Stockholm – framtidens nya hub för datahallar

Tillgång till förnybar energi och unika möjligheter att återvinna överskottsvärme gör Stockholm till framtidens hub för världens nya basindustri – datahallsindustrin. Det är Fortum Värmes övertygelse och fler ser nu möjligheterna till nya investeringar och energieffektiva lösningar nära staden.

Det framkom under seminariet Green Computing, som Fortum Värme stod värd för i veckan. Ledare från Interxion, Bahnhof, HP, Tieto, Telia Sonera med flera var på plats för att diskutera framtida möjligheter för etableringar av datahallar i, och kring, Stockholm.

”Vårt klimatavtryck, vattentillgången och tillgången på energi är alla faktorer som talar för att vi måste ha en mer hållbar datahallsindustri – och dit är vi på väg”, sa Steve Hammond, chef för NREL, National Renewable Energy Laboratory i USA, huvudtalare under Green Computing, i sitt anförande.

”I spåren av dagens intensiva klimatdebatt blir det allt viktigare med energieffektiva lösningar och vi ser nu ett ökande intresse för vad  vi kallar Öppen Fjärrvärme från datahallsindustrin. Vi återvinner deras överskottsvärme till vårt fjärrvärmenät, de får marknadsmässigt betalt och vi har också möjlighet att ge dem kyla tillbaka”, sa Anders Egelrud, vd för Fortum Värme.

Dagen samlade över 120 experter från IT, energi- och datahallsföretag runt om i världen. Frågor som hur Stockholm kan bli världens nya datahallshub, hur framtidens energieffektiva datacenter bör designas, vad investeringspotentialen är samt vad som krävs för att skynda på utvecklingen mot en hållbar bransch lyftes.

”Vårt nät är 2800 km i Stockholm och vi kan ta emot 300 MW värme i datahallseffekt. Vi utreder just nu ett tiotal platser i vårt nät där större datahallar skulle kunna etableras”, säger Erik Rylander, chef för Öppen Fjärrvärme i en kommentar till dagen.

Han tillägger: ”Fullt utbyggt rör det sig om mer än 1 TWh värme som vi kan återvinna per år i samarbete med den här industrin. Det är en viktig del i att göra Stockholm till en hållbar och klimatneutral stad i framtiden”.

Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Fortum Värme investerar 7 miljarder kronor i ny kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen 2010-2016. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Företaget har cirka 10 000 fjärrvärme- och fjärrkylakunder. Öppen Fjärrvärme är konceptet som innebär att överskottsvärmen återvinns till fjärrvärmenätet på basis av en helt öppen betalningsmodell. Genom Öppen Fjärrvärme skapas en ny marknadsplats för värme där fler aktörer kan vara med och bidra.

För mer information, kontakta: Viktoria Raft, presschef Fortum Värme, viktoria.raft@fortum.com, 0722-320631