Fortum har som ambition att driva förändringen mot ett utsläppsfritt energisystem och optimal resurseffektivitet. För att uppnå detta behöver vi engagera våra kunder och samhället i att driva förändring för en renare värld. Vår roll är att påskynda förändringen genom att omforma energisystemet, förbättra resurseffektiviteten och erbjuda smarta lösningar.

Denna ambition kommer till uttryck på flera sätt, i policydokument, i Fortum Energy Review där vi lyfter fram specifika områden, i remissvar, i debattartiklar mm. Dessa finns samlade här liksom att de är sökbara genom respektive kategori.

Flera positiva besked i energiuppgörelsen

Uppgörelsen omfattar många områden där beskedet om slopandet av den särskilda effektskatten på kärnkraft på två år har avgörande betydelse. Vi ser nu en realistisk möjlighet att fullfölja nödvändiga investeringar för möta kravet på oberoende härdkylning till år 2020. Samtidigt hade vi hoppats på att subventionerna till mogna kraftproduktionsslag skulle upphöra och därmed möjliggöra en effektiv marknad med pris på koldioxid som det kraftfulla styrmedlet.