Situationen på kärnkraftverken i Sverige

Pressmeddelande

Statens Kärnkraftsinspektion (SKI) i Sverige informerade den 14 september om de åtgärder som måste vidtas vid kärnkraftverket i Forsmark innan reaktorerna 1 och 2, som stoppades i juli, återigen kan tas i drift. Forsmarksledningen har meddelat att den kommer att analysera situationen och därefter informera om tidsplanen för återstarten. Som bäst utförs testkörningar för att klargöra saken. Reaktor 3 är i normal drift.

Reaktor 2 i Oskarshamn har fått SKI:s tillstånd för återstart efter årsrevisionen, som idag meddelats vara avslutad den 23 september. Den nya generatorn som installerats under revisionen kommer först att testköras varvid reaktorn drivs med 30 procents effekt. Starten av reaktor 1 beräknas ske kring årsskiftet när förändringarna i reservkraftsystemet är klara. Reaktor 3 är i normal drift.

Det produktionsbortfall som de oplanerade avställningarna hittills medfört för Fortum uppgår till cirka 0,7 TWh. Den förlorade kapaciteten har i sin helhet ersatts med kondensproduktion, vars totalkapacitet uppgår till cirka 1 500 MW.

Forsmark 1 och 2 togs ur drift i juli efter att ett fel upptäcktes i anläggningens reservkraftsystem. Även i Oskarshamn stoppades reaktor 1eftersom den har ett liknande reservkraftsystem. Reaktor 2 vid både Forsmark och Oskarshamn har varit stängda för normal årsrevision under en del av den aktuella perioden, varvid man utfört granskningar och förändringsarbeten.

Kärnkraftverk Reaktor 1 Reaktor 2 Reaktor 3 Fortums ägarandel
Forsmark 1 016 MW 951 MW 1 190 MW 22,2 %
Oskarshamn 467 MW 602 MW 1 153 MW 43,4 %

Det aktuella läget vid de svenska kärnkraftverken kan enklast följas via kraftbörsen Nord Pools hemsida, www.nordpool.no.

Fortum Abp
Koncernkommunikation

Ytterligare information:
Pekka Päätiläinen, enhetsdirektör, Fortum Generation, +358 50 453270