Vindkraftverk

Stormstyrka i debatten om vindkraft

Den 27 oktober släppte den liberala tankesmedjan Timbro en rapport med titeln “Svensk vindkraft – 215 miljarder senare”. Reaktionerna har varit många och tonläget ofta högt. Andra har funderingar om själva...
Vindkraftverk

Nordex levererar turbiner till BlaikenVind

Byggandet av vindkraftparken på Blaiken i Västerbottens inland fortsätter i rask takt. Nu är det klart att Nordex levererar de första 60 turbinerna till vindkraftsprojektet BlaikenVind, som är ett samarbete mellan Fortum och Skellefteå Kraft. Det här är en av många investeringar som genomförs inom ramen för miljardprojektet på gränsen mellan fjällkommunerna Sorsele och Storuman där slutsumman beräknas nå 3,8 miljarder.
Vindkraftverk

Fortum planerar en testpark för vindkraft i Lovisa, Finland

Fortum har fått godkänt från stadsstyrelsen i Lovisa, Finland, att gå vidare med planeringen av en testpark för 2- 3 vindkraftverk vid Lovisa kärnkraftverk. Effekten på ett vindkraftverk kommer att vara 2 - 5 megawatt. Fortums mål med projektet är att testa och få erfarenheter från drift och underhåll av nya typer av vindkraftverk. Testområdets vindkraftverk kan kopplas till stamnätet via ställverket vid Lovisa kärnkraftverk.