nygardsfjellet

Mer vindkraft

Fortum och Skellefteå Kraft kommer att bygga en av de största landbaserade vindkraftparkerna i Europa. Totalt planeras 100 vindkraftverk till år 2015. Läs gärna mer på fortum.se.

Skellefteå Kraft och Fortum i samarbete om en av Europas största vindkraftparker

Skellefteå Kraft och Fortum har idag undertecknat ett samarbetsavtal avseende samägande av bolaget Blaiken Vind AB. Bolaget har inlett arbetet med att bygga en vindkraftpark i Blaikenområdet i norra Sverige. Fullt utbyggd, 2015, kommer vindkraftparken enligt planerna att bestå av upp till 100 vindkraftverk med en installerad effekt på 250 MW. Detta gör Blaiken till en av de största landbaserade vindkraftparkerna i hela Europa. Den årliga produktionen på 600-720 GWh/år motsvarar den årliga elanvändningen i 150 000 lägenheter.  Den totala investeringen uppgår till 3,8 miljarder kronor varav Fortums andel är 40 %.
Vindkraftverk

Mer vindkraft i Sverige

Under år 2009 installerades 198 nya vindkraftverk i Sverige och antalet uppgick totalt till 1 359 stycken. Vindkraftens andel av nettoproduktionen av el i Sverige var 1.9%. En stor ökning jämfört med 200...
Vindkraftverk

Världens största vindkraftverk

Nyteknik.se skriver att världens största vindkraftverk ska byggas i Norge. Effekten blir hela 10 MW vilket kan jämföras med 2.3 MW som är en vanlig storlek för nybyggda vindkraftverk. Läs gärna mer på ...
Vindkraftverk

Ny webbplats: Vindlov.se

För att underlätta information/kunskap om tillståndsgivning för att bygga vindkraft har ett antal myndigheter och organisationer - under ledning av Energimyndigheten - precis lanserat webbplatsen vindlov.se. Här...