Stigande pris på el på grund av torr väderlek

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle.

I maj steg spotpriset och priset på framtida el på grund fortsatt torrare väder än normalt. Det genomsnittliga spotpriset på el i Norden under maj blev 26,3 Euro/MWh, vilket var 0,8 Euro/MWh högre än föregående månad. Priset på el för 2015 steg med 0,7 Euro/MWh och landade på 30,9 Euro/MWh (30.5). CO2 priset sjönk i maj och landade på 5,1 Euro/ton (30.5) vilket var ca 0,4 Euro/ton lägre än i slutet av maj. Priset på kol för 2015 sjönk med 1,3 $/ton och landade på 81,3 $/ton (30.5).

Temperaturen har varierat mycket men genomsnittet i maj var ungefär normalt i de områden i Norden där temperaturen påverkar elförbrukningen och därmed spotpriset på el. Det har varit mindre nederbörd än normalt, cirka 12 procent mindre än normalt i de områden i Norden där vattenkraften finns. Nivån i de nordiska vattenmagasinen var 52,3 procent i slutet av maj vilket var 3,9 procent högre än medianen för perioden 1990-2012 trots den torra väderleken. Orsaken till att vattenmagasinen fortfarande är högre normalt beror på en tidig vårflod i en del områden i Norden.

För mer information, kontakta: Mats Persson, chef för handel och portföljoptimering, Fortum, telefon 0705-53 77 73.