Småskaliga solceller vägen till snabb elektrifiering av landsbygden

För första gången hölls World Energy Councils årsmöte i ”Sub-Sahara” på afrikanska kontinenten. Närmare 500 personer från hela världen mötte upp i Addis Abeba, Etiopien, för att prata energi o klimatfrågor i närmare en vecka. Frågan om betydelsen av tillgången till el blev särskilt tydlig i ljuset av att det i genomsnitt bara är en fjärdedel av befolkningen i de afrikanska länderna som idag har tillgång till el.

Diskussionerna i Addis Abeba kretsade hur vi kan utveckla de volatila och distribuerade energislagen tillsammans med det mer storskaliga systemet. Gigantiska resurser finns att tillgå och ett flertal storskaliga projekt är under utveckling, men dessa projekt tar tid. Likaså tar transmissionsnäten mellan länderna tid att utveckla samt att det saknas regelverk för t ex handel av el mellan länder. Det regionala arbetet för utvecklingen är en viktig del och i diskussionerna under veckan var det tydligt att det även ses som en process som är viktigt för att bibehålla fred.

solar_africa

Istället för att vänta på dessa storskaliga lösningar så växer nu de småskaliga lösningarna upp på landsbygden – med hjälp av solenergi får hushållen tillgång till ljus för läxläsning, kyla till mathållning och laddning av mobiltelefonerna. Med på köpet kommer även de andra fördelarna, det frigör ekonomiska resurser när fotogenet fasas ut samtidigt som det minskar utsläpp av koldioxid och förbättrar hälsan. Snabbt går det också – enligt uppgift finns det redan 35 miljoner solceller i Sub-Sahara.

Etiopien presenterade sitt pågående program med att nå ut med 3,5 miljoner solcellspaket till hushållen på landsbygden inom fem år, idag har cirka 135 000 hushåll elektrifierats. Det öppnar även upp för att hantera ett stort hälsoproblem – matlagningen. Närmar 2,5 miljarder människor världen över tillagar idag sin mat över öppen eld. Mer än fyra miljoner människor beräknas årligen dö i förtid av detta genom rök- och partikelförgiftning. Även för detta har Etiopien lanserat ett program som ska säkerställa att drygt 11,5 miljoner hushåll ska få tillgång till moderna och effektiva spisar.

Min kommentar efter förra årets möte var att förnybart stod högt på agendan och att det möjligen berodde det på att vi då befann oss i Sydamerika, där mer än 55 % är förnybart i energimixen. Nu kan jag konstatera att fortsatt står förnybart helt klart högst på den globala agendan. Och det går fort.

Med bara 4 veckor kvar till de kommande globala förhandlingarna i Paris, COP21, var givetvis klimatfrågan i fokus på årsmötet. Inom World Energy Council lyckades vi skriva oss samman om ett konkret och starkt budskap till COP21 som offentliggjordes vid konferensen, (http://www.worldenergy.org/news-and-media/news/the-world-energy-councils-call-to-the-21st-conference-of-parties/). Detta mottogs med tacksamhet (http://www.worldenergy.org/news-and-media/news/unfccc-executive-secretary-welcomes-energy-community-messages-to-paris-negotiations/) av Christina Figueres, ordförande för United Nations Convention on Climate Change (UNFCCC).

Jag personligen är stolt över att vi kunde samlas kring ett tydligt budskap från World Energy Council; Att prissättning av koldioxidutsläpp är det viktigaste instrumentet för att nå framgång och att det måste prioriteras. Min känsla ska ses mot bakgrund av att inom World Energy Councils ca 95 medlemsländer så är olje- och gasproducerande länder starkt representerade. Något som åtminstone tidigare gjort det svårt att få till kraftfulla budskap. Merparten av länderna tar idag klimatfrågan på allvar och insikten att det kräver åtgärder finns där. World Energy Council kommer att närvara vid COP21 och delta i ett antal debatter och vi ser fram emot konstruktiva resultat från mötet.

Jag vill även passa på att puffa för konferensen ”Business, Energy and Climate – Before and after Paris”, anmälan sker här, som går av stapeln i Stockholm den 11 november. Där deltar förutom World Energy Council´s generalsekreterare Christoph Frei, även miljöminister Åsa Romson, energiminister Ibrahim Baylan, Carole Dieschbourg, ordförande för Europeiska ministerrådet, Anna Lindstedt, Sveriges klimatförhandlare med flera.

Birgitta Resvik, ledamot i Kommunikations- och Strategikommittéen, World Energy Council