Fortum vill riva ut tre regleringsdammar i Limån – ska ge bättre förutsättningar för Siljansöring och flodpärlmusslan

I slutet av 2019 lämnade Fortum in en ansökan om utrivning av tre regleringsdammar i Limån, Leksand, då ingen av dessa används för kraftproduktion. Ansökan omfattar  även att få lägga ut sten och naturgrus vilket har två syften. Dels för att behålla en högre vattennivå i dammarna, dels för att skapa bättre förutsättningar för Siljansöringen och flodpärlmusslan.

Fortum förbättrar för fisken och flodkräftan i Klamma älv – river ut fyra dammar

Onsdagen den 16 oktober började arbetet med utrivningen av fyra dammar i anslutning till sjön Upplunden. Syftet med utrivningen är att skapa bättre vandringsmöjligheter för fisken. I samband med utrivningarna genomför Fortum biotopförbättrande åtgärder. Det innebär att det fylls på med stenar och naturgrus i bäckfåran för att få till en jämn bottenlutning efter utrivningen.

Laxens Dag vid Gullspångsforsen

Lördagen den 26 oktober öppnar Fortum upp för en dag tillägnad lax. Evenemanget äger rum vid Gullspångs kraftverk mellan 12-16 och flera aktörer kommer att finnas på plats för att bl.a. visa film, fisk, forskning, modellering och presentation av laxprojektet GRAP. Det kommer att finnas möjligheter att gå en promenad tillsammans med Gullspångs kommun för att se laxtrappan, eventuell laxlek samt få historiken om Gullspångslaxen.

Älvstädningen klar – mindre skräp i år än väntat

Årets Älvstädning resulterade i 23 ton bortplockat skräp. Trots att projektet i år inkluderat en ny älv samt flera föreningar, minskade mängden skräp med 7 ton jämfört med förra året, något som är mycket positivt. Älvstädningen pågick mellan 17 augusti och 8 september och då ca 2000 deltagare, från Indalsälven ner till Gullspångsälven, deltog.

Klarälven och Gullspångsälven avslutar årets Älvstädning

Älvstädningen, i samarbete med idrottens miljöorganisationen Städa Sverige, är nu inne på sitt sjunde år. I år inleddes den i Indalsälven och avslutas den 7-8 september med Klarälven och Gullspångsälven. Av de drygt 2000 idrottsungdomar som anmält sig är det 520 som kommer att städa denna helg. Björn Ferry, ambassadör för älvstädningen, deltar i städningen tillsammans med ett hundratal ungdomar i Karlskoga under lördagen för att fira avslutningen.

Fortum installerar alternativ fiskväg vid Spjutmo kraftverk

I juli installerades en ny innovativ lösning för fiskpassage vid Spjutmo kraftverk, Österdalsälven. Lösningen, som kallas Fishheart, testas som ett alternativ till en traditionell fisktrappa och är tillverkad i Finland av företaget Kalasydän Oy.

Älvstädningen har åter kommit till Dalälven

Älvstädningen, i samarbete med idrottens miljöorganisationen Städa Sverige, är tillbaka för sjunde året i rad. Under fyra helger städar över 2000 idrottsungdomar bort skräp från fem älvar, och nu har turen återigen kommit till Dalälven. Därefter väntas Älvstädningens sista helg längs Klarälven och Gullspångsälven.

Sveriges första klimatanpassade lax- och öringsodling är invigd

Den 20 augusti invigdes Fortums nya klimatanpassade kompensationsodling av lax och öring vid Gammelkroppa Laxodling, Filipstad. Genom den innovativa anläggningen, som är den första i sitt slag i Sverige, går det att värmeväxla för att förbättra förutsättningarna för både fiskarna och miljön.

Dags igen för Älvstädningen längs Ljusnan

Älvstädningen, i samarbete med idrottens miljöorganisationen Städa Sverige, är tillbaka för sjunde året i rad. Under fyra helger städar över 2000 idrottsungdomar bort skräp från fem älvar, och nu har turen återigen kommit till Ljusnan. Därefter väntar Dalälven, Klarälven, Gullspångsälven.

Älvstädningen 2019 startar i Östersund

Älvstädningen, i samarbete med idrottens miljöorganisationen Städa Sverige, är tillbaka för sjunde året i rad. Under fyra helger kommer lokala idrottsföreningar städa bort skräp från Ljusnan, Dalälven, Klarälven, Gullspångsälven samt det nya tillskottet Indalsälven. Fortum och Städa Sverige arrangerar ett event i Östersund den 17 augusti som startskott på årets Älvstädning. Deltar gör även Björn Ferry, Älvstädningens ambassadör.

Älvstädningen växer – analyserar förekomst av mikroplaster

Älvstädningen, det årligt återkommande miljöinitiativet, kommer nu för första gången även ta vattenprover för att kunna spåra förekomster av mikroplaster i älvarna. Ett urval av de idrottsföreningar som deltar väljs ut för att ta vattenprover i samband med att de städar sin älv. Syftet är att öka kunskapen om mikroplasternas förekomst i våra vattendrag.

Fortum tecknar avtal med ONE Nordic om drift och underhåll av Fortums 119 vattenkraftstationer

Fortum Sverige AB har efter en upphandlingsperiod valt att tilldela ONE Nordic AB ett större uppdrag inom vattenkraften. Avtalet innebär att ONE Nordic tar över ansvaret för underhåll inkl. mindre projekt och lokal drift av Fortums 119 vattenkraftkraftstationer, 232 dammar samt 209 aggregat i Gullspångsälven, Klarälven, Ljusnan, Ljungan, Dalälven, Indalsälven och Ångermanälven. Avtalet sträcker sig över tre år med option på ytterligare två år med start senast årsskiftet 2019/2020. I samband med avtalsövergång sker en verksamhetsöverlåtelse och ONE Nordic övertar cirka 200 medarbetare från nuvarande leverantör.

Fortum fortsätter samarbetet med Upplandsstiftelsen

Den 6 maj skrev Fortum på ett avtal som förlängde samarbetet med Upplandsstiftelsen i två år. Arbetet gäller att göra en översyn av naturvårdsplanen från 2008-2009 för Fortums mark i anslutning till Untra kraftverk vid Dalälven. Förhoppningen är att kunna ge förslag på nya miljöåtgärder som har en positiv påverkan på den biologiska mångfalden i området.
vårflod

Vårflodsrapporten: Regn ger ökande flöden

Maj har gett oss varierade väder med en hel del nederbörd. Under helgen har flödet i både Klarälven och Dalälven ökat. Fortum följer löpande både hur väderprognosen uppdateras och hur mycket regn som faktiskt kommer och uppdaterar därefter tappningsplanerna för Dalälven och Klarälven dagligen. Nivåerna det handlar om är fortfarande lägre än en normal vårflod, men i exempelvis Västerdalälven kan flödet öka med närmare femtio procent under veckan. För Klarälven visar väderprognosen nu på fyra dagar till med regn och innan tillflödet vänder nedåt igen kan tappningen behöva ökas ytterligare. Hur mycket beror helt på hur mycket regn det kommer.

Öppet Hus på vattenkraftverket i Forshuvud

Lördagen 1 juni öppnar Fortum upp portarna för allmänheten till Forshuvuds kraftverk i Borlänge. Nytt för i år är en unik lösning där ett storskaligt batteri kopplats till vattenkraftverket vilket innebär kraftigt förbättrade möjligheter att balansera väderberoende produktion som vindkraft.

Fortum får tillstånd att riva ut dammar i Klamma älv och Kvarnbäcken

Utrivningen av dammarna kommer att innebära bättre vandringsmöjligheter för fisken då vattendragen kring sjön Upplunden i Hagfors tillåts återgå till sina naturliga tillstånd. Det var i februari 2018 som Fortum ansökte om att få riva ut fyra mindre dammar i anslutning till sjön Upplunden kommun. Den 30 april i år fick Fortum tillstånd att riva ut dammarna, som tidigare använts för flottning och reglering.

Fortums unika batteri- och vattenkraftslösning i Forshuvud är nu i drift

Fortums innovativa lösning där ett storskaligt batteri kopplats samman med vattenkraftverket vid Forshuvud, Dalälven, är nu i drift. Med mer väderberoende elproduktion blir vattenkraften än viktigare som reglerkraft. Med det kommer även kraven på att snabbt kunna täcka upp när det mojnar öka. Vattenkraften kan leverera stora mängder effekt men har svårt att hänga med i dessa snabba förändringar samtidigt som ett storskaligt batteri kan ge maximal effekt på några millisekunder. I Forshuvud har Fortum därför investerat i en lösning som kombinerar båda teknikers fördelar.

Tidigarelagd Älvstädning i Leksand gav 40 procent mer skräp

I Leksand satsade Fortum och Städa Sverige på att städa innan vårfloden, något som efterfrågats lokalt i flera år av föreningarna. Det visade sig ge effekt. Resultatet blev rekordhögt för sträckan - hela 2,3 ton städades bort, vilket är 40 procent mer än förra året. Dessutom plockades dubbelt så mycket miljöfarligt skräp. Mycket av skräpet var gammalt skräp som legat länge.

Bergviks kraftverk slår upp portarna

Lördagen den 11 maj öppnar Fortum upp dörrarna till vattenkraftverket i Bergvik för allmänheten. Förutom möjligheten att titta in i anläggningen som uppfördes 1961 bjuds det även på fika. Fortum samarbetar även med närliggande Bergviks Industrimuseum som har öppet under lördagen.

Den 6 maj släpps 30 000 laxar och havsöringar ut – igen!

Återigen är det äntligen dags för det traditionella Laxsläppet i Stockholm, för 46e året i rad!  Den 6 maj klocka  13.00 släpps 30 000 laxar och havsöringar ut i Strömmen, mitt i stan, till många stockholmares och turisters förtjusning.
vårflod

Vårfloden är igång men utan höga flöden

Nu när snösmältningen satt igång på allvar ökar även flödena i Dalälven och Klarälven. Men även om det är en tydlig vårflod så handlar det inte om höga flöden, tvärtom är de låga för att vara vårflod. Vi räknar med att nivåerna den närmsta veckan inte ligger på mer än ungefär två tredjedelar av förra årets flöden. Regn innan markerna torkat upp kan dock förändra situationen.
vårflod

Ingen fjällflod före påsk

Från de övre delarna av Klarälven och Dalälven är det fortfarande låga tillflöden och även om det ser att bli några grader varmare under påskhelgen kommer det inte ge några högre flöden någon av vattendragen.

