Vindkraftverk

Fortum ansluter Kyrkbergets Vindkraftpark till elnätet

Utbyggnaden av Sveriges vindkraft fortsätter. Nu gäller det elanslutning för ny vindkraftpark vid Kyrkberget i Mora. Utbyggnaden av vindkraft i Sverige ställer krav på elnäten. De är ursprungligen inte byggda för att klara vindkraftsanslutningar av den här storleken och behöver därför förstärkas.
Vindkraftverk

Nytt grepp inom vindkraften

– Men ni på Fortum producerar väl bara och säljer el? Förra veckan ställde Fortum ut på VIND2009 / European Offshore Wind Conference i Stockholm. Syftet med vår monter var att berätta om att vi erbjud...

Fortum och Forststyrelsen inleder vindkraftsprojekt

Fortum och finska Forststyrelsen inleder ett vindkraftverksprojekt i området Kuolavaara-Keulakkopää i finska Lappland. Området har utpekats som vindkraftsområde i Fjällapplands planutkast och i norra Lapplands landskapsplan.

Vindkraft på hög höjd

Idag såg jag en rolig artikel på nyteknik.se. Forskare funderar på vindkraftverk på 10 000 meters höjd som tillvaratar energi i jetströmmar som sveper runt jorden! Det lär dröja innan idén blir verkligh...

Regelverk och teknikutveckling i fas

Hittills har 20 000 svenskar gått samman i 70 vindkraftskooperativ för att tillsammans kunna finansiera egna vindkraftverk, ibland i samverkan med kommuner. Energin som produceras kan medlemmarna själv anvä...

Smarta rotorblad för vindkraft

Idag skriver nyteknik.se om smarta rotorblad för vindkraftverk som ändrar form efter vindstyrkan. Amerikanska forskare arbetar med tekniken och om de når sitt mål kan effektiviteten ökas och vindkraftverket kan ...
Vindkraftverk

Fortum planerar vindkraftverk på Bergön i Malax kommun i Finland

Fortum utreder möjligheterna att bygga 5 vindkraftverk på Bergön i Malax kommun i Finland. I förhandlingarna med de enskilda markägarna, bland dem också Malax kommun, har ett positivt beslut nåtts. Diskussioner om miljökonsekvensbedömning av vindkraftverken har påbörjats med Västra Finlands miljöcentral.