Fortum har som ambition att driva förändringen mot ett utsläppsfritt energisystem och optimal resurseffektivitet. För att uppnå detta behöver vi engagera våra kunder och samhället i att driva förändring för en renare värld. Vår roll är att påskynda förändringen genom att omforma energisystemet, förbättra resurseffektiviteten och erbjuda smarta lösningar.

Denna ambition kommer till uttryck på flera sätt, i policydokument, i Fortum Energy Review där vi lyfter fram specifika områden, i remissvar, i debattartiklar mm. Dessa finns samlade här liksom att de är sökbara genom respektive kategori.

Älvstädningen 2018 inleds längs Ljusnan

Det är åter dags för Älvstädningen! Tre helger i rad kommer flera älvar i Sverige att städas i samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige. Ungdomar från lokala idrottsföreningar kommer att plocka bort skräp på utvalda strandsträckor utmed Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven. Startskottet är den 18-19 augusti längs Ljusnan. Tillsammans bidrar vi till att göra älvmiljöerna renare.