Leksand pilot när Älvstädningen testar att städa innan vårfloden

Årets första Älvstädning börjar redan den 17 april i Leksand då fyra idrottsföreningar städar ett antal sträckor längs Dalälven. Förhoppningen är att kunna städa bort mer skräp innan vårfloden kommer. I övrigt sker Älvstädningen som vanligt senare under året, en annan nyhet för i år är att även Indalsälven kommer städas tillsammans med Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven.

Fortums miljöredovisning för vattenkraften visar: Fyra av fem mål nåddes under 2018

Fortums miljöredovisning för vattenkraften visar på positiva effekter av de älvstrategier som togs fram under 2017. Dessa innebar en helhetsstrategi per älv vilka sedan mynnat ut i olika insatser för att utveckla och bevara vattenkraften på ett sätt som tar den lokala miljön i beaktande. Fyra av de fem målen har uppnåtts. Under 2018 har dammutrivningar, habitatförbättringar och insatser för att minska mängden olja i kraftverken genomförts.
vårflod

Vårfloden har startat i nedre delarna av Dalälven och Vänerälvarna

Milda vindar under helgen fick fart på snösmältningen och det är ökande flöden i de nedre delarna av de större vattendragen. Ännu är vi början av vårfloden och det är fortfarande låga flöden i de övre delarna av Klarälven och Dalälven. Väderprognosen visar på mestadels torrt väder och kallare nätter vilket gör att flödena ökar långsamt i dessa älvar. I Byälven, Gullspångsälven och Norsälven har vårfloden däremot kommit lite längre.
vårflod

Vårfloden närmar sig i Dalälven och Vänerälvarna

Med 2018 års vårflod och snabba snösmältning som gav kortvarigt mycket höga flöden vilken sedan följes av en rekordlång torka, börjar vi nu titta på vilket väder som kommer i samband med att årets snö smälter bort.

Älvstädningen utökas med en ny älv när Fortum och Städa Sverige fortsätter sitt samarbete

Under 2019 fortsätter projektet Älvstädningen, ett samarbete mellan Fortum och idrottens miljöorganisation Städa Sverige. I år kommer Älvstädningen utökas med ytterligare en älv: Indalsälven. I projektet städar årligen sedan sex år tillbaka idrottsföreningar bort skräp på utvalda strandsträckor utmed Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven.

Fornlämningar hittade runt Acksjön när vattennivån sänktes

När dammen i Acksjön, Hagfors, revs ut 2017 innebar det en sänkning av vattennivån. Den uppföljning som gjorts visar inte bara på intressanta resultat på växtlivet utan även 22 lämningar av bosättningar och mänsklig aktivitet från stenåldern.

Biotopåtgärder genomförs i Bollnäs för ökad biologisk mångfald

I slutet av november startade projektet i centrala Bollnäs som ämnar att återskapa fri fiskvandring mellan Galvån och Klumpströmmen som är beläget längst upp i Bollnäsströmmarna. Projektet ska slutföras under våren 2019. Detta är en fortsättning på de insatser som genomfördes 2016 tillsammans med Fortum, Bollnäs kommun och Bollnäs fiskevårdsförening.

Samarbetet för Hållbar Vattenkraft i Dalälven fortsätter

Idag den 20 december 2018 är vi stolta att presentera den samarbetsöverenskommelse som ligger till grund för Förvaltningen av Hållbar Vattenkraft i Dalälven, en samverkansprocess mellan Vattenregleringsföretagen, Fortum och Vattenfall samt länsstyrelserna i Gävleborgs, Uppsala och Dalarnas län.

Folkfest när Untra vattenkraftverk firade hundra

Söndagen den 2 december öppnade Fortum upp dörrarna till Untra vattenkraftverk som fyllde 100 år. Drygt 360 personer trotsade väder och adventsfirande för att komma till kraftverket som ligger utanför Mehedeby. Besökarna bjöds på bubbel, sång och rundvandringar.

Fortum kombinerar batteri och vattenkraft i Forshuvud

Under våren kommer Nordens hittills största batteri att installeras vid vattenkraftverket Forshuvud som ligger i Borlänge och Dalälven. Den unika kombinationen ska klara snabbare frekvensreglering och...
Untra vattenkraftverk

Untra vattenkraftverk firar 100 år

1911 började bygget av Untra vattenkraftverk och det var då Europas största byggprojekt. Sju år senare stod det klart och på morgonen den 23 december 1918 kopplades Untra vattenkraftverk på elnätet och började leverera ström till Stockholm. Det vill vi fira, så söndagen den 2 december slår Fortum upp dörrarna till anläggningen och bjuder in allmänhet och intressenter.

Undervattenskamera registrerar djurlivet i biokanalen vid Eldforsens vattenkraftverk

2012 anlades Sveriges första biokanal vid Eldforsens vattenkraftverk i Västerdalälven och den har sedan dess uppmärksammats i flera internationella forskningssammanhang när det gäller alternativa lösningar till konventionella fiskvägar vid vattenkraftverk och dammar. Nu kan även allmänheten se vad projektet åstadkommer med hjälp av en undervattenskamera.

Rivningen av dammen första steget i Fortums miljöprojekt för Kolsjön

Fortum har nu rivit regleringsdammen i Kolsjön, en sjö ca två mil söder om Arvika. För dammar som har en liten betydelse för det svenska kraftsystemet kan en utrivning ge så stora vinster för den lokala miljön att det är motiverat att riva dammen. Kolsjön är ett sådant exempel. När dammen nu har rivits ut så kommer vattnet att återgå till sitt naturliga flöde. Nästa steg är att genomföra biotopförstärkande åtgärder, bland annat utläggning av lekgrus, för att främja den biologiska mångfalden.

Resultatet av årets Älvstädning – 25 ton skräp bortstädat

Årets avslutande Älvstädning skedde längs Klarälven och Gullspångsälven den 1-2 september och nu kan årets insats sammanfattas – längs dessa två älvar samt Dalälven och Klarälven plockade 1 900 deltagare e sammanlagt bort 25 ton skräp, något som tyvärr är en ökning med åtta ton jämfört med förra året.

Första sprängningarna: Ett startskott för moderniseringen av Krångede kraftverk

Tidigare i år informerade Fortum om att det av arbetsmiljöskäl kommer byggas en ny tillfartstunnel och nya sugrörsluckor vid Krångede kraftverk. Genom bättre tillgänglighet vid service och underhåll kommer driften av vattenkraftverket, som är Fortums största, då även kunna ske mer effektivt än idag. Under vecka 37 sker de första sprängningarna, vilket utgör startskottet för det komplexa tunnel- och bergbygget som beräknas vara klart 2020.

Älvstädning längs Klarälven och Gullspångsälven

Helgen 1-2 september kommer det årliga miljöinitiativet älvstädningen avslutas längs Klarälven och Gullspångsälven. Hundratals deltagare från lokala idrottslag kommer att plocka tonvis med skräp för att skapa en bättre miljö längs vattendragen. Det är även årets sista älvstädning, de två senaste helgerna har älvstrandsträckor längs med Ljusnan och Dalälven städats från skräp.

Dags för älvstädning längs med Dalälven

Under tre helger i augusti och september städas Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven och i helgen är det dags att städa längs Dalälven, som kommer att städas av hundratals ungdomar från lokala idrottslag. Tonvis med skräp plockas för att skapa en bättre miljö längs vattendragen.

2,7 ton skräp städades bort under årets första Älvstädning längs Ljusnan

Årets första Älvstädning ägde rum längs Ljusnan helgen den 18-19 augusti. Femton idrottsföreningar, med totalt ca 340 deltagare, hjälpte till att rensa älvstränderna från skräp. Bland annat dök dykarföreningen Söderhamns SDK i älven för att hitta diverse fynd på älvbotten. Totalt samlades det in 2,7 ton skräp.

Älvstädningen 2018 inleds längs Ljusnan

Det är åter dags för Älvstädningen! Tre helger i rad kommer flera älvar i Sverige att städas i samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige. Ungdomar från lokala idrottsföreningar kommer att plocka bort skräp på utvalda strandsträckor utmed Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven. Startskottet är den 18-19 augusti längs Ljusnan. Tillsammans bidrar vi till att göra älvmiljöerna renare.

Fortum har fått tillstånd att modernisera Bergvik vattenkraftverk

Den 31 maj meddelade mark och miljödomstolen i Östersund att Fortum får tillstånd att genomföra de åtgärder för att förnya Bergvik vattenkraftverk i Söderhamns kommun som företaget ansökt om. Projektet innebär att Fortum kommer att byta ut de befintliga turbinerna mot nya turbiner.

Kraftstationen Ljunga öppnar för allmänheten

Lördagen den 2 juni öppnas portarna till Ljunga vattenkraftstation i Ånge kommun. Fortum, som driver kraftstationen, bjuder då in allmänheten att utforska den 45 år gamla kraftstationen.

Befarad drunkningsolycka vid Gullspångs kraftstation

Igår kväll påbörjades sökandet efter en medarbetare vars bil hittats parkerad invid kraftstationens intagsgaller. Under natten har räddningstjänst och polis sökt i och runt dammen med helikopter, båt och hund utan resultat. Polisen har nu bestämt att låta dykare genomsöka botten vid intaget och dykare är på väg.

Vattenkraftverket i Dönje öppnas upp för allmänheten

Lördagen 19 maj öppnar Fortum upp portarna till Dönje vattenkraftverk. Allmänheten bjuds på fika och rundvandring på anläggningen som uppfördes redan 1953 och som generar en årsproduktion motsvarande elanvändningen hos ca 17 500 eluppvärmda småhus.

Liten men tydlig vändning

Fortum ser nu tecken på en vändning i både Dalälven och Klarälven. Flödena är fortfarande höga men tillrinningen verkar nu vara nära eller förbi kulmen. Nya väderprognoser kan dock fortfarande förändra situationen och planeringen.

Vårfloden – en stor fjällflod är på väg

Nu smälter snön mycket snabbt i fjällen och detta har snabbt gett mycket höga flöden i övre delen av både Klarälven och Dalälven. Det finns snö kvar och det kommer regn på fredag som gör att tillrinningarna ökar ytterligare under helgen.

