 2,4 ton skräp längs med utvalda sträckor av älven. Städningen sker i samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige, och det märktes att även Ljusnan behövde rensas; bl.a. hittades plasttunnor och förpackningar.
borlange-judo-2-534x355

Sanning eller konsekvens

Helgen den 17-18 juni var det premiär för årets Älvstädning och det städades längs med Dalälven. Det är det femte året vi genomför Älvstädningen tillsammans med idrottsrörelsens miljöorganisation Städa Sverige....
borlange-judo

Idrottsföreningar städade upp längs med och i Dalälven

När älvstädningen nu går in på sitt femte år har den delats upp i en helg per älv. Först ut var de 900 ungdomar från 35 lokala idrottsföreningar som under helgen 17-18 juni rensade utvalda sträckor vid och i Dalälven. Att älvstädningen, som sker i samarbete med Städa Sverige, idrottens miljöorganisation, gör nytta är uppenbart – förutom en massa plast var det allt från bortglömda surströmmingsburkar till en halv jolle som rensades bort.
fish_ladder_07

Fortum och berörda fiskevårdsområdesföreningar i Österdalälven – Siljan har kommit överens

Fortum och berörda fiskevårdsområdesföreningar i Österdalälven - Siljan har kommit överens om hur kompensationen för vattenkraftens påverkan på fisket i Österdalälven ska genomföras. Överenskommelsen innebär att fiskvägar byggs för uppströms och nedströms vandring förbi de tre vattenkraftverken Blyberg, Spjutmo och Väsa. Fortum kommer även att bidra med medel till berörda fiskevårdsområdesföreningar så att de kan säkra en bra livsmiljö för fisken.
Järvsöbollklubb

Älvstädningen 2017 inleds i juni

Under fyra helger i sommar kommer flera älvar i Sverige städas. Det är ungdomar från lokala idrottsföreningar som plockar skräp på utvalda strandsträckor utmed Dalälven, Ljusnan, Gullspångsälven med biflöden och Klarälven, i ett samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige. Tillsammans bidrar vi till att göra älvmiljöerna renare. Startskottet är den 17-18 juni längs med Dalälven.
Fortum_flags_1

I Dalälven är vårfloden över, i Klarälven är nivåerna fortsatt lägre än normalt trots gårdagens regn

I Dalälven med biflöden kulminerade vårfloden under helgen vecka 20 och nivåerna är i flera fall lägre än normalt utom i Svärdsjövattendraget där vattenflödet är mycket lågt. Klarälvens övre tillrinningsområden fick mycket regn i mitten på maj och på norska sidan var vattenföringen betydligt högre än under en normal vårflod. Detta ledde till att nivån steg snabbt i Höljessjön och magasinet är nu i det närmaste helt fullt.
vårflod

Vårflodsrapport Klarälven och Dalälven – kalla nätter och liten nederbörd

Värmen i slutet av förra veckan satte lite fart på snösmältningen i både Trysilfjällen och Dalafjällen och tillrinningarna ökade snabbt under några dagar. Under denna vecka är temperaturen åter lägre med minusgrader på nätterna. Snösmältningen har därför stannat av och vattenflödet i över delen av Västerdalälven och tillflödet till Höljessjön i Klarälven minskar nu.
koljson

Fortum ansöker om att riva dammen i Kolsjön i Arvika

Dammen i Kolsjön är belägen i Arvika kommun ca två mil söder om Arvika. Dammen är en regleringsdamm vars bidrag till det svenska elsystemet inte är särskilt stort. Därför ansöker nu Fortum om att riva ut dammen och låta vattnen återgå till sitt naturliga flöde. I samband med utrivningen kommer biotopförstärkande åtgärder att utföras för att främja den biologiska mångfalden.
b-r0011271-lax-close-205x300

Snart har vi inte en öring på fickan!

För femte året i rad släpper vi tillsammans med Stockholms stad och HEBA ut 30 000 laxar och havsöringar i Stockholms Ström. Vi ser dessa laxar som en symbol för att vi lever i en av världens renaste huvuds...
avesta-oppet-hus

Välkomna på öppet hus i Avesta!

Lördagen den 22 april arrangerar vi på Fortum ett öppet hus i Avestaforsens vattenkraftverk (nya delen). Avestaforsen har en lång historia av att förse Sverige med förnybar elektricitet och vi är stolta...

Fortum: Lägre nivåer i Skagern tidigare än vanligt men inte större än normalt

Kontrollutrustningen i Gullspångskraftverk behöver bytas ut. Under det arbetet kommer kraftverket vara avstängt. Fortum vill inte riskera att Gullspångslaxens lekgrus nedströms spolas bort om det kommer höga flöden under vårfloden. Därför har sjön Skagern börjat sänkas av inför att arbetet med Gullspångs kraftverk påbörjas den 2 maj. Den praktiska konsekvensen för boende runt sjön är att det i praktiken blir som vanligt – fast med en månads förskjutning, under förutsättningen att det är normal nederbörd under försommaren

Fortum har fått tillstånd att riva ut dammen i Acksjön

Den 22 februari meddelade mark och miljödomstolen i Vänersborg att Fortum får tillstånd att genomföra de miljöåtgärder som företaget tidigare ansökt att genomföra vid Acksjödammen i Hagfors kommun. Projektet innebär att Fortum tillsammans med länsstyrelsen i Värmland genomför biotopförstärkande åtgärder i Acksjön och Acksjöälven, bland annat genom att riva ut Acksjödammen.

Fortum får grönt ljus att modernisera Untra vattenkraftverk

Mark- och miljödomstolen i Nacka har beviljat Fortum tillstånd att utföra dels dammsäkerhetshöjande åtgärder, samt dels en modernisering av vattenkraftverket enligt Fortums ansökan. Fortum fick dock avslag på ansökan att samtidigt anlägga en biokanal.