Stigande CO2-pris och sjunkande elpriser i februari

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle.

På den nordiska elbörsen har både spotpriset el och priserna på framtida el i februari sjunkit på grund av varmt väder och sjunkande kolpris. Ett stigande CO2-pris har motverkat prisnedgången på el i viss utsträckning.

Det genomsnittliga spotpriset på el i Norden under februari blev 30,2 Euro/MWh, vilket var 1,5 Euro/MWh lägre än marknadens förväntningar i början av månaden. Priset på el för 2015 sjönk med 1,5 Euro/MWh och landade på 30,9 Euro/MWh (28.2). CO2-priset fortsatte att stiga i februari, ca 1,6 Euro/ton till 7,2 Euro/ton, på grund av den fortskidande processen för att skjuta auktionering av utsläppsrätter på framtiden i syfte att minska det rådande överskottet på utsläppsrätter (s.k. ”backloading”). Det är nu bestämt att den uppskjutningen av auktionering av utsläppsrätter kommer att genomföras i mars 2014.

Det har varit ca 5° C varmare än normalt i de områden i Norden där temperaturen påverkar elförbrukningen och därmed spotpriset på el. Det har varit något mer nederbörd än normalt, ca 9% mer än normalt i de områden i Norden där vattenkraften finns. Nivån i de nordiska vattenmagasinen var 47,2% i slutet av februari vilket var 1,3 % lägre än medianen för perioden 1990-2012, men underskottet jämfört med medianen är i stort sett oförändrat jämfört med i slutet av januari.

För mer information, kontakta: Mats Persson, chef för handel och portföljoptimering, Fortum, telefon 0705-53 77 73.