Vårfloden – mellan skogsflod och fjällflod

Det mesta av snön i låglänta områden har nu både smält och letat sig ut till de större vattendragen. Tillrinningarna i dessa områden har nu passerat sin kulmen och avtar dag för dag. I fjällområdena har snösmältningen börjat och väntas öka under kommande vecka vilket även, med viss fördröjning, resulterar i högre flöden nedströms.

Inga skadade efter dammbrottet vid sjön Lång i Dalarna

Söndag förmiddag fick räddningstjänsten information om ett dammbrott vid sjön Lång i utanför Siljansnäs i Dalarna. Det finns inga rapporter om personskador, däremot har det på grund av höga flöden uppstått erosionsskador.Räddningstjänsten avslutade under sen eftermiddag sin insats och förstärkningsarbetena fortsätter nu. En av Fortums dammsäkerhetsexperter kommer under söndag kväll inleda sin undersökning av 2,5 meter höga dammen.

Reglerkraft -avgörande men ofta förbisedd

Den svenska debatten kring reglerkraften och effektbalansen har under lång tid närmast varit en branschintern angelägenhet trots att den påverkar alla. Det senaste exemplet är intervjun med Svenska Kraft...

Nästa vecka börja vårfloden märkas

Det är fortsatt kalla nätter vilket gör att snösmältningen går långsamt. I Dalälven och Klarälven har vi bara sett långsamt stigande flöden denna vecka. Nästa vecka däremot, ser värmen ut att komma in med riktigt varma dagar och flera plusgrader på nätterna ända upp i dalafjällen.

Vårfloden på gång i skogsområdena

Regn och några grader varmare får snösmältningen att ta fart i södra halvan av Värmland och i nedre delen av Dalälven. De är främst i små oreglerade vattendrag som det kommer att märkas att vattenflödena ökar. I större reglerade vattendrag är vattenföringen nu låg och det kommer ta några veckor innan flödet kommer upp i ”vårflödesnivåer”.

Ingen vårflod före påsk

Prognoserna inför årets vårflod är oförändrade från föregående vecka. På flera håll är det nu plusgrader på dagarna och snön sjunker ihop och det är blött på gatorna. Men nätterna är fortsatt kalla och det är för lite snö som smälter för att det ska märkas i de större vattendragen.
vårflod

Vårfloden närmar sig i Dalälven och Vänernälvarna

Inför årets vårflod finns det mycket snö i Dalälvens och Klarälvens tillrinningsområden. Mer snö än normalt har även Norsälven, Gullspångsälven och Byälven. Risken för höga flöden när snön väl smälter är högre än på flera år. Fortum förbereder genom att tömma magasinen mer än vanligt för att skapa utrymme att dämpa flödena och minska risken för skador i samband med vårfloden.

Premiär för Fortums miljörapport om vattenkraften

För Fortum var 2017 ett händelserikt år för vattenkraften och de miljöprojekt som utfördes kring kraftverken. Ökad produktion, en ny vattenkraftsstrategi, rivning av dammar och flertalet miljöprojekt är några av de saker som plockas upp i den nyligen lanserade Miljöredovisningen.

Fortum ansöker om dammutrivningar i Klamma Älv och Kvarnbäcken

Fortum har ansökt om att få riva ut fyra dammar i anslutning till sjön Upplunden i Hagfors kommun. Dammarna, som ligger i Klamma Älv och Kvarnbäcken, har tidigare använts för flottningsändamål och reglering. Utrivningen av dammarna skulle innebära bättre vandringsmöjligheter för fisken då vattendragen kring sjön Upplunden tillåts återgå till sina naturliga tillstånd.

Ny teknik visar – 70% fler fiskarter vid Spjutmo i Österdalälven

En ny metod för att hitta och beräkna hur många av en art som faktiskt finns längs en vattensträcka visar att det finns hela 70 % fler fiskarter i vattnen uppströms Spjutmo vattenkraftverk än vad man tidigare trott. Metoden, som för första gången används för denna typ av kartläggning är så kallad e-DNA, och genomfördes av företaget AquaBiota Solutions på uppdrag av Fortum. Resultatet kan komma att helt förändra förutsättningarna för att få en tillförlitlig uppfattning om hur det egentligen står till med den biologiska mångfalden, något som är av central betydelse för miljöprövningarna av vattenkraften.
edsforsen

Ny strategi avgörande för vattenkraftens framtid

Utgångspunkten för Fortums nya strategi för moderniseringen av den svenska vattenkraften är mer energiproduktion – men också fler skräddarsydda miljölösningar. Då Dalälven är först ut i företagets förnyelseplane...
Fortum_flags_1

Trap- and transport även för nedströmsvandrande laxfisk i Klarälven föreslås i ett nyligen avslutat flerårigt forskningsprojekt

På ett seminarium vid Arlanda idag presenterade Karlstad universitet resultaten från ett femårigt forskningsprojekt som undersökt möjligheter till att öka överlevnaden hos nedströmsvandrande laxfisk i Klarälven. Närvarade gjorde bl.a. representanter från Fortum och andra kraftbolag, Kammarkollegiet, Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Vattenmyndigheten Västerhavet, Länsstyrelsen i Värmland, Länsstyrelsernas Fiskeutredningsgrupp (FUG), Klarälvens vattenråd, Sportfiskarna, Sveriges Lantbruksuniversitet samt ett par konsultföretag inom fiskvägsteknik.
dsc-5625

Klarälvens Älvstädning avslutar sommarens mest meningsfulla projekt

Under Älvstädningen den 2-3 september rensades älvstränderna längs med Klarälven. Totalt deltog ca 300 ungdomar från 13 lokala idrottsföreningar som hjälptes åt att rensa bort fyra ton skräp längs med utvalda sträckor av älven. Det var sista älvstädningen för i år, som har skett i samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige.
Fortum_flags_1

Årets sista Älvstädning sker längs med Klarälven

I juni inleddes Älvstädningen 2017 där ungdomar från lokala idrottsföreningar plockar skräp på utvalda strandsträckor utmed Dalälven, Ljusnan, Gullspångsälven med biflöden och Klarälven, i ett samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige. Nu är det dags för sista städarhelgen för i år, denna gång längs med Klarälven den 2-3 september.
Fortum_flags_1

Idrottsföreningar städade rent kring Ljusnan

Under Älvstädningen den 12-13 augusti rensades älvstränderna längs med Ljusnan. Totalt deltog ca 200 ungdomar från 12 lokala idrottsföreningar som hjälptes åt att rensa bort 2,4 ton skräp längs med utvalda sträckor av älven. Städningen sker i samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige, och det märktes att även Ljusnan behövde rensas; bl.a. hittades plasttunnor och förpackningar.
borlange-judo-2-534x355

Sanning eller konsekvens

Helgen den 17-18 juni var det premiär för årets Älvstädning och det städades längs med Dalälven. Det är det femte året vi genomför Älvstädningen tillsammans med idrottsrörelsens miljöorganisation Städa Sverige....
borlange-judo

Idrottsföreningar städade upp längs med och i Dalälven

När älvstädningen nu går in på sitt femte år har den delats upp i en helg per älv. Först ut var de 900 ungdomar från 35 lokala idrottsföreningar som under helgen 17-18 juni rensade utvalda sträckor vid och i Dalälven. Att älvstädningen, som sker i samarbete med Städa Sverige, idrottens miljöorganisation, gör nytta är uppenbart – förutom en massa plast var det allt från bortglömda surströmmingsburkar till en halv jolle som rensades bort.
fish_ladder_07

Fortum och berörda fiskevårdsområdesföreningar i Österdalälven – Siljan har kommit överens

Fortum och berörda fiskevårdsområdesföreningar i Österdalälven - Siljan har kommit överens om hur kompensationen för vattenkraftens påverkan på fisket i Österdalälven ska genomföras. Överenskommelsen innebär att fiskvägar byggs för uppströms och nedströms vandring förbi de tre vattenkraftverken Blyberg, Spjutmo och Väsa. Fortum kommer även att bidra med medel till berörda fiskevårdsområdesföreningar så att de kan säkra en bra livsmiljö för fisken.
Järvsöbollklubb

Älvstädningen 2017 inleds i juni

Under fyra helger i sommar kommer flera älvar i Sverige städas. Det är ungdomar från lokala idrottsföreningar som plockar skräp på utvalda strandsträckor utmed Dalälven, Ljusnan, Gullspångsälven med biflöden och Klarälven, i ett samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige. Tillsammans bidrar vi till att göra älvmiljöerna renare. Startskottet är den 17-18 juni längs med Dalälven.
Fortum_flags_1

I Dalälven är vårfloden över, i Klarälven är nivåerna fortsatt lägre än normalt trots gårdagens regn

I Dalälven med biflöden kulminerade vårfloden under helgen vecka 20 och nivåerna är i flera fall lägre än normalt utom i Svärdsjövattendraget där vattenflödet är mycket lågt. Klarälvens övre tillrinningsområden fick mycket regn i mitten på maj och på norska sidan var vattenföringen betydligt högre än under en normal vårflod. Detta ledde till att nivån steg snabbt i Höljessjön och magasinet är nu i det närmaste helt fullt.
vårflod

Vårflodsrapport Klarälven och Dalälven – kalla nätter och liten nederbörd

Värmen i slutet av förra veckan satte lite fart på snösmältningen i både Trysilfjällen och Dalafjällen och tillrinningarna ökade snabbt under några dagar. Under denna vecka är temperaturen åter lägre med minusgrader på nätterna. Snösmältningen har därför stannat av och vattenflödet i över delen av Västerdalälven och tillflödet till Höljessjön i Klarälven minskar nu.
koljson

Fortum ansöker om att riva dammen i Kolsjön i Arvika

Dammen i Kolsjön är belägen i Arvika kommun ca två mil söder om Arvika. Dammen är en regleringsdamm vars bidrag till det svenska elsystemet inte är särskilt stort. Därför ansöker nu Fortum om att riva ut dammen och låta vattnen återgå till sitt naturliga flöde. I samband med utrivningen kommer biotopförstärkande åtgärder att utföras för att främja den biologiska mångfalden.
b-r0011271-lax-close-205x300

Snart har vi inte en öring på fickan!

För femte året i rad släpper vi tillsammans med Stockholms stad och HEBA ut 30 000 laxar och havsöringar i Stockholms Ström. Vi ser dessa laxar som en symbol för att vi lever i en av världens renaste huvuds...
avesta-oppet-hus

Välkomna på öppet hus i Avesta!

