Statusuppdatering Högdalenverket: Fortum jobbar vidare med att få klarhet i vad som orsakat de allergiska reaktionerna i arbetsmiljön

Sedan mitten av mars har sammanlagt 44 personer som arbetar på Högdalenverket någon eller flera gånger haft symptom som liknar allergiska reaktioner. Flertalet av dessa upptäcktes i mars och sedan mitten av april har enstaka fall av allergiska reaktioner rapporterats. Samtliga personer är tillbaka i arbetet. De allra flesta har kunnat arbeta som vanligt.

För att ta reda på vad som orsakat de allergiska reaktionerna samarbetar Fortum med IVL, Svenska miljöinstitutet. I utredningen har Fortums företagshälsovård Avonova bistått med medicinsk bedömning och Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin (IMM) är också inkopplade med sin expertis. Ett antal partikelmätningar och provtagningar har genomförts för att undersöka förekomst av damm och mögel. Analyssvaren visar hittills inte på något avvikande, men fler analyssvar inväntas.

– Vi tar det här på största allvar och vi ger oss inte förrän vi har fått klarhet i vad som orsakar de allergiska besvären och kunnat åtgärda detta. Vår personals och våra entreprenörers hälsa är viktigast och vi sätter in alla resurser vi kan, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum Värme.

Ett avskilt område inne på Högdalenverket har identifierats där de som har fått besvär har arbetat. I denna del av verket ska man som vanligt bära obligatoriska skyddskläder i form av skyddsskor, hjälm, heltäckande arbetsklädsel och skyddsglasögon. Till dess att Fortum har fått alla provsvar har kravet på personlig skyddsutrustning utökats med andningsmask med filter.

Fakta om vidtagna åtgärder

  • Fortums företagshälsovård är inkopplad för att undersöka och följa upp personer med symptom och bistå med medicinsk expertis.
  • Två så kallade typfall är remitterade till Karolinska Institutet, Institutet för Miljömedicin, IMM för utredning.
  • IVL Svenska Miljöinstitutet har anlitats för att tillsammans med Fortum utreda vad som kan ha orsakat de allergiska reaktionerna.
  • De som har haft symptom har blivit djupintervjuade för att kartlägga tänkbara orsaker till besvären.
  • Vi har utökat städningen på Högdalenverket och våtsopar tre gånger i veckan och har dessutom genomfört två extra storstädningar av området.
  • Kraven på obligatorisk personlig skyddsutrustning har utökats till att omfatta andningsskydd med filter i identifierat område inne på Högdalenverket.

För mer information kontakta:
Ulf Wikström, hållbarhetschef Fortum Värme, tfn 08-671 74 86.