Sökes: 400-500 hästar i Bergslagen när Fortum HorsePower och Värmevärden inleder samarbete

Torrströ blandat med hästgödsel, så enkelt är receptet på det nya biobränsle som ska värma hushållen i Hällefors, Bergslagen. Det är Värmevärden Väst som ska genomföra en pilot tillsammans med Fortum HorsePower. Piloten kommer att pågå under ca 6 månader och energiinnehållet kommer att motsvarande 2,1 GWh eller 5 % av den totala produktionen. Det är det första piloten i sitt slag i Sverige, men i Finland har konceptet under de senaste två åren utvecklats till en heltäckande cirkulärekonomisk lösning som inte bara erbjuder en klimatmässigt bra hantering av gödslet – det underlättar även för stallägarna. Nästa steg blir nu att erbjuda tjänsten till i stallägare i Bergslagen och även andra delar av Sverige.

-Hästgödsel har en stor potential som bränsle, sedan finns det flera olika faktorer som påverkar om det blir en miljömässigt och ekonomiskt god affär, säger Per Harsem, Försäljningschef Fortum HorsePower Sverige.

I Sverige finns idag ca 360 000 hästar. För den enskilde stallägaren innebär tjänsten en förenkling, de får torrströ levererat och sedan hämtas ströet, nu blandat med gödseln, för transport till kraftvärmeverket där det omvandlas till el och värme.

-Idag är det på flera orter ett problem med att bli av med hästgödsel. Om det ska spridas hos bönderna på åkrarna så måste det ligga i träda under 8 månader, vilket i sig är ett miljöproblem då det bildas både metan- och lustgas vilket är skadligt för vår miljö. Att bränna gödseln har visat sig i oberoende tester vara väldigt miljövänligt. Med den här tjänsten hjälper vi stallägare att bli av med gödseln och ser till att skapa värme och el av den på ett sätt som skapar förutsättningar för en bättre miljö, säger Per Harsem.

Studier gjorda i Finland, där tjänsten växt snabbt, visar på mycket goda resultat både vad gäller energiförbränningen och miljöpåverkan. Den senare är betydligt mindre, och därmed bättre, än de hittillsvarande metoderna för hantering av hästgödsel. Stallägarna har visat sig vara mycket nöjda då det även underlättar deras verksamhet.

-Vi tycker att det är spännande att gå in i ett pilotprojekt som så tydligt tar ett helhetsgrepp på resurs- och klimatfrågan, säger Håkan Andersson, regionchef Värmevärden Väst. Vårt pilotprojekt omfattar ca 2,1 GWh och för det krävs det gödsel från mellan 400-500 hästar under en period av ca sex månader.

En realistisk potential för HorsePowers lösning är att gödsel från motsvarande 150 000 hästar kan tas omhand. Det betyder 2,2 TWh årligen eller annorlunda uttryckt, tillräckligt för att värma upp i princip samtliga villor i Östergötland och på Gotland.

Under förutsättning att alla tillstånd finns på plats beräknas projektet starta i oktober. I och med samarbetet med Värmevärden kommer Fortum HorsePower nu att aktivt erbjuda tjänsten till stallägare i regionen; -Vi har en lång lista med intresserade stallägare men för att få bästa möjliga miljövärde är det bättre att använda så många lokala leverantörer som möjligt, säger Per Harsem.

Om Fortum HorsePower Fortum HorsePower är en enkel och miljövänlig lösning för stallets strö- och gödselhantering. I tjänsten ingår leverans av strö till stallet och hämtning av gödsel. Gödseln transporteras från stallet till kraftverket, där det omvandlas till ren, förnybar och närproducerad energi. Fortum HorsePower startades i Finland i 2015 och nu lanseras tjänsten i Sverige.

För mer information, kontakta:
Per Harsem, Försäljningschef Fortum HorsePower Sverige, +46 72 208 41 21 per.harsem@fortum.com
Håkan Andersson, regionchef Värmevärden Väst, +46 (0)70 344 56 82, hakan.andersson@varmevarden.se