Lördagen den 22 april arrangerar vi på Fortum ett öppet hus i Avestaforsens vattenkraftverk (nya delen). Avestaforsen har en lång historia av att förse Sverige med förnybar elektricitet och vi är stolta...

Fortum: Lägre nivåer i Skagern tidigare än vanligt men inte större än normalt

Kontrollutrustningen i Gullspångskraftverk behöver bytas ut. Under det arbetet kommer kraftverket vara avstängt. Fortum vill inte riskera att Gullspångslaxens lekgrus nedströms spolas bort om det kommer höga flöden under vårfloden. Därför har sjön Skagern börjat sänkas av inför att arbetet med Gullspångs kraftverk påbörjas den 2 maj. Den praktiska konsekvensen för boende runt sjön är att det i praktiken blir som vanligt – fast med en månads förskjutning, under förutsättningen att det är normal nederbörd under försommaren

Fortum har fått tillstånd att riva ut dammen i Acksjön

Den 22 februari meddelade mark och miljödomstolen i Vänersborg att Fortum får tillstånd att genomföra de miljöåtgärder som företaget tidigare ansökt att genomföra vid Acksjödammen i Hagfors kommun. Projektet innebär att Fortum tillsammans med länsstyrelsen i Värmland genomför biotopförstärkande åtgärder i Acksjön och Acksjöälven, bland annat genom att riva ut Acksjödammen.

Fortum får grönt ljus att modernisera Untra vattenkraftverk

Mark- och miljödomstolen i Nacka har beviljat Fortum tillstånd att utföra dels dammsäkerhetshöjande åtgärder, samt dels en modernisering av vattenkraftverket enligt Fortums ansökan. Fortum fick dock avslag på ansökan att samtidigt anlägga en biokanal.
Acksjön

Fortum ansöker om att riva ut dammen i Acksjön

Fortum har i veckan skickat in en tillståndsansökan att riva ut dammen i Acksjön i Hagfors kommun i Värmland. I samband med ansökan föreslår även Fortum, Länsstyrelsen i Värmland, och Klarälvens vattenråd en rad biotopförstärkande åtgärder i Acksjön och Acksjöälven. Efter utförda utrivnings- och återställningsåtgärder kommer Acksjön och utloppet från sjön återfå en mer naturlig karaktär. I samband med åtgärderna planeras ett uppföljningsprogram för att se hur åtgärderna påverkar de lokala ekosystemen.
Krångede Kraftverk

Fallens dag vid Krångede kraftverk – en ovanligt vital 80-åring öppnade portarna

Under Vildhussdagarna öppnade Fortum den 12 juli både dörrar och dammluckor vid Krångede kraftverk för att fira Fallens dag. Tidvis öppnade sig även himlen, men det hindrade inte nyfikna besökare, inte minst hemvändare, att ta del av kraftverkets historia, nutid och framtid. I år fyller kraftverket 80 år och samtidigt 20-årsjubilerar Krångede Kraftverksmuseum.
Ljusne Strömmar

Fortum investerar i Ljusne Strömmar för att klara högre förväntade flöden

Under sommaren 2016 inleder Fortum dammsäkerhetsarbeten vid Ljusne Strömmars kraftverk. Ljusne Strömmar ligger i nedre Ljusnan i Söderhamns kommun. Kraftverket byggdes 1945, och nu är det dags för 70 åringen att få en investering på ca 80 miljoner för att anpassa dammsäkerheten till de högre flöden vi förväntar oss i framtiden. Arbetet beräknas vara klart 2018. 

Svensk modell skall vitalisera laxstammar i Finland

För en dryg vecka sedan lades hörnstenen till det som skall bli en av Finlands mest moderna anläggningar för infångning och avel av lax i Ule älv. Fortum har precis börjat bygga en ny fångstanläggning för lax ...

Kungligt besök på Untra kraftstation

I dag besökte H.M. Konung Carl Gustav Untra kraftstation som en del av ett program med syfte att få en djupare inblick i vattenkraftsverksamheten. Det var ett besök som väckte stort intresse och forskning och utveckling av vattenkraften diskuterades.

Vaskar vi en av våra främsta konkurrensfördelar?

Vattenkraften är ständigt föremål för diskussion. Samtidigt är den genom sin storlek helt avgörande för ett helt förnybart energisystem. Tänk bort hela eller stora delar av vattenkraften och du tänker...
vårflod

Näst högsta flödena på trettio år i Klarälven

Stora nederbördsmängder i Klarälvens övre delar har fått vattenflödet in till Höljessjön att öka från 250 m3/s till 800 m3/s på ett och ett halvt dygn. 800 m3/s är en mycket hög tillrinning och har bara överträffats en gång under de senaste 30 åren (1995) och ökningen av tillrinningen den snabbaste sedan dammen byggdes.

Fortum slutför modernisering av Långå vattenkraftverk

Under de senaste två åren har Långå vattenkraftverk moderniseras för ca 75 miljoner kronor. Långå ligger beläget i Härjedalens kommun och byggdes 1973. Investeringen som Fortum gjort av kraftstationen har inneburit en förbättring av effektiviteten och en ökning av mängden el som genereras. Dessutom har moderniseringen ökat livslängden med ytterligare minst 50 år. Projektet som inleddes 2013 avslutas nu under början av 2016.
Järpströmmens Vattenkraftverk

Fortum moderniserar Järpströmmens vattenkraftverk

Järpströmmens vattenkraftverk skall moderniseras för ca 130 miljoner kronor. Kraftstationen ligger i Åre kommun och byggdes 1944. Nu investerar Fortum i en modernisering av kraftverket för att förbättra effektiviteten och förlänga livslängden med ytterligare minst 50 år. Första fasen av projektet som inkluderar merparten av arbetena påbörjas i slutet av april och beräknas vara klara i oktober 2016.

Ta stolthet i er levande industrihistoria

På lördag den 19 mars har vi öppet hus i Bullerforsens vattenkraftverk i Borlänge. Vi är väldigt stolta över våra vattenkraftverk och nu får fler chansen att se en av våra anläggningar från insidan. Fö...
Vågkraftsparken vid Sotenäs

Vågkraftsparken vid Sotenäs ansluten till nätet

I helgen uppnåddes en viktig milstolpe för både Fortum och Seabased när vågkraftsparkens undervattensställverk anslöts till nätet. När generatorerna - de vågenergiomvandlare som syns som gula bojar på havsytan - blir anslutna kan denna teknik då börja testas i skarpt läge.

Fortum deltar i miljöprojekt i Värmland – river ut dammen i Acksjön

Tillsammans med Klarälvens vattenråd , och Länsstyrelsen Värmland har Fortum tagit fram en programförklaring om en åtgärdsplan att genomföra biotopförstärkande åtgärder i Acksjön och Acksjöälven. Åtgärderna innefattar bland annat en utrivning av Acksjödammen. I samband med åtgärderna planeras ett uppföljningsprogram för att se hur åtgärderna påverkar de lokala ekosystemen.

Vattenkraften är navet i det svenska energisystemet – men finns förutsättningarna för att fortsätta vara det?

Fortum presenterade idag sin Energy Review med fokus på vattenkraftens förutsättningar vid ett välbesökt seminarium i Stockholm. I fokus står en miljölagstiftning som behöver moderniseras och den svenska tillämpningen av EU:s ramvattendirektiv som skapar problem helt i onödan. Tillsammans med ett skattesystem där minst 70 % av driftkostnaderna utgörs av skatt är situationen allvarlig.

Lågt vatten i Marmen

De närmaste veckorna kommer vattennivån i sjön Marmen som ligger utmed Ljusnans sträckning att vara cirka 40 centimeter lägre än normalt för årstiden. Sänkningen som ligger inom ramen för gällande tillstånd ...

Lägre vattennivåer än normalt

De närmaste veckorna kommer vattennivåerna att vara lägre än normalt för årstiden i ett flertal av de områden där Fortum har kraftproduktion. Orsaken är det för årstiden torra vädret kombinerat med en ökad efterfrågan på elektricitet vilket göra att produktionen går på högvarv.
Gråda Kraftverk

Efter fem år är Fortums modernisering av Gråda vattenkraftverk snart klar

Fortum avslutar under sensommaren 2015  den ordentliga uppgraderingen av Gråda vattenkraftverk, Djura, Leksands kommun, vilken påbörjades redan 2010. Renoveringen har fokuserat på  miljö-, och personalförbättrande åtgärder vid kraftverket som har varit igång sedan 1951. Under renoveringen har Fortum även framgångsrikt testat olika tekniska lösningar för att minska generatorernas effektförluster.
Råda

Fortum förbättrar dammsäkerheten vid Råda kraftverk

Fortum avslutar under 2015 sina arbeten för att förbättra dammsäkerheten vid Råda vattenkraftverk. För de boende i Långheden och Råda är den största förändringen att det nu blir fritt fram för allmänheten att använda dammkrönet för att ta sig mellan samhällena
Skevdi

Fortums totalrenovering av Skedvi vattenkraftverk nu klar

Under sommaren har sista handen lagts vid den totalrenovering av Skedvi vattenkraftverk i Säters kommun som påbörjades 2014. Drygt en kvarts miljard kronor har lagts på en modernisering som innebär att kraftverket kan producera förnybar el i 50 år till. Samtidigt har arbetsmiljön på verket förbättrats och risken för miljöpåverkande utsläpp reducerats.

Klart politisk besked igår om vattenkraften – klimatfrågan måste in i miljöbalken

Det framgick under tisdagen i samband med att Fortum släppte rapporten Vattenkraft Påståenden & fakta. Rapporten är framtagen av Sweco på uppdrag av Fortum och syftar till att så objektivt som möjligt besvara en rad olika frågeställningar kopplade till svensk vattenkraft. Detta är viktigt därför att samtidigt som det globala perspektivet har ökat i betydelse så ger inte miljölagstiftningen stöd för sådana avvägningar.

Nej till Edeforsen

Mark- och miljööverdomstolen har i dag avslagit Fortums ansökan om att få förnya Edeforsen kraftverk i Ljusnan.

Fortum förbättrar dammsäkerheten vid Lima kraftverk

Fortum har nu inlett arbeten för att förbättra dammsäkerheten vid Lima vattenkraftverk som ligger utmed Dalälven i Malung-Sälens kommun. Lima kraftverk togs i drift 1960, och efter 55 års drift är det dags att investera 100 miljoner för att förbättra dammarna så att de möter dagens krav.

