Stigande pris på el för 2015 på grund av högre kol och CO2 priser i april

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle.

I april sjönk spotpriset på el på grund av varmt väder och vårflod i vattenkraftsystemet. Priserna på framtida el har stigit på grund av högre kol och CO2 priser. Det genomsnittliga spotpriset på el i Norden under april blev 25,5 Euro/MWh, vilket var 1,2 Euro/MWh lägre än marknadens förväntningar i början av månaden. Priset på el för 2015 steg med 0,6 Euro/MWh och landade på 30,2 Euro/MWh (30.4). CO2 priset ökade i april och landade på 5,5 Euro/ton (30.4) vilket var ca 0,8 Euro/ton högre än i slutet av mars. Priset på kol för 2015 steg med 1,7 $/ton och landade på 82,6 $/ton (30.4), sannolikt på grund av krisen i Ukraina som orsakat osäkerhet kring tillgången på ryska fossila bränslen.

Det har varit ca 1,5° C varmare än normalt i de områden i Norden där temperaturen påverkar elförbrukningen och därmed spotpriset på el. Det har varit mindre nederbörd än normalt, cirka 25 procent mindre än normalt i de områden i Norden där vattenkraften finns. Nivån i de nordiska vattenmagasinen var 32,5 procent i slutet av april vilket var 3,4 procent högre än medianen för perioden 1990-2012 trots den torra väderleken. Orsaken till att vattenmagasinen fortfarande är högre normalt beror på en tidig vårflod i en del områden i Norden.

 

För mer information, kontakta: Mats Persson, chef för handel och portföljoptimering, Fortum, telefon 0705-53 77 73.