Fortum har som ambition att driva förändringen mot ett utsläppsfritt energisystem och optimal resurseffektivitet. För att uppnå detta behöver vi engagera våra kunder och samhället i att driva förändring för en renare värld. Vår roll är att påskynda förändringen genom att omforma energisystemet, förbättra resurseffektiviteten och erbjuda smarta lösningar.

Denna ambition kommer till uttryck på flera sätt, i policydokument, i Fortum Energy Review där vi lyfter fram specifika områden, i remissvar, i debattartiklar mm. Dessa finns samlade här liksom att de är sökbara genom respektive kategori.

Älvstädningen 2018 inleds längs Ljusnan

Det är åter dags för Älvstädningen! Tre helger i rad kommer flera älvar i Sverige att städas i samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige. Ungdomar från lokala idrottsföreningar kommer att plocka bort skräp på utvalda strandsträckor utmed Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven. Startskottet är den 18-19 augusti längs Ljusnan. Tillsammans bidrar vi till att göra älvmiljöerna renare.

Nästa steg i genomförandet av Energiöverenskommelsen

Den 19 april var satt som slutdatum att svara på Energikommissionens slutbetänkande "Krafttag för framtidens energi". Samma dag presenterar 5-partigruppen nästa steg i implementeringen av Energiöverenskommelsen från...
frontbild-1

Tillsammans för en renare värld – Almedalen 2017

Klimatutmaningar, en mer och mer digitaliserad värld, ett ständigt ökat behov av energi. Världen förändras och vi måste förändras med den. Under årets seminarier under Almedalsveckan lyfter vi ett antal...
Fortum_flags_1

Det nordiska energisamarbetet: starkt i dag – starkare i morgon

Fortum: Jorma Ollila presenterar en rad viktiga förslag för att förbättra det nordiska energisamarbetet - nu är det upp till ministrarna att det händer! oktober 2015 gav de nordiska energiministrarna Jorma Ollila uppdraget att göra en strategisk genomlysning av det nordiska energisamarbetet och föreslå konkreta åtgärder för hur samarbetet kan utvecklas under de kommande fem till tio åren. Den rapport som presenterats av Ollila i dag är välkommen och ligger rätt i tiden eftersom den knyter an till diskussionen om den nordiska dimensionen i förhållande till den mer omfattande frågan om EU:s agenda för en energiunion där frågan om regionala samarbeten fått ökad betydelse.

Det är dags för solen att betala tillbaka

Att installera egna solpaneler är en investering som både du och miljön har mycket att vinna på. Inte mer än rätt om du tänker på vad solen har kostat dig genom åren. I vår kalla nord uppskattar de flesta...
Birgitta_Resvik

Nästa steg i genomförandet av Energiöverenskommelsen

Den 19 april var satt som slutdatum att svara på Energikommissionens slutbetänkande "Krafttag för framtidens energi". Samma dag presenterar 5-partigruppen nästa steg i implementeringen av Energiöverenskommelsen från...
Ulf_W

Bortom noll – Stockholm kan bli en klimatsänka

Fortum Värme ska fasa ut all kolkraft och gå från 90 till 100 procent förnybar och återvunnen energi. Det kommer vara den största klimatåtgärden i Stockholms historia och göra att staden kan överträffa sina klima...

Flera positiva besked i energiuppgörelsen

Uppgörelsen omfattar många områden där beskedet om slopandet av den särskilda effektskatten på kärnkraft på två år har avgörande betydelse. Vi ser nu en realistisk möjlighet att fullfölja nödvändiga investeringar för möta kravet på oberoende härdkylning till år 2020. Samtidigt hade vi hoppats på att subventionerna till mogna kraftproduktionsslag skulle upphöra och därmed möjliggöra en effektiv marknad med pris på koldioxid som det kraftfulla styrmedlet.