Minskande flöden i Dalälven och Klarälven

Efter 5 veckor med regn och ökande vattenföringar i vattendragen har det nu vänt och med mindre regn och mer sol börjar det sakta torka upp i Dalälven och Klarälvens tillrinningsområden.

Fortum: Moderniseringen av Untra principiellt viktig för vattenkraften

Fortum har nu lämnat in en ansökan om miljötillstånd för att modernisera vattenkraftverket Untra som ligger utmed Dalälven i Tierps kommun. Untra har närmare hundra på nacken och moderniseringen är på sikt helt nödvändig för fortsatt produktion. Moderniseringen omfattar även viktiga miljöförbättringar. Ärendet är principiellt mycket viktigt då många av Sveriges äldre vattenkraftverk ligger i skyddade älvsträckor.
Avestaforsen

Avestaforsens brus blir musik i konstprojektet Whitewater

I samarbete med Fortum kommer konstnären Håkan Lidbo samt programmeraren Per-Olov Jernberg att göra musik av Avestaforsens rörelser. Konstprojektet Whitewater omvandlar vattnets flöde till realtidsgenererad musik och animationer som en del av konstutställningen Avesta Art. Syftet är att lyfta fram vattnets kraft, något som är en grundläggande förutsättning för liv på jorden och som dessutom, mer direkt, förser oss med den elektricitet som gör vår livsstil möjlig.

Kompletterande vårflodsprognos vecka 20

Även om vattennivåerna ligger inom det normala under vårfloden i såväl Dalälven som Klarälven så ger ökad tillrinning ökande nivårer de närmsta dagarna.
vårflod

Vårflodsprognos vecka 20

Årets vårflod börjar nu komma igång på allvar i de områden där Fortum har huvuddelen av sin vattenkraft. Regn och högre temperaturer har satt fart på snösmältningen i fjällen. Vattennivåerna kommer nu att stiga i Ljusnan, Dalälven och Klarälven. För delar av Dalälven når flödet upp till en normal vårflod i övrigt är det fortsatt något under normala nivåer.

EU:s Horizon 2020-program tilldelar 17 miljoner euro till ett forskningsprogram om vågkraft som koordineras av Fortum

EU-kommissionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 har beslutat anslå 17 miljoner euro till forskningsprojektet Clean Energy From Ocean Waves (CEFOW) som koordineras av Fortum. Det femåriga projektet ska forska i och utveckla av vågenergitekniken Penguin, som utvecklats av det finska företaget Wello, i elnätsanslutna förhållanden. Testprojektet kommer att genomföras vid Wave Hubs vågkraftstestcenter i Cornwall, Storbritannien, där Fortum har leasat en plats.

Lugn vårflod

Fortum brukar regelmässigt gå ut med veckovisa vårflodsprognoser för de områden där företaget har verksamhet. I år ser dock vårfloden ut att bli mycket lugn. Mot den bakgrunden är Fortums prognos att det i dagsläget inte finns något behov av veckovisa prognoser.

Seabased sjösätter sin första vågkraftpark

Fortum, tillsammans med Seabased Industry AB och Energimyndigheten, håller på att skapa sin första vågkraftpark, nordväst om Smögen. Sjösättningen av den första delen av vågkraftparken slutförs under veckan. Allt som allt installeras 36 generatorer och 1 ställverk på havsbotten. 

Det är Bollnäs som gäller när företagarna får välja

Sedan i höstas har Fortums alla elkunder kunnat välja vilket vattenkraftverk de vill ha sin el ifrån. Det visar sig att Dönje vattenkraftverk är populärast hos Fortums företagskunder. Vattenkraftverket, som stod färdigt 1953, har en normal årsproduktion på 340 GWh/år, vilket motsvarar elanvändningen hos 17 000 eluppvärmda småhus.

Värmlänningarna gillar sitt vattenkraftverk Edsforsen

Sedan i höstas har Fortums alla elkunder kunnat välja vilket vattenkraftverk de vill ha sin el ifrån. Det visar sig att värmlänningarna är ”sitt” vattenkraftverk trogna – Edsforsen blev snabbt fulltecknat. Sedan 1949 har Edsforsen bidragit till att lysa upp Värmland.
Untra vattenkraftverk

Stockholmarna gillar sitt vattenkraftverk Untra

Sedan i höstas har Fortums alla elkunder kunnat välja vilket vattenkraftverk de vill ha sin el ifrån. Det visar sig att stockholmarna är ”sitt” vattenkraftverk trogna – i nästan hundra år har vattenkraftverket Untra, Stockholms första egna vattenkraftverk och känt för sin påkostade interiör och exteriör, lyst upp huvudstaden och det är också det som är det mest populära när stockholmarna får välja.

Ny chans för Edeforsen

I september förra året avslog Mark- och miljödomstolen Fortums ansökan om att få förnya Edeforsens kraftverk i Ljusnan. Fortum överklagade beslutet till Mark- och miljööverdomstolen som nu meddelat att man tar upp ärendet till prövning.

Fortum river Stackmoradammen

Utrivningen av Stackmoradammen i Oreälv genomförs nu. Enligt en dom från Mark och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ska dammen vara riven före utgången av 2014. Rivningen får konsekvenser för kulturlandskapet och naturen både uppströms och nedströms från dammen.

Ökande vattennivåer i Klarälven

På grund av förväntade stora nederbördsmängder ökar Fortum tappningen förbi Höljes kraftstation från och med onsdag. Ökningen sker stegvis till och med fredag.
Edeforsen

Avslag för Edeforsen

Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt säger nej till Fortums planer att ersätta Edeforsens kraftverk med ett nytt. Nu tar det längre tid att nå god ekologisk status vid Edeforsen. Fortum övervä...

Nu gäller 100% vatten för Fortums kunder

Fortum vill att det ska vara lätt att göra ett klimatsmart val som elkund. Därför lanserar vi nu 100 % vatten från våra egna vattenkraftverk i Sverige - med ursprungsgarantier - till dig som kund. Naturligtvis utan extra kostnad. Vattenkraftens roll blir ännu viktigare i takt med att allt större delar av elproduktionen är förnybara. Med 100 % el från vattenkraft hoppas Fortum att deras kunder får upp ögonen för vattenkraftens roll.
wavepower_012-150x150

Nu är de första våggeneratorerna i sjön

I början av juli i år sjösatte vi de första generatorerna till det som kan komma att bli en av världens största demonstrationsanläggningar för vågkraft. Havens energi är en källa med väldigt stor potent...
Råda

Varning för provtappning vid Råda kraftstation

Fortum utfärdar en varning för att vistast på eller i vattnet i samband med att en provtappning genomförs vid Råda kraftstation i Årosälven måndagen den 8 september. Ägare till båtar uppmanas att uppmanas att flytta dessa och förankring av flytbryggor bör kontrolleras.
Våtmark

Nyanlagd våtmark gör nytta

I samband med att det avfallseldade kraftvärmeverket i Brista 2 i Sigtuna byggdes stod det också klart att det behövdes en annan lösning för att ta hand om kondensvattnet. Istället för att transportera vattne...

Fortum och Seabased: Installationen av världens största vågkraftspark påbörjades idag utanför Sotenäs

I den första fasen av vågkraftsparken kommer aggregat motsvarande 1 MW att installeras, som ska utvärderas efter testperiod. Redan den första fasen kommer att på årlig basis leverera el motsvarande drygt 800 bostäders behov av hushållsel. Fullt utbyggd blir den installerade effekten totalt 10 MW vilket innebär en årlig produktion av 25 GWh (25 miljoner kWh). I dagsläget planeras totalt 340 aggregat, men den tekniska utvecklingen, och därmed även effekten på de enskilda aggregaten förbättras hela tiden. Vågkraftsparken, som ska vara helt utbyggd år 2016, är ett samarbete mellan Fortum och teknikföretaget Seabased AB. Forskningsprojektet har bedrivits sedan 2008 och parken ligger i Sotenäs kommun på Västkusten.
Krangede

Kan vattenkraften vara grunden i ett hållbart energisystem?

Ja, som vi ser är det faktiskt en förutsättning. Fortum vill utveckla vattenkraften så att den även i framtiden kan fortsätta vara en bärande del av ett energisystem i förändring med ökande andelar väderberoende förnybar produktion som vind, sol och vågkraft.

Sluttänkt om vattenkraften?

Regeringens vattenverksamhetsutredning har nu presenterat sitt slutbetänkande ”I vått och tort - förslag till ändrade vattenrättsliga regler”. Att en modernare reglering skulle kunna göra stor nytta är ...

Lägesrapport Klarälven

Tappningen förbi Höljesdammen minskas nu ytterligare och läget kommer till helgen mer att likna en normal vårflod. Högre upp i Klarälven har kulmen passerats men i Karlstad kommer vattennivån att kuliminera under helgen.

Lägesrapport Klarälven

Efter de senaste dagarnas mycket höga vattennivåer i Klarälven avtar nu tillrinningen uppströms Höljesdammen. Tappningen har minskats från 625 kubikmeter per sekund till 600.

Kritiskt höga flöden i Klarälven

Tappningen förbi Höljesdammen i nordvästra Värmland ökas nu under eftermiddagen från 565 till 625 kubikmeter per sekund. Det görs för att möte kulmen på årets vårflod som förväntas inom det kommande dygnet. Detta kommer att få märkbara konsekvenser utmed delar av Klarälven. I Trysil på den norska sidan gränsen upplever man just nu ett hundraårsflöde.

Fortsatt höga flöden Klarälven

Fortum ökar nu i samråd med räddningstjänsten tappningen förbi Höljesdammen i nordvästra Värmland i förebyggande syfte. Efter höjningen kommer tappningen att ligga på 475 kubikmeter per sekund.

Höga flöden i Klarälven

Mycket höga flöden väntas i Klarälven. Inom de närmaste dygnen ökar Tappningen från Höljesdammen från 350 till cirka 500 kubikmeter per sekund.

