Slutrapport från Fortum efter stormen Sven

Torsdagen den 5 december drog stormen Sven in över Sverige med orkanvindar i byarna. Under natten till fredagen drabbades som mest ca 30 000 av Fortums elnätskunder av strömavbrott. Under natten jobbade montörer i fält och personal i driftcentralen med att koppla om i elnätet för att isolera felen och se till att så många kunder som möjligt fick tillbaka elen. På morgonen fredagen 6 december var 16 000 kunder fortfarande utan ström.

Vi hade på fredagen ett stort antal fel spridda över västkusten, Värmland och Gävleborg. På varje fel var det enstaka eller flera träd eller grenar som blåst över ledningarna och i vissa fall till och med knäckt stolpar och/eller rivit ned ledningar. På fredagkväll var 3 500 kunder utan ström.

På söndagen 8 december drog ett nytt oväder in i våra områden, den här gången med blötsnö som försvårade arbetet för våra montörer och orsakade nya strömavbrott.

De allra flesta kunderna hade fått strömmen tillbaka på söndag kväll. Cirka 420 kunder fick strömmen tillbaka under måndagen medan ett 20-tal fick vänta till tisdagen. Under veckan har ytterligare fel tillkommit på grund av de skador som stormen Sven orsakade elnätet.

Det stora antalet fel, den geografiska spridningen av felen och omfattningen av skadorna gjorde att felsökningen och reparationsarbetet tog lång tid.

Nu har ett arbete inletts för att återställa elnätet efter stormen och att laga tillfälliga lagningar.

– Vi besiktigar alla våra områden på västkusten med helikopter för att hitta potentiella risker för strömavbrott, som stolpar som lutar, linor som hänger lågt eller träd som lutar in mot ledningarna. De här riskerna är viktigt att ta bort, så att inte nya strömavbrott uppstår så snart det blåser till, säger Anders Öberg, ansvarig för elnätet på landsbygden.

För mer information kontakta,

Anders Öberg, ansvarig för Fortums elnät på landsbygden, tfn 072-525 82 60
Carola Hjerthén, kommunikationsansvarig driftstörningar Fortum Distribution, tfn 070-641 55 27