Sjunkande priser på CO2 och el i mars

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle.

I mars har både spotpriset på el och priserna på framtida el sjunkit på grund av varmt och blött väder samt sjunkande CO2-pris. Det genomsnittliga spotpriset på el i Norden under mars blev 26,7 Euro/MWh, vilket var 1,1 Euro/MWh lägre än marknadens förväntningar i början av månaden. Priset på el för 2015 sjönk med 1,3 Euro/MWh och landade på 29,6 Euro/MWh (31.3). CO2-priset varierade kraftigt i mars, men landade på 4,7 Euro/ton (31 mars) vilket är ca 2,5 Euro/ton lägre än i slutet av februari.

En av anledningarna till att CO2-priset gick ner var sannolikt förväntningar i marknaden på att de verkliga CO2-utsläppen under 2013 var lägre än 2012. Statistiken gällande 2013 publicerades 1 april 2014, och det visades sig att utsläppen minskade med cirka 3 procent under 2013 jämfört med 2012. Uppskjutningen av auktionering av utsläppsrätter påbörjades i mars 2014 vilket sannolikt motverkade prisnedgången.

Det har varit ca 3,6° C varmare än normalt i de områden i Norden där temperaturen påverkar elförbrukningen och därmed spotpriset på el. Det har varit mer nederbörd än normalt, cirka 30 procent mer än normalt i de områden i Norden där vattenkraften finns. Nivån i de nordiska vattenmagasinen var 37,2 procent i slutet av mars vilket var 3 procent högre än medianen för perioden 1990-2012.

För mer information, kontakta: Mats Persson, chef för handel och portföljoptimering, Fortum, telefon 0705-53 77 73.