Fortum tjuvstartar i Dönje

I stället för att invänta nya villkor från Mark- och miljödomstolen väljer Fortum nu att öka tappningen vid Dönje kraftverk i Ljusnan. Det ger stora miljövinster i Bollnäs strömmarna.
Edeforsen

Så får Edeforsen god ekologisk status

Edeforsens kraftverk vid Ljusnan ligger i ett område med stora naturvärden. Fortum vill nu genomföra ett projekt som kommer att förbättra statusen på vattenmiljön vid verket från dålig till god ekologisk status. På så sätt uppfylls kraven enligt EU:s ramvattendirektiv. I dag inleds förhandlingarna i Mark och miljödomstolen.
Skevdi

Oljeläckage vid Skedvi kraftverk

Under förmiddagen fredagen den 28 mars upptäcktes ett oljeläckage från den hydralik som styr en av kraftverkets intagsluckor. En mindre mängd hydraulolja har läckt ut i Dalälven. Ansvariga myndigheter räddni...

Vårflodsprognos Dalälven

Det för årstiden varma vädret göra att vårfloden redan börjar komma igång i stora delar av landet. Detta gäller inte minst för Dalälven. En märkbar konsekvens av den tidiga vårfloden är att nivån i flera sjöar börjat stiga tidigare än vanligt.

Kommentar till SVT GävleDalas inslag den 3 mars

SVT:s Gävle Dala uppmärksammade den 3 mars en polisanmälan från Länsstyrelsen i Gävleborg mot Fortum. För att undvika missförstånd vill vi kommentera ärendet. Bakgrunden är följande: Vattendomar reglerar bl...

Vårfloden 2014

Just nu är flödena i många av landets vattendrag betydligt högre än normalt och exempelvis Arvika har redan fått en försmak av vårflod. SMHI har utfärdat en klass 1 varning för området. Fortum förser löpande SMHI med underlag till prognoser för Värmland, och håller länsstyrelser och räddningstjänst underrättadet.

Ny kraft i Väsa vattenkraftverk

Väsa vattenkraftverk är åter i drift efter ett nio månaders stopp med omfattande renoveringsarbeten. Produktionen är nu säkrad för många år framöver. Den nya turbinen som installerats är miljövänligare, samtidigt som den ger ökad produktion av förnybar vattenkraft.

Nytt liv för Bollnäs strömmar

Nu tas ett stort steg framåt för miljön vid Bollnäs strömmar. Kammarkollegiet har startat den process som gör det möjligt att ändra villkoren för Fortums verksamhet vid Dönje kraftstation i Ljusnan. Fortum räknar med att kunna ställa sig bakom Kammarkollegiets önskemål vid en omprövning hos Mark- och miljödomstolen.

Företagsbot för Ljunga kraftverk

  Vid sex tillfällen under perioden juni till och med juli 2011tappades mindre vatten vid Ljunga kraftstation i Ljungan än de 8 kubikmeter per sekund, som enligt anläggningens tillstånd ska tappas und...

Vattenkraften delar Sverige

I början av oktober förra året släpptes vattenverksamhetsutredningens delbetänkande  Ny tid ny prövning SOU 2013:69. I praktiken innebär förslaget att större delen av den svenska vattenkraftens tillstånd...

Nya prövningar för vattenkraften?

Den svenska vattenkraften kan komma att omprövas i grunden. Det kan bli aktuellt med helt nya tillstånd och villkor för i stort sett alla vattenkraftverk. Det framgår av det delbetänkande ”Ny tid ny prö...
vårflod

Hotet mot vattenkraften

Kanske har vi från branschen ropat att vargen kommer för ofta och motsatt oss förändringar vilket naggat vår trovärdighet i kanten, en trovärdighet som verkligen behövs nu för att försvara det som är ry...

Låg vattennivå i Skagern

Vattennivån i sjön Skagern kommer att vara läge än normalt under september. Orsaken är att Gullspångs kraftverk ska renoveras. Fortum uppmanar nu de som har båtar och bryggor i sjön att vara beredda på de för årstiden lägre nivåerna.
vårflod

Vattenkraftsskattens grunder bör ses över

Utformningen av dagens vattenkraftsskatt bör ses över med hänsyn till energiskattedirektiv. Det anser Fortum som nu vänt sig till EU-kommissionen för att få klarhet i om skatten kan tas ut på dagens sätt med hänsyn till EU:s regler om punktskatter och statsstödsregler.
vårflod

Fortums Vårflodsprognos v 18

Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.
Jössefors kraftstation, Arvika

Stor satsning på Jössefors

Under slutet av april inleds en omfattande uppgradering av Jössefors kraftstation i Arvika kommun. Arbetena beräknas vara klara i slutet av juni och innebär att driften tryggas för de kommande femton åren.
Höljesdammen under renovering

Höljesdammen

Ombyggnaden av Höljesdammen är nu i full gång. Dammen som är en av Sveriges största ligger i Värmlandskommunen Torsby nära den norska gränsen. Ägaren Fortum investerar närmare en halv miljard kronor på att förstärka dammen och bygga en nytt utskov där vattnet kan släppas igenom. När projektet är klart kommer dammen att klara det största vattenflödet som kan uppstå på tiotusen år.

Lugnet före Vårfloden

Vårfloden utgör många år en utmaning för såväl närboende till älvar och vattendrag som för räddningstjänst och vattenkraftsföretag. I år tyder de flesta tecken på en lugn vårflod.

Döm inte ut morgondagens teknik

Det har tagit oss femtio år att bygga upp det nuvarande energisystemet. Det kommer troligen att ta minst femtio år att bygga upp en energiförsörjning som huvudsakligen baserar sig på förnybar energi.  På väg...

Lanforslyftet

Lanforsens kraftverk genomgår en omfattande uppgradering för att trygga driften de kommande 15 åren. Framförallt byts elutrustning, kontrollutrustning och kylsystem ut. Andra åtgärder är att se över intagsgaller och utrustningen för att ta bort skräp vid intagen.

Försäljning av småskalig vattenkraft slutförd

Fortum säljer 12 småskaliga vattenkraftverk utmed bland annat Harmångerån, Delångersån och Ljusnan till Orsa Besparingsskog. Affären innebär att Fortum genomfört utförsäljningen av småskalig vattenkraft...

Fortum fortsätter försäljning av småskalig vattenkraft

Fortum har skrivit avtal om försäljning av 26 småskaliga vattenkraftverk i Värmland till det kommunägda bolaget Arvika Stadshus AB. En förutsättning för avtalets giltighet är nu att Arvikas kommunfullmäktige godkänner det. Försäljningen kommer endast marginellt att påverka Fortums resultat.

Fortum säljer småskalig vattenkraft

Fortum säljer småskalig vattenkraft i Småland och i Dalälven. Försäljningen omfattar totalt 15 anläggningar med en sammanlagd effekt på 13 MW, nio anläggningar i Småland säljs till Skånska Energi AB o...
Edeforsen

Fortum vill satsa på Edeforsen

Fortum har i dag den 10 oktober lämnat in ansökan till Mark- och miljödomstolen för ett nytt miljötillstånd till Edeforsens kraftverk i Ljusdals kommun. Med ett nytt tillstånd kan Fortum öka produktionen och förbättra arbetsmiljön samtidigt som vandringshinder för fisk kan tas bort och förutsättningarna för den biologiska mångfalden (http://www.fortum.com/countries/se/om-fortum/miljo-och-samhalle/koldioxidsnalt-samhalle/miljofond/pages/default.aspx) förbättras.

Fortum och Sitra ökar bidraget för utveckling av  vågkraftsteknologi

Fortum och den finska innovationsfonden Sitra har ökat sin finansiering av den vågkraftsteknologi som utvecklats av företaget AW Energy. Med det utökade stödet kommer AW Energy att kunna fullfölja utvecklingen av kommersiella WaveRoller-enheter samtidigt som stödet säkerställer att pilotprojektet med den demonstrationsanläggning på 3*100kW som nyligen uppförts i Peniche, Portugal kan slutföras.
Untra vattenkraftverk

Miljötillstånd för utveckling av Untra kraftverk

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har genom dom den 27 juni gett klartecken för att förnya Untra kraftverk i Tierps kommun vid nedre Dalälven. Nu kan större delen av det gamla kraftverket ersät...

Gammelänge kraftverk moderniseras

Fortum satsar på Gammelänge kraftverk vid Indalsälven. Verket får ett nytt datoriserat styrsystem och två av de tre aggregaten uppgraderas och renoveras. Projektet som kommer att sysselsätta 15 personer i snitt har redan påbörjats och ska vara helt klart under 2014.
vårflod

Fortums Vårflodsprognos v 23

Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.
Ljusne Strömmar

Miljöfonden gör vattenkraften bättre

Nu har Naturskyddsföreningen tagit fram en fin broschyr om Miljöfonden och de projekt som fonden finansierar. Broschyren ger information och kunskap om den miljönytta som möjliggörs genom våra kunders köp a...
vårflod

Fortums Vårflodsprognos v 22

Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.

Långå kraftverk moderniseras

Fortum investerar i Långå kraftverk tillsammans med Svenska Kraftnät och Härjeåns. Turbinernas reglersystem byggs om och all elektrisk utrustning byts ut. Arbetena har redan påbörjats och beräknas vara klara i oktober i år.
vårflod

Fortums Vårflodsprognos v 20-21

Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.
vårflod

Fortums Vårflodsprognos v 20

Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.

Mer kraft i Hansjö vattenkraftverk

Vattenkraftverket i Hansjö ska renoveras för att bli effektivare och mer miljövänligt. Arbetena påbörjas i maj och beräknas ta cirka 6 månader. De ska genomföras utan att hanteringen av fisk i området påverkas negativt.
vårflod

Fortums Vårflodsprognos v 18

Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.
vårflod

Fortums Vårflodsprognos v 17

Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.
vårflod

Fortums vårflodsprognos vecka 15

Fortum kommer veckovis, med start denna vecka, att gå ut med prognoser för vattenflöden under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen. Vårflod...
Råda

Sänkta nivåer i vattenmagasin

I samband med att dammen vid Råda kraftverk byggs om i sommar kommer vattennivåerna i vissa av Uvå-systemets så kallade reglerade sjöar att vara lägre än normalt. Ombyggnaden av dammen ingår i Fortums åtgärdsprogram för att uppfylla kraven i RIDAS, som är kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet.

Vågkraften på frammarsch

Sverige, Frankrike och Portugal är alla länder där Fortum är med och satsar på Vågkraften. I Sverige planeras i år byggstart för det som ska bli världens största vågkraftspark. Under våren inleds tester utanför Portugals kust och i Frankrike söker Fortum efter lämpliga platser för vågkraftsparker.

