Snart blir det enkelt att ladda elbilen i Torsby kommun

Näckåns Energi och Fortum Charge & Drive skapar bättre förutsättningar för turism och handel i Torsby kommun med omnejd. Men målet att sätta upp 19 laddstolpar vid attraktiva destinationer som t.ex. Branäs, Torsby Skidtunnel, Hovfjället och Långflons köpcenter kommer denna satsning också att knyta samman laddinfrastrukturen med bland annat Norge. Detta medför att den stora andelen turister i Torsby kommun, inte minst från elbilstäta Norge, nu även kommer att kunna besöka dessa platser.

Nu blir det enklare för turister med elfordon att vistas i Torsby kommun. Som bekant är norrmän en viktig turistgrupp i regionen och andelen norrmän med elbil är stor. Samarbete kommer att tillgodose ett ökat behov av allmänna laddplatser. Tillsammans med Charge & Drive erbjuds en rikstäckande tjänst för laddning av elbilar som länkar samman norra Värmland med övriga laddplatser i Charge & Drives nordiska infrastuktur bestående av mer än 650 laddplatser.

– Det känns mycket bra att samarbeta med Fortum Charge & Drive i en planerad strategi och satsning på laddinfrastruktur för el- och laddhybridbilar i norra Värmland. Det ger oss bägge möjlighet att i ett regionalt såväl som lokalt perspektiv visa på hur framtidens laddinfrastruktur kan fungera i praktiken. Vår ambition är att bygga ett nät med laddstationer i norra Värmland med den första etappen i Torsby kommun, säger Jan-Anders Carlsson, VD på Näckåns Energi.

Med start under hösten 2016 är planen att under de kommande åren bygga ett nät av laddplatser i norra Värmland. Första etappen i Torsby kommun omfattar 19 laddplatser. Merparten kommer att placeras i anslutning till platser för handel och besöksnäring samt andra välbesökta anläggningar vilket bygger på ett samarbete och medverkan även från kommunen såväl som från näringslivet.

– Vi har en stark närvaro redan idag i Norge. Samarbetet med Näckåns Energi är mycket välkommet då vi skapar en viktig länk i infrastukturen av laddstolpar mellan Norge och Sverige och ger elbilsturismen nya spännande destinationer att besöka, säger Tobias Henmark, sälj- och marknadschef för Fortum Charge & Drive Sverige.

Satsningen på laddinfrastruktur för elbilar är en del av både Näckåns Energis och Fortums strategier och nu kan företagen gemensamt bidra till att ytterligare sänka utsläppen av koldioxid i regionen.

– Det finns ett uttalat mål att Sveriges fordonsflotta ska vara fossiloberoende till år 2030 och då är en fungerande och lättillgänglig infrastruktur för laddning en förutsättning för att det ska kunna bli verklighet även på landsbygden i norra Värmland. Vi är glada att Näckåns Energi och Fortum Charge & Drive i samarbete har initierat en plan för utbyggnad av laddinfrastruktur som gör det möjligt att ta ännu ett steg mot ett hållbart samhälle, säger Tobias Henmark och Jan-Anders Carlsson unisont.

Om Fortum Charge & Drive
Fortum Charge & Drive är pionjärer med mer än tio års erfarenhet av att utveckla laddningslösningar för elfordon. Vi erbjuder ett marknadsledande affärssystem för laddinfrastruktur och är verksamt i Norge, Island, Sverige och Finland. Totalt består nätverket i de nordiska länderna av 652 anslutna smarta laddare första kvartalet 2016 i Norden varav 112 i Sverige. Molntjänsten Charge and Drive har bl.a. en flexibel betalningsfunktion, kundtjänst, webbapp med karta och omfattande funktioner för distansövervakning.

Tjänsten används redan av ett 50 tal samarbetspartners i Norden och knappt 20 000 slutkunder. Hittills har företag som Jönköping Energi, Umeå Energi, Skellefteå Kraft, Vallentuna Energi, Landstinget i Kalmar, Vasakronan, Nissan, Renault, BMW och McDonalds valt att samarbeta med Fortum Charge & Drive.

Om Näckåns Energi
Näckåns Energi är en liten energikoncern med en lång och spännande historia. Bolaget bildades 1918 och är ett privat aktiebolag med cirka 275 ägare. Näckåns Energi AB är det miljövänliga elhandelsbolaget med låga priser, trygghet och närhet. Med kontor i Sysslebäck och Torsby så kan vi erbjuda en bra service och god lokalkännedom i norra Värmland samt skapa mervärden, bland annat genom arbetstillfällen och starkt engagemang som bidrar till en mer levande landsbygd. Vi är en lyhörd aktör som erbjuder långsiktig trygghet och hjälper både kunder och samhället i stort att använda energi på ett smart sätt. Med miljöengagemang och målmedvetet arbete söker vi lösningar för att minska miljöpåverkan.

Om Klimatklivet
En förutsättning för att planerad utbyggnad av laddinfrastruktur ska kunna genomföras är att en ansökan om ekonomiskt stöd från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet kommer att beviljas.
De 19 föreslagna laddstolparna i Torsby kommun, som samtliga är semisnabba laddstolpar med 2 uttag, ska tas med i ansökan om bidrag från Naturvårdsverkets Klimatklivet. Beslutet beräknas fattas i september. Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala klimatinvesteringar, sk Klimatklivet. Under 2015 uppgick stödet till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor per år kommer att delas ut för klimatinvesteringar för 2016, 2017 och 2018.

För mer information, kontakta gärna
Jan-Anders Carlsson, VD Näckåns Energi AB, tfn 070-288 76 98
Tobias Henmark, Sälj & Marknadschef, Charge & Drive Sweden, Fortum, tfn 072-570 18 53
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45