blaiken

Fortum och Skellefteå Kraft inviger Blaiken, en av Europas största vindkraftsparker

Torsdagen den 7 september invigdes Blaiken med representanter från Fortum, Skellefteå Kraft, BlaikenVind, departement, myndigheter och regeringspartierna. Orsaken till uppslutningen är att Blaiken med sina 99 vindkraftverk inte bara är en av Europas största vindkraftparker med en årlig produktion motsvarande 200 000 lägenheters elanvändning, det är också en av de första i arktiskt klimat. Inte minst det senare har tydligt bidragit till en ökad kompetens rörande konstruktion och drift vilket kommer hela branschen till godo.
nygardsfjellet

Nu börjar Ånstadblåheia vindpark i Norge byggas

Fortum fattade för ungefär ett år sedan det strategiska beslutet att investera på gigawattnivå i sol- och vindkraft. Med investeringsbeslutet att bygga Ånstadblåheia vindpark i norra Norge har ett ste...
nygardsfjellet

Fortum förvärvar tre vindkraftsprojekt i Norge på totalt ca 170 MW

Fortum har idag undertecknat en överenskommelse att förvärva tre vindkraftprojekt av det norska företaget Nordkraft. Affären omfattar Nygårdsfjellet vindkraftspark, vilken redan är i drift, samt helt tillståndsgivna projekten Ånstadblåheia och Sørfjord. Fortum och Nordkraft har också kommit överens om att samarbeta kring både byggnationen och driften av vindkraftsparkerna.

Medvind i utvecklingen av Fortums vindverksamhet

Det är mycket fokus på sol- och vindkraft i den nya strategi som Fortum presenterade i februari. Ett tydligt mål är investeringar i sol- och vindkraft på ”gigawattnivå”. Vi har redan flera aktiva projekt i...

Nu gjuts grunden för Solberg vindkraftspark

Bygget av vindkraftsparken Solberg i Holmträsk nordväst om Örnsköldsvik börjar ta form. Efter att vägar förstärkts och anlagts har nu fundamenten för de 117 m höga tornen börjat gjutas. För att kunna stå emot kraften i vinden är varje fundament 20 meter i diameter. Vindkraftsparken beräknas börja producera el i slutet av 2017 och kommer då att leverera motsvarande 50 000 hushålls årsanvändning. Investeringen är på närmare en miljard kronor där Fortum och Skellefteå Kraft står för hälften var.
Vindkraftverk

Klart med miljardinvestering – vindkraftsparken Solberg börjar byggas i sommar

Fortum har fattat slutgiltigt investeringsbeslut om den 75 MW stora vindkraftsparken Solberg, nordväst om Örnsköldsvik, ett projekt som Fortum förvärvade tidigare i år. Planen är att påbörja markarbetena i sommar. Vindkraftsparken beräknas börja producera i början av 2018. Investeringen totalt är på ca 100 miljoner euro, eller närmare en miljard kronor. Under förutsättning att Skellefteå kommunfullmäktige godkänner affären och alla tillstånd och myndighetsbeslut finns på plats kommer Fortum och Skellefteå Kraft att stå för hälften var av projektet.

Fortum skriver avtal för försäljningen av BlaikenVinds elproduktion

Fortum kommer att för BlaikenVinds räkning ansvara för försäljningen av deras elproduktion på spotmarknaden samt blir balansansvarig för hela vindkraftsparken. Avtalet sträcker sig mellan 2015-2017 och kan förlängas till 2020. Samarbetet förstärker Fortums närvaro på spotmarknaden samtidigt som BlaikenVind får en lösning som motsvarar deras högt ställda krav.

Fortums största vindkraftsanslutning någonsin

Fortum Distribution har byggt sin största anslutning av vindkraft någonsin. 20 vindkraftverk i Orsa och Mora kommuner ska leverera el som motsvarar vad 33 000 normala hushåll använder på ett år.

Nytt vindkraftsavtal för Fortum

Fortum Distribution har skrivit ett driftavtal med vindkraftsparken i Sidensjö utanför Örnsköldsvik. Det innebär att sju stora parker nu sköts från Fortums driftcentral i Karlstad. – Det är en jättebra affärsmöjlighet för oss och vi vill gärna fortsätta utveckla det här konceptet, säger Jimmy Mattsson, chef för regionätsdelen på driftcentralen.
Vindkraftverk

Stormstyrka i debatten om vindkraft

Den 27 oktober släppte den liberala tankesmedjan Timbro en rapport med titeln “Svensk vindkraft – 215 miljarder senare”. Reaktionerna har varit många och tonläget ofta högt. Andra har funderingar om själva...
Vindkraftverk

Nordex levererar turbiner till BlaikenVind

Byggandet av vindkraftparken på Blaiken i Västerbottens inland fortsätter i rask takt. Nu är det klart att Nordex levererar de första 60 turbinerna till vindkraftsprojektet BlaikenVind, som är ett samarbete mellan Fortum och Skellefteå Kraft. Det här är en av många investeringar som genomförs inom ramen för miljardprojektet på gränsen mellan fjällkommunerna Sorsele och Storuman där slutsumman beräknas nå 3,8 miljarder.
Vindkraftverk

Fortum planerar en testpark för vindkraft i Lovisa, Finland

Fortum har fått godkänt från stadsstyrelsen i Lovisa, Finland, att gå vidare med planeringen av en testpark för 2- 3 vindkraftverk vid Lovisa kärnkraftverk. Effekten på ett vindkraftverk kommer att vara 2 - 5 megawatt. Fortums mål med projektet är att testa och få erfarenheter från drift och underhåll av nya typer av vindkraftverk. Testområdets vindkraftverk kan kopplas till stamnätet via ställverket vid Lovisa kärnkraftverk.
nygardsfjellet

Mer vindkraft

Fortum och Skellefteå Kraft kommer att bygga en av de största landbaserade vindkraftparkerna i Europa. Totalt planeras 100 vindkraftverk till år 2015. Läs gärna mer på fortum.se.