Miljödomstolen ger klartecken för Höljesdammen

Miljödomstolen i Vänersborg har genom dom den 2 februari gett klartecken för renovering och ombyggnad av Höljesdammen i Torsby kommun. Fortum som äger dammen kan nu fortsätta satsningarna på att höja dammsäkerheten i enlighet med de skärpa regler som tagits fram bland annat med hänsyn pågående klimatförändringar.

Startskottet för världens största vågkraftspark

På fredagen undertecknades det avtal mellan Fortum och företaget Seabased som innebär startskottet på vad som enligt planerna ska bli världens största vågkraftspark, placerad i Sotenäs kommun på västkusten. Totalt kommer en kvarts miljard kronor att satsas, varav Fortum står för ungefär hälften och Energimyndigheten för resterande del, och den installerade effekten blir 10 MW när parken står färdig 2014-15.

Öppet hus i Frykfors nya kraftstation

När Frykfors kraftstation hade öppet hus lördagen den 12 november kom mer än 500 besökare – trots att novemberdimman låg råkall och tung. Stationen ligger i Norsälven, i samhället Kil med ca 11 000 inv...

Öppet hus i Frykfors nya vattenkraftstation

På lördag den 12 november är det öppet hus i Fortums nya vattenkraftstation Frykfors i Norsälven, väster om Kil. Normalårsproduktionen i den nya kraftstationen ökar med 3,1 GWh till 25,6 GWh, vilket motsvarar behovet hos knappt 1300 eluppvärmda villor (20 000 KWh) - nästan hälften av småhusen i Kils kommun.
Vågkraftsparken vid Sotenäs

Fortum och DCNS utvecklar vågkraft i Frankrike

Fortum och det franska företaget DCNS skrev på måndagen under en avsiktsförklaring om samarbete inom forskning och utveckling av vågkraft. Första steget av samarbetet blir en förstudie för en demonstrationsanläggning i Frankrike.

Lägre vattennivåer i Värmland efter uppehållsväder

Efter flera dagar med uppehållsväder har Fortum sedan i fredags successivt kunnat minska tappningen från dammarna i Byälven, Norsälven och Klarälven. Väderprognosen för den närmaste veckan visar dessutom i huvudsak uppehållsväder över tillrinningsområdena för nämnda älvar vilket innebär att tappningen kan fortsätta att minska de närmaste dagarna.

Fortsatt höga vattennivåer i Värmland

Det är fortsatt höga nivåer i sjöar och vattendrag i Värmland, men Fortum har god kontroll på de reglerade vattendragen. Om väderprognoserna håller ska tappningen i Jössefors och Höljes kunna hållas stabil och eventuellt kunna minskas fram mot kommande helg.

Öppet hus i vårt nya vattenkraftverk i Eldforsen

Fortums nya vattenkraftverk Eldforsen i Västerdalälven, utanför Vansbro hade öppet hus lördagen den 3 september. Drygt 300 personer gick på rundvandring inne i kraftverket, ett hundratal besökte det in...

Höga vattennivåer i Värmland efter stora nederbördsmängder

Gårdagens stora nederbördsmängder i Västra och Norra Värmland har lett till snabbt stigande nivåer i sjöar och höga vattenföringar i vattendragen. Som vattenkraftoperatör följer vi de prognoser som lämnas löpande från bland annat SMHI för att hantera vattenmängderna på bästa sätt. Fortum har god kontroll på de reglerade vattendragen och följer händelseutvecklingen timme för timme. Fortum har också löpande kontakt med Länsstyrelsen och Räddningstjänsten i Torsby.

Öppet hus i Fortums nya vattenkraftverk i Eldforsen

Fortums nya vattenkraftverk Eldforsen hade öppet hus under lördagen den 3 september med drygt 300 besökare. Förutom att gå en tur inne i kraftverket kunde man besöka det intilliggande omlöpet Eldbäcken, en anlagd vattenväg för djur och växter. Forskarna fanns på plats för att berätta om den forskning som bedrivs av framför allt av Karlstads universitet för att studera hur djur- och växtlivet utvecklas i och längs med omlöpet beroende på område. Man kunde också provköra Fortums elbil.

SMHI analys stödjer den etablerade forskningen – vattenkraftens påverkan på sommarflödena i nedre Dalälven är mycket liten

Fortum har nu fått SMHI:s slutrapport om regleringens effekter på sommarflödena i Dalälven. Den bekräftar de preliminära resultaten – vattenkraftens påverkan på sommarflödena i nedre Dalälven är mycket små. Detta resultat bekräftar även den omfattande forskning som bedrivs vid Uppsala universitet, vilka är de ledande i Sverige inom myggforskningen.

Efter tillstånd från miljödomstolen – Fortum uppgraderar dammarna vid Parteboda kraftverk

Fortum har genomfört en fördjupad dammsäkerhetsutvärderng för dammarna som hör till Parteboda kraftverk vid Ljungan. I samband med utvärderingen konstaterades att dammarna behöver uppgraderas för att möta branschens ökade krav på dammsäkerhet. När det säkerhetshöjande arbetet är klart om två år kommer dammarna att klara så kallade 10 000-års flöden.

Välkommet besked av Miljööverdomstolen om Eldforsen

Efter det att Miljödomstolen i januari gav Fortum tillstånd att ta kraftverket i Eldforsen i bruk har arbetet med att starta upp kraftverket pågått. Parallellt med detta överklagades domen. Miljööverdomstolens besked att det inte finns några skäl att ge prövningstillstånd är välkommet och innebär att Eldforsens hundraåriga tradition av kraftproduktion kan fortsätta.

Klartecken för Eldbäcken

Vi har nu fått klartecken av Miljödomstolen att ta det nya kraftverket i Eldforsen i bruk. Stationen är belägen söder om Vansbro i Västerdalälven och har stått klart, i avvaktan på drifttillstånd, i nära tv...

Positiva besked från miljödomstolen – Fortum får driftstillstånd för kraftverket Eldforsen

Fortum har idag fått klartecken av Miljödomstolen att ta det nya kraftverket i Eldforsen i bruk. Stationen är belägen söder om Vansbro i Västerdalälven och har stått klart, i avvaktan på drifttillstånd, i nära två år. Kraftverket kommer nu att tas i drift så fort som möjligt. Eldforsen beräknas producera el motsvarande drygt 2 000 eluppvärmda villors årskonsumtion.
damm

Dammsäkerhet i fokus

  För alla de energibolag som äger vattenkraftsanläggningar är säkerhetsfrågorna viktiga. Med utgångspunkt i att klimatförändringarna väntas påverka flödena i våra älvar har branschen höjt kraven f...

Eldforsen väntar på vatten

Sedan i juni 2009 står det nya kraftverket i Eldforsen färdigt. Men turbinen står fortfarande stilla och vattnet flyter förbi utan att producera el. Att Sverige just nu behöver all el som går att uppbå...

Besked efter miljödomstolens förhandling – Fortum kan starta produktionen vid kraftverket Eldforsen tidigast i februari

Det nya kraftverket i Västerdalälven i Eldforsen söder om Vansbro har varit startklart sedan juni 2009, men har på grund av avsaknad av drifttillstånd inte kunnat tas i bruk. Den 7 december höll Miljödomstolen huvudförhandling om tillstånd för att kunna starta produktionen. Besked om dom meddelas den 22 februari nästa år.

Miljödomstolen ger Fortum OK för full produktion i Untra

Miljödomstolen i Nacka Tingsrätt har idag gett Fortum godkänt att Untra kraftverk utnyttjas så långt som möjligt med sin maximala kapacitet. Det innebär att man har rätt att avleda 420 kubikmeter vatten per sekund genom kraftverket.
vågkraftboj

Första vågkraftbojen i Stockholm

I dag placerades en vågboj i Stockholms ström i syfte att visa upp tekniken. Det är Fortum som visar upp sin satsning på vågenergi under Love Stockholm. Samtidigt presenteras en färsk undersökning om svenskarnas inställning till vågkraft och andra förnybara energikällor.

7 av 10 svenskar är positiva till vågkraft

Vågkraften i Östersjön har potential att täcka drygt hälften av den el de svenska hushållen förbrukar under ett år. Intresset bland svenskarna är stort. Nästan sju av tio svenskar är positiva till att vågkraft produceras i sin kommun visar en undersökning som United Minds gjort på uppdrag av Fortum. Av den framgår även att de flesta är missnöjda med utbyggnadstakten när det gäller förnybar energiproduktion i Sverige.

Fortum återupptar full produktion i Untra

Fortum har på morgonen den 21 maj återupptagit full produktion vid Untra kraftverk i Uppsala län. Detta har skett efter att Miljödomstolen i Nacka Tingsrätt meddelat att förbudet mot att avleda mer än 25...
Avestaforsen

Kommentar till Uppdrag Granskning onsdagen den 5 maj

På onsdagen sände TV-programmet Uppdrag Granskning ett program om elmarknaden generellt och elcertifikat i allmänhet. I programmet pekas bland annat Fortums kraftverk i Avestaforsen ut som ett exempel på hur kraftbolag kringgår regelverket.

Uppdrag Granskning har kastat sig över elmarknaden

På sitt dramaturgiskt skickliga sätt, blandar man bilder från ett vinterkallt Norrland med felaktigheter och antydningar om hur elmarknaden fungerar och hur stödsystemen för förnybar produktion används. Ett av...

Mer stöd till Vågkraft

Energimyndigheten har beviljat 139 miljoner kronor i investeringsstöd till den planerade fullskaliga vågkraftparken utanför Smögen i Sotenäs kommun. Projektets totala investering är på ca en kvarts miljar...

Fortum och Seabased Industry får positivt besked från Energimyndigheten om investeringsstöd för vågkraftprojekt

Energimyndigheten har idag beviljat investeringsstöd till den planerade fullskaliga vågkraftparken utanför Smögen i Sotenäs kommun. Beskedet betyder att Energimyndigheten bidrar med 139 miljoner kronor av den totala investeringen på ca en kvarts miljard kronor. Det statliga stödet är välkommet för att utveckla tekniken mot kommersialisering. Med hjälp av demonstrationsprojektet kan Fortum utveckla vågkraften till ett betydande energislag inom Europa.

EU stöder WaveRoller

AW-Energy, som Fortum är delägare i, tecknade nyligen kontrakt med EU om ett projekt för att bygga en fullskalig vågkraftsanläggning. Jättekul! Vågkraftsanläggningen kommer att byggas i närheten av Penic...
Untra vattenkraftverk

Förslaget till områdesbestämmelserna hotar vattenkraften i Untran

Förslaget till nya områdesbestämmelser vid Untran kan i praktiken dels leda till betydande svårigheter att höja säkerheten vid dammen , dels på sikt – till att den klimatneutrala kraftproduktion som pågått i snart hundra år hotas då möjligheterna till effektivisering inte utnyttjas.

Ny fiskväg invigd

Den tolfte september invigde Fortum en ny fiskväg - ett omlöp - vid Lundströmmens kraftverk i Sörforsa. I korthet kan man säga att ett omlöp är en fiskväg som anläggs för att underlätta för fisken att ...

Vågkraften – framtid eller förhoppning

Fortums andra seminarium under Almedalsveckan hade rubriken "Vågkraften - framtid eller förhoppning". I centrum för det välbesökta seminariet stod förstås det uppmärksammade projekt som Fortum genomför ...

Fortum och Seabased vågkraftspark – ett av de prioriterade projekten från Energimyndigheten

Tomas Kåberger, generaldirektör Energimyndigheten bekräftade idag på en pressträff i Lysekil att den planerade fullskaliga vågkraftparken utanför Smögen i Sotenäs kommun blir ett av de prioriterade projekt som kan få del av stödet för ny energiteknik. Det var i maj i år som Seabased Industry tillsammans med Fortum lämnade in en ansökan till Energimyndigheten om investeringsstöd. Det blir världens största fullskaliga anläggning i sitt slag. Den totala investeringen är på cirka en kvarts miljard kronor. Effekten blir ca 10 MW och årsproduktionen ca 25 GWh vilket motsvarar behovet hos drygt 1000 eluppvärmda villor (25 000 KWh) 400-500 aggregat kopplas samman i en park
vårflod

Fortums gejser i Härjedalen

När vårfloden forsar i Rändån i Härjedalen varnar ett pysande frustande från ån om att något är på väg att hända. Plötsligt står en dryga 100 meter hög vattenpelare upp från ån som närmast för tankarna till...

Fortum och Seabased Industry ansöker om investeringsstöd för vågkraftspark

Måndagen 4 maj lämnade Seabased Industry tillsammans med Fortum in en ansökan till Energimyndigheten om investeringsstöd för en fullskalig vågkraftsanläggning. Fullt utbyggd kommer den att vara på 10 MW och bli världens största anläggning i sitt slag. Den totala investeringen är på cirka en kvarts miljard kronor.
vårflod

213 vattenkraftverk i Sverige

Vattenkraftens andel av Fortums elproduktion varierar från år till år beroende på hur mycket vatten som finns. År 2008 stod vattenkraften för 44% av Fortums nordiska elproduktion. Fortum äger helt eller ...
Skevdi

För att göra en lång historia kort …

Vattenkraft i världen har lång historia. De första vattenkraftverken härstammar från Kina och redan på 1200-talet började man använda vattnets kraft i Sverige. Med turbiner och generatorers hjälp kunde ma...

Så fungerar vattenkraft

Vattenkraft, som är den viktigaste förnybara kraftkällan i Norden, står för cirka hälften av elproduktionen i de nordiska länderna. Vattenkraft bygger på ett naturligt kretslopp där vatten dunstar från hav...

Ostron ger vågkraft

Igår skrev nyteknik.se om vågkraft från företaget Aquamarine. Vågkraftverket Oyster Wave Energy Converter, som ställs på havets botten på cirka tio meters djup, rör sig med vågornas strömningar. Kraften i ...

Vågkraft på film från Lysekil

Min kollega Stefan Sjödin åkte nyligen till Lysekil för att fånga vågkraftverken på film! Först ser vi några klipp från fabriken där vågkraftverken byggs och slutligen visas några bojar till havs! [yout...

Intresseanmälan för vågkraft på västkusten

Energimyndigheten i Sverige har fått i uppdrag att stötta och stimulera utveckling av kommersiellt gångbar förnyelsebar energiproduktion genom investeringsstöd. Igår lämnade Fortum in en intresseanmälan om inve...

Fortum intresserade av att bygga en fullskalig vågkraftspark på västkusten

Fortum har tillsammans med Uppsala universitet tidigare satsat resurser i en testanläggning för vågkraft utanför Lysekil. Nu har Fortum och Seabased Industry, den svenska leverantören av utrustningen, tagit nästa steg och lämnat in en intresseanmälan till Energimyndigheten om investeringsstöd till en fullskalig anläggning med 500 aggregat och en effekt på 10 MW, en sammanlagd investering på nära en kvarts miljard kronor.

Vågkraft på plats i Lysekil

- Ett par vågkraftverk tack. - Varsågod, de finns i sjön! Just nu testar vi och Uppsala Universitet en ny typ av vågkraft utanför Lysekil i Bohuslän. Tekniken – som är anpassad för nordiska förhålland...

Ny innovation för vågkraft

Nyteknik.se skriver idag om en spännande innovation för vågkraft. Många vågkraftstekniker är direktdrivna, dvs. generatorn drivs ”direkt” av vågrörelserna, medan Ocean Harvester utjämnar energin i vågorna oc...

Vågkraft på väg …

Tidningen Bohuslänningen hälsade nyligen på i företaget Seabaseds lokaler i Lysekil. Här ska nio vågkraftsaggregat monteras, varav två tillhör Fortum, och de första ska enligt plan vara klara i februa...

Nynäshamn vill också ha vågkraft

Nynäshamn är verkligen framåt! Kommunen planerar ett 50-tal havsbaserade vindkraftverk och intresse för vågkraft finns också. Speciellt intressant är den vågkraftsteknik som Uppsala Universitet har utv...

42% tycker att Sverige ska satsa på vågkraft

En undersökning som Fortum genomfört bland 1200 personer visar att 42% tycker att Sverige ska satsa på vågkraft. Jätteroligt!  En fördel med vågkraft, förutom att det är en förnybar energikälla, är att nytt...

42% av svenskarna tycker att Sverige ska satsa på vågkraft

För svenskar är förnybara energikällor en förutsättning för den framtida energiförsörjningen. Närmare hälften av alla svenskar hoppas att vågkraft kommer att vara ett av de energislag som utvecklas mest de närmaste 20 åren, visar en undersökning som Fortum genomfört bland 1200 svenskar.

Även Google söker i havet

Dagens Nyheter skrev nyligen om att sökjätten Google funderar på om, och i så fall hur, ett så kallat datacenter kan flytta till havs! Ett datacenter använder mycket energi för att först driva all dat...

Tid och vatten

En utmaning med exempelvis vind- och vågkraft är att den är oregelbunden, dvs., det blåser inte alltid, och vind och vågor kan vara svåra att förutsäga. Tidvattnets strömmar däremot, det är en av de s...

Tre Pelamis-kraftverk på plats i Portugal

Tidningen Ny Teknik rapporterade häromdagen att världens första kommersiella vågkraftsanläggning, med tre Pelamis-kraftverk, har invigts i Aguçadoura i Portugal. De tre kraftverken ska kunna leverera tillr...

Vågkraft i svenska farvatten

Uppsala universitet driver ett spännande vågkraftsprojekt med ett försöksområde i Västerhavet 2 km väster om halvön Islandsberg i Lysekils kommun. Förenklat beskrivet bygger tekniken på bojar som flyte...

Ljudlös, osynlig och förnybar

Ett kraftverk som är ljudlöst, osynligt och en energikälla som är helt förnybar; kan det bli bättre? Dykaren Rauno Koivusaari, en pionjär inom vågkraft, har uppfunnit WaveRoller som utvinner energi ur stra...
vårflod

Läget inför och under vårfloden vid Fortums vattenkraftverk,

Snösmältningen och vårfloden utgör varje vår en utmaning för såväl boende i närheten av älvar och vattendrag som för räddningstjänst och vattenkraftföretag. Som vattenkraftoperatör förbereder vi oss utifrån de prognoser som lämnas löpande från bland annat SMHI för att förbereda oss så väl som möjligt.
vårflod

Läget inför vårfloden vid Fortums vattenkraftverk

Snösmältningen och vårfloden utgör varje vår en utmaning för såväl boende i närheten av älvar och vattendrag som för räddningstjänst och vattenkraftföretag. Som vattenkraftoperatör förbereder vi oss utifrån de prognoser som lämnas löpande från bland annat SMHI för att förbereda oss så väl som möjligt. Bifogad finns detaljerad lägesrapport per älv.

Fortum satsar på svensk vågkraft

Energibolaget Fortum och Mats Leijon vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet, undertecknade på fredagen ett avtal som gör att vågkraftsanläggningen Islandsberg utanför Lysekil nu är på god väg mot full finansiering. Fortums satsning på 6 miljoner kronor innebär att den sista pusselbiten nu är på plats för anläggningen på västkusten.

Fortum investerar i vågkraftsutveckling

Fortum har förvärvat en andel på 8,4 % i AW-Energy, ett finskt vågkraftteknikföretag. Investeringen är ett steg i Fortums strategi att delta i forskning kring, och utveckling av, klimatvänlig teknik för energiproduktion.
Untra vattenkraftverk

Fortum planerar storinvestering i Untra

Fortum planerar att investera 450 miljoner kronor i en ny vattenkraftsstation vid Untra i Tierps kommun. Den befintliga kraftstationen är byggd 1918 och flera av dess turbiner har i praktiken tjänat ut. Med en modern anläggning skulle effektiviteten vid kraftstationen kunna ökas avsevärt. Produktionen av förnybar el kan öka med 36 miljoner kilowattimmar efter investeringen.
Avestaforsen

Öppet hus på Avestaforsens kraftverk

Lördagen den 8 juli bjuder Fortum och Skanska allmänheten på öppet hus på Avestaforsens kraftverk. Besökarna kommer att få information om vattenkraften och även möjlighet att se stora delar av kraftverket. Deltagarna kommer även att få lyssna på blåsljud från den så kallade ”sugrörsbotten”.
damm

Fortum satsar på dammen i Stackmora

Fortum har beslutat att dra tillbaka ansökan om att riva dammen i Stackmora för att istället satsa på verksamheten. Fortum har lyssnat till de boende kring dammen och gjort nya beräkningar av lönsamheten. Totalt innebär den planerade satsningen en investering på 25 miljoner kronor under 1 års tid. Planerad byggtid är 2009-2010.