Skellefteå Kraft och Fortum i samarbete om en av Europas största vindkraftparker

Skellefteå Kraft och Fortum har idag undertecknat ett samarbetsavtal avseende samägande av bolaget Blaiken Vind AB. Bolaget har inlett arbetet med att bygga en vindkraftpark i Blaikenområdet i norra Sverige. Fullt utbyggd, 2015, kommer vindkraftparken enligt planerna att bestå av upp till 100 vindkraftverk med en installerad effekt på 250 MW. Detta gör Blaiken till en av de största landbaserade vindkraftparkerna i hela Europa. Den årliga produktionen på 600-720 GWh/år motsvarar den årliga elanvändningen i 150 000 lägenheter.  Den totala investeringen uppgår till 3,8 miljarder kronor varav Fortums andel är 40 %.
Vindkraftverk

Mer vindkraft i Sverige

Under år 2009 installerades 198 nya vindkraftverk i Sverige och antalet uppgick totalt till 1 359 stycken. Vindkraftens andel av nettoproduktionen av el i Sverige var 1.9%. En stor ökning jämfört med 200...
Vindkraftverk

Världens största vindkraftverk

Nyteknik.se skriver att världens största vindkraftverk ska byggas i Norge. Effekten blir hela 10 MW vilket kan jämföras med 2.3 MW som är en vanlig storlek för nybyggda vindkraftverk. Läs gärna mer på ...
Vindkraftverk

Ny webbplats: Vindlov.se

För att underlätta information/kunskap om tillståndsgivning för att bygga vindkraft har ett antal myndigheter och organisationer - under ledning av Energimyndigheten - precis lanserat webbplatsen vindlov.se. Här...
Vindkraftverk

Fortum ansluter Kyrkbergets Vindkraftpark till elnätet

Utbyggnaden av Sveriges vindkraft fortsätter. Nu gäller det elanslutning för ny vindkraftpark vid Kyrkberget i Mora. Utbyggnaden av vindkraft i Sverige ställer krav på elnäten. De är ursprungligen inte byggda för att klara vindkraftsanslutningar av den här storleken och behöver därför förstärkas.
Vindkraftverk

Nytt grepp inom vindkraften

– Men ni på Fortum producerar väl bara och säljer el? Förra veckan ställde Fortum ut på VIND2009 / European Offshore Wind Conference i Stockholm. Syftet med vår monter var att berätta om att vi erbjud...

Fortum och Forststyrelsen inleder vindkraftsprojekt

Fortum och finska Forststyrelsen inleder ett vindkraftverksprojekt i området Kuolavaara-Keulakkopää i finska Lappland. Området har utpekats som vindkraftsområde i Fjällapplands planutkast och i norra Lapplands landskapsplan.

Vindkraft på hög höjd

Idag såg jag en rolig artikel på nyteknik.se. Forskare funderar på vindkraftverk på 10 000 meters höjd som tillvaratar energi i jetströmmar som sveper runt jorden! Det lär dröja innan idén blir verkligh...

Regelverk och teknikutveckling i fas

Hittills har 20 000 svenskar gått samman i 70 vindkraftskooperativ för att tillsammans kunna finansiera egna vindkraftverk, ibland i samverkan med kommuner. Energin som produceras kan medlemmarna själv anvä...

Smarta rotorblad för vindkraft

Idag skriver nyteknik.se om smarta rotorblad för vindkraftverk som ändrar form efter vindstyrkan. Amerikanska forskare arbetar med tekniken och om de når sitt mål kan effektiviteten ökas och vindkraftverket kan ...
Vindkraftverk

Fortum planerar vindkraftverk på Bergön i Malax kommun i Finland

Fortum utreder möjligheterna att bygga 5 vindkraftverk på Bergön i Malax kommun i Finland. I förhandlingarna med de enskilda markägarna, bland dem också Malax kommun, har ett positivt beslut nåtts. Diskussioner om miljökonsekvensbedömning av vindkraftverken har påbörjats med Västra Finlands miljöcentral.
Vindkraftverk

Mobiltelefoni får skjuts av vindkraft

Tillsammans med Uppsala Universitet och företaget Vertical Wind har Ericsson utvecklat en basstation för mobiltelefoni som helt, eller delvis, får sin el från vindkraft. Basstationen Tower Tube har utr...

Vinden viner…

Intresset för vindkraft är rekordstort! Bara sedan i måndags har jag själv noterat 101 inslag i svensk media som på ett eller annat sätt berör vindkraft. Det är både ros och ris. De positiva inslagen handlar ...
Vindkraftverk

Fortum satsar på vindkraft

Energibolaget Fortum planerar tillsammans med Orsa Besparingsskog att bygga en vindkraftpark i Noppikoskiområdet i Orsa Finnmark, Dalarna, ett område som bedömts vara "Riksintresse för